АНАЛІТИЧНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ СПРЯЖЕНИХ РЕАКЦІЙ ОКИСНЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ВІДНОВНИКІВ ГІДРОГЕН(АЦИЛ)ПЕРОКСИДАМИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ АНАЛІЗІ
  • скачать файл:
Название:
АНАЛІТИЧНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ СПРЯЖЕНИХ РЕАКЦІЙ ОКИСНЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ВІДНОВНИКІВ ГІДРОГЕН(АЦИЛ)ПЕРОКСИДАМИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ АНАЛІЗІ
Альтернативное Название: АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ сопряженных реакций окисления ОРГАНИЧЕСКИХ восстановителя водорода (ацил) пероксида И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В фармацевтического анализа
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтована актуальність теми, сформульовані мета і основні задачі дослідження, наведені наукова новизна та практична цінність роботи.


         У першому розділіогляді літератури показані аналітичні можливості та перспективи застосування ефекту інгібування хемілюмінесцентних реакцій у фармацевтичному аналізі, розглянуті причини пригнічення хемілюмінесценції у водних розчинах.


Критично розглянуті хімічні реакції інгібіторів, які призводять до зменшення виходу хемілюмінесценції. Наведена класифікація інгібіторів за механізмом їх хімічної взаємодії з компонентами хемілюмінесцентної реакції. Антиоксиданти класу фенолів, ароматичних амінів та більшість інших інгібіторів знижують вихід світла в результаті дезактивації необхідних для виникнення хемілюмінесценції йон-радикалів ·О-О. Зроблене припущення, що інгібування хемілюмінесцентних реакцій сполуками з подвійним зв’язком C = N обумовлене координацією радикалів ·ОН до подвійного зв’язку, а відтак рекомбінацією новоутвореного радикалу з відповідальним за хемілюмінесценцію надоксид-радикалом. Обґрунтований вибір нової аналітичної хемілюмінесцентної системи H2L – Н2О2 – Нb як основи для визначення лікарських та біологічно-активних речовин методом інгібування хемілюмінесценції.


         У другому розділі „Експериментальна частина” наведені дані про об’єкти дослідження – досліджувані субстанції та лікарські засоби, реактиви, апаратуру, методи та умови здійснення експерименту.


У третьому розділі „Кількісне визначення лікарських та біологічно активних речовин методом хемілюмінесценції за ефектом інгібування реакцій окиснення люмінолу в присутності гемоглобіну” розроблені методики та показана можливість визначення лікарських та біологічно активних речовин ‑ парацетамолу, кофеїну, катехоламінів (адреналін, допамін), флавоноїдів (рутин, кверцетин, дигідрокверцетин), кислоти аскорбінової та поліфенольних сполук (пірокатехін, кислота елагова) кінетичним методом за ефектом інгібування хемілюмінесценції нової аналітичної системи H2L – Н2О2 – Нb.


Досліджена можливість визначення парацетамолу (ПЦ) в лікарських сумішах кінетичним методом інгібування хемілюмінесценції з використанням нової аналітичної системи H2L – Н2О2 – Нb. Відомо, що взаємодія геміну Нb з гідроген пероксидом включає одноелектронні стадії, одна з яких призводить до утворення аніон-радикалу ·О-О, який відповідальний за виникнення хемілюмінесценції в досліджуваній системі. Характер світіння відображає нерівноважні умови виникнення хемілюмінесценції, яка залежить від концентрації інгібітора процесу, вірогідно, відповідного амінофенолу. Тому дослідження впливу ПЦ на хемілюмінесценцію в системі H2L – Н2О2 – Нb викликає неабиякий як загальний науковий, так і практичний інтерес.


 


         Досліджений вплив порядку змішування розчинів H2L, натрію гідроксиду, Н2О2, ПЦ та Нb та їх концентрацій на інтенсивність виникаючої хемілюмінесценції. Встановлено, що оптимальним є порядок змішування компонентів, коли останнім додається розчин Нb. Кількісне визначення ПЦ в препаратах виконували методом порівняння зі стандартом, використовуючи лінійні ділянки концентраційної залежності ΔIхл. Інші компоненти комбінованих лікарських форм – кислота аскорбінова, феніраміну малеат у регламентованих кількостях не впливали на ефект інгібіторної дії ПЦ у хемілюмінесцентній реакції. Оптимальними концентраціями реактивів у даній хемілюмінесцентній системі є: с (NaOH)=0,035 М, с (Н2О2)=0,045 М, с (H2L) = 2∙10-4 М, С (Нb) = 3,75·10-2 мкг/мл. 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)