Парагенетические ландшафтные комплексы береговой зоны моря (на примере черноморского побережья Крыма)
  • скачать файл:
Название:
Парагенетические ландшафтные комплексы береговой зоны моря (на примере черноморского побережья Крыма)
Альтернативное Название: ПАРАГЕНЕТИЧНІ ЛАНДШАФТНІ КОМПЛЕКСИ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ МОРЯ (НА ПРИКЛАДІ ЧОРНОМОРСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ КРИМУ)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У першому розділі «Історія ландшафтного вивчення берегової зони моря» проаналізовані передумови, становлення і розвиток ландшафтних досліджень берегової зони моря.


Взявши за основу сучасну періодизацію берегознавства (Лимарєв, 2000), вивчення берегової зони моря можна представити в наступному вигляді (табл. 1). До 30-х рр. 20 ст. вивчення морських берегів велося за окремими природними компонентами. При цьому, суша і море, як правило, досліджувалися роздільно. З 30-х рр. 20 ст. компонентні дослідження залишилися домінуючими, але виконувалися на основі комплексного підходу, що передбачає спільне вивчення сусідніх суші і моря і виявлення взаємозв'язків природного компонента, що вивчається, з іншими. З 40-х р. 20 ст. почалися ландшафтні дослідження морських узбереж (табл. 2), які згодом відкрили нові можливості для вивчення в береговій зоні територіальних і аквальних комплексів як складових частин цілісних природних систем.


Протягом останніх десятиліть робляться окремі спроби вивчення ландшафтів берегової зони в єдності їх наземної і водної частин, які представлені нечисленними науковими роботами (К.М. Петров, 1999; Петін, 1985; Жаромскіс, 1985; О.В. Дроздов,  1985; Швебс, 1988). Найбільш продуктивним в цьому відношенні можна вважати запропонований О.В. Дроздовим фізико-географічний підхід для виділення, розмежування і аналізу акваторіально-територіальних систем. Використання такого підходу дозволяє виявити ряд найважливіших властивостей берегової зони як цілісної системи, що формується на контакті суші і моря.


Для подальшого розвитку цих ідей, на нашу думку, найбільш перспективним є розгляд берегової зони як ПГЛК. Однак аналіз наукових робіт показує відсутність подібних розробок як в теоретико-методичному, так і в регіональному аспектах, що і визначило структуру цієї роботи


У другому розділі «Теоретичні основи вивчення парагенетичних ландшафтних комплексів» розглядаються питання теорії ПГЛК: зміст поняття ПГЛК, системоформуюча роль речовинних потоків в ПГЛК, типізація речовинних потоків, провідні принципи вивчення ПГЛК.


 


 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)