ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДІВ РОДУ CRATAEGUS L. ФЛОРИ УКРАЇНИ
  • скачать файл:
Название:
ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДІВ РОДУ CRATAEGUS L. ФЛОРИ УКРАЇНИ
Альтернативное Название: Фармакогностичное ИССЛЕДОВАНИЯ ВИДОВ РОДА CRATAEGUS L. ФЛОРЫ УКРАИНЫ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовані актуальність, наукова новизна та практичне значення теми дисертаційної роботи, сформульовані мета і основні завдання досліджень, зв’язок з науковими програмами і планами.


Розділ 1 присвячено аналітичному огляду сучасного стану досліджень рослин роду Глід: фармакогностичній характеристиці, використанню в науковій та народній медицині, номенклатурі препаратів з використанням сировини глодів.


У розділі 2 наведено результати морфолого-таксономічного та хемотаксономічного дослідження роду Crataegus L. та встановлення перспективних видів на основі виявлених корелятивних зв’язків.


Об’єктами хімічного та хемотаксономічного вивчення стали 9 неофіцинальних видів C.Maximowiczii C.K. Schneid, C.mollis (Torr. et Gray) Scheele, C.canadensis Sarg., C.submollis Sarg., C.а oldiana Sarg., C.flabellata (Bosc) C.Koch, C.punctata Jacq., C.macracantha Lodd., C.succulenta Schrad. у порівнянні з 3 фармакопейними видами C. sanguinea Pall., C.oxyacantha L. та C.monogyna Jacq.


Об’єктами морфолого-таксономічного дослідження стали 38 видів – це згадані 12 видів та C.pinnatifida Bge., C. chlorosarca Maxim., C.nigra Waldst. Et Kit., C.pentagyna Waldst. et Kit., C.orientalis Pall., C.pontica C. Koch., C.aronia (L.) Bosc., C.Meyeri A. Pojark., C. eriantha A. Pojark., C.taurica A. Pojark., C.ukrainica A. Pojark., C.sphaenophylla A. Pojark., C.ambiguae C. A. M., C.volgensis A. Pojark., C.transcaspica A. Pojark., C.caucasica C. Koch., C.atrosanguinea A. Pojark., C.songarica C. Koch, C.kyrtostyla Fingerh., C.turkestanica A. Pojark., C.azarella Griseb., C.azarolus L., C.rotundifolia Moench., C.cruss-galli L., C.flava Ait., C.aprica Beadle.


Відомо, що систематизація рослин здійснюється на суб’єктивному підході до опису рослини, яка не завжди об’єктивно показує дійсне положення рослини в ієрархії роду, родини тощо. Виходячи з цього, нами вперше здійснені таксономічні дослідження на основі методу граф-аналізу, які проводились з метою виявлення корелятивних зв’язків між морфологічною будовою і хімічним складом рослин та встановлення на основі отриманих результатів перспективних видів як джерел цінних фармакологічних субстанцій.


 


Для систематичної обробки даних морфологічної будови глодів використано ознаки морфологічної характеристики 38 видів глодів та проаналізовано 11590 позитивних та негативних станів ознак. Результати аналізу стали основою для розрахунку коефіцієнтів парної (Кпс) та групової спорідненості (Кгс) видів роду Crataegus L., на основі яких побудовано ієрархічний ряд роду.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)