РАДЖАПАКСА Йошитха Канишка ОБГРУНТУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛ (ВІЙСЬК) ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ НА МОРІ
  • скачать файл:
Название:
РАДЖАПАКСА Йошитха Канишка ОБГРУНТУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛ (ВІЙСЬК) ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ НА МОРІ
Альтернативное Название: Раджапакси Йошитха Канишка ОБОСНОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛ (ВОЙСК) ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ Во время выполнения заданий ЗАЩИТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА НА МОРЕ
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено сутність наукового завдання, мету, об’єкт та предмет дослідження, наведено відомості про використані у дослідженні методи, розкрито наукову новизну одержаних результатів та їх практичне значення, а також подано дані щодо особистого внеску автора в одержання результатів дисертації, апробацію та публікування результатів дослідження.
У першому розділі “Аналіз чинників, що впливають на ефективність застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі” проведено аналіз чинників, які впливають на ефективність застосування сил у досліджуваних умовах.
Аналіз досвіду застосування ВМС провідних та інших морських держав світу дозволив виявити такі тенденції: зростання викликів і загроз економічній діяльності міжнародного співтовариства, пов’язаних зі збільшенням можливостей та інтенсивності дій терористичних, піратських та інших злочинних груп; збільшення важливості завдань із захисту економічної діяльності держав, що обумовлено зростанням залежності їх економіки від ресурсів Світового океану; постійне зростання ролі ВМС держав у виконанні завдань захисту економічної діяльності держави на морі.
Аналіз особливостей функціонування об’єктів економічної діяльності, які підлягають захисту на морі, дозволив зробити висновок, що найважливішими завданнями ВМС Шрі-Ланки є: захист перевезень, що здійснюють контейнеровози, інші судна з важливими вантажами; захист перевезень нафтопродуктів, зокрема танкерів і елементів трубопровідного устаткування в місцях розвантаження; контроль за здійсненням рибальства, пошук і затримання (знищення) НЗФ, які діють під виглядом рибалок.
Аналіз дій терористів і піратів показав, що вони можуть вести дії з використанням швидкохідних малорозмірних носіїв (катерів) 1–3 групами одночасно або послідовно, здійснюючи напади на об’єкти економічної діяльності як на підхідних маршрутах суден у межах виключної (морської) економічної зони держави, так і безпосередньо у місцях їх розвантаження. Окрім того, складність своєчасного виявлення порушників, які діють під видом рибалок у районах рибальства, потребує підвищення імовірності виявлення їх носіїв.
Аналіз складу і можливостей кораблів (катерів), підрозділів ВМС Шрі-Ланки та існуючого порядку виконання ними завдань захисту економічної діяльності держави на морі у районі відповідальності Західного військово-морського командування (далі – ВМК) дозволив зробити такі висновки: до застосування сил у дальній зоні (до 200 миль) може бути одночасно залучено до 2 патрульних кораблів, у середній зоні (до 50 миль) – до 8 патрульних катерів, у ближній зоні (до 12 миль) – до 12 малих катерів; існуючими способами Західне ВМК спроможне обмежено виконувати дане завдання. Однією з основних проблем у практиці є обмеження у діях сил, що обумовлені недостатньою їх автономністю, морехідністю та необхідністю поповнення запасів і технічного обслуговування у пунктах базування, що знижує ступінь оперативного використання кораблів і катерів. За підсумками аналізу складу сил і способів їх застосування виникла потреба в розробленні та обґрунтуванні сукупності рекомендацій, які б забезпечували підвищення ефективності застосування сил, передбачали удосконалення способів дій сил з урахуванням ступеня їх оперативного використання.
Однак, аналіз існуючого науково-методичного апарату засвідчив, що в теперішній час у наявних математичних моделях відсутні залежності для визначення ефективності дій сил із захисту економічної діяльності на морі з урахуванням ступеня їх оперативного використання. Існуючі методики не містять необхідні показники та належну послідовність оцінювання ефективності захисту економічної діяльності на морі.
Таким чином, проведений у роботі аналіз дозволив сформулювати наукове завдання, сутність якого полягала в удосконаленні науково-методичного апарату оцінювання ефективності застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)