ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ НЕМЕЦКИХ ГЛАСНЫХ И ЗАРОЖДЕНИЕ НОВЫХ ФОНЕМ (НА МАТЕРИАЛЕ ДВН., СВН. И РНВН. ТЕКСТОВ)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ НЕМЕЦКИХ ГЛАСНЫХ И ЗАРОЖДЕНИЕ НОВЫХ ФОНЕМ (НА МАТЕРИАЛЕ ДВН., СВН. И РНВН. ТЕКСТОВ)
Альтернативное Название: ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ НІМЕЦЬКИХ ГОЛОСНИХ І ЗАРОДЖЕННЯ НОВИХ ФОНЕМ (на матеріалі давньоверхньонімецьких, середньоверхньонімецьких і ранньонововерхньонімецьких текстів)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету і завдання дослідження, розкрито теоретичне і практичне значення роботи, деталізовано матеріал і методи дослідження.


У першому розділі “Голосні фонеми, особливості їх зародження і розвитку в мовах” розглянуто природу голосних, їх зародження й еволюцію в мовах, відображення германських голосних у давньоверхньонімецькій мові. Визначено основні лінгвістичні, акустичні і перцептивні ознаки голосних, що впливали на розвиток системи вокалізму в німецькій мові.


Показано, що в давні часи не було протиставлення груп звуків приголосних і голосних, у мовах функціонувала спочатку складофонемна (силабемна) система, на зміну якій прийшла звукофонемна система. Таке розуміння зародження голосних доводять результати досліджень багатьох учених (С.Б.Бернштейн, М.Д.Андрєєв, О.С.Мельничук, В.Г.Таранець, В.К.Журавльов). Стратифікація значень у групах фонем відбиває історичну послідовність появи приголосних і голосних звуків. Становлення значень відбувалося в послідовності: “лексичні – словотворчі – граматичні” (Л.Г.Зубкова).


У фонології вважається, що найзагальнішим принципом, завдяки якому в потоці мовлення розрізняють приголосні і голосні звуки, є їх використання у складоутворенні (Л.Р.Зіндер, І.П.Сунцова, Л.І.Прокопова, Л.В.Бондарко, О.Йесперсен, Г.Г. Тільман). Склад виступає тим осередком у мовленнєвому ланцюзі, у якому найбільш контрастно виявляються ознаки приголосного і голосного.


З акустичної точки зору голосні звуки становлять тони, якість голосного звуку акустично характеризується набором формант, що становлять певну сферу частот. До акустичних ознак належать інтенсивність, довгота звука. Крім додаткових ознак – палаталізації, лабіалізації, голосні звуки можуть мати ознаки назалізації, фарінгалізації та інші, зумовлені відповідними властивостями сусідніх приголосних. Проте крім адаптації суміжних звуків, у мовленні має місце їх модифікація, викликана впливом позиції в слові словесного наголосу.


Зазначені особливості голосних звуків становлять інтерес при вивченні еволюції їх у мові. До таких історичних змін відносять також заміну звуків, тобто субституцію. Але остання відноситься головним чином до підстановки в запозичених словах чи в діалектних словоформах, що не відіграє суттєвої ролі при розвитку системи фонем мови. Тому об'єктом нашого спостереження є еволюція звуків як безупинна зміна їх артикуляції, що зумовлює зародження нових фонем чи злиття двох існуючих фонем в одну.


Варто згадати ще про одну рису німецького вокалізму (В.Г.Таранець 1981, 2004). Згідно із цими дослідженнями система голосних у германських мовах відноситься до “вокальносильного” типу звуків. Ця риса звуків виявляється в тому, що голосний у сильній позиції (наголошеному складі) має максимальну артикуляторну напругу щодо приголосного. Отже, у структурі складу енергетичний максимум припадає передусім на голосний, а не на приголосний. Протилежність цьому утворюють, наприклад, слов'янські мови, що становлять собою “консонантносильний” тип звуків, у наголошеному складі яких максимальне значення напруги припадає на початковий приголосний, а голосний має менше артикуляторне виділення.


         Другий розділ “Система голосних і її функціонування в древньоверхньонімецькій мові” присвячено вивченню особливостей функціонування і реалізації двн. вокалізму, зокрема розглянуто вокалічні структури, гармонію і регулярні зміни голосних в основі двн. слова, включаючи первинний і-умлаут і переломлення голосних.


          Гармонія і, ширше, сингармонізм звуків – це фонетичне явище, яке забезпечує цілісність і окремість словоформи, діючи як “цемент”, зв'язуючи “склади в слова”, і в цій функції сингармонізм співвідноситься з наголосом індоєвропейських мов (І.О.Бодуен де Куртене).


 


         У результаті аналізу 2000 ВС, реалізованих у 9 різних двн. текстах, отримано 6 типів вокалічних структур, що відповідають 5 кардинальним голосним у кореневому складі і дифтонгу, представленому в різних варіантах у проаналізованих текстах. Розгляд реалізацій ВС визначає частоту вживання голосних фонем у корені слова, тобто в початковій наголошеній позиції структури ВС. Очевидним є контраст у реалізації двох типів голосних – переднього і заднього рядів.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины