ЧОРНОМОРЕЦЬ Юрій Павлович АНТРОПОЛОГІЯ СХІДНОЇ ПАТРИСТИКИ
  • скачать файл:
Название:
ЧОРНОМОРЕЦЬ Юрій Павлович АНТРОПОЛОГІЯ СХІДНОЇ ПАТРИСТИКИ
Альтернативное Название: ЧЕРНОМОРЕЦ Юрий Павлович АНТРОПОЛОГИЯ ВОСТОЧНОЙ ПАТРИСТИКИ
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У “Вступі” обгрунтовано актуальність обраної теми, розкривається стан вивчення проблеми, формулюються мета і завдання роботи, показано її новизну, теоретичне та практичне значення, визначено методологію дослідження предмета та об’єкта дисертаційної роботи, наведено публікації та апробацію результатів наукових досліджень.
У першому розділі “Загальна антропологія східної патристики” проаналізовано погляди візантійських та сірійських авторів IV-XІV століть на сутність людини, її походження, співвідношення душі та тіла, розглянуто патристичні визначення здібностей душі, способи функціонування розуму, розсудку, волі, афективності, чуттєвості та безсвідомих сил душі в процесах життєдіяльності, пізнання та особистого духовного розвитку при реалізації покликання мікрокосмічної богообразної людини до посередництва між горизонтами сущого, до богоподоби та обожнення.
У підрозділі 1.1. “Проблема людини в історії філософії та внесок східної патристики до антропологічної думки” виконується завдання визначення окремих проблемних областей східно-патристичної антропології. При цьому вихідним є визначення антропології М. Шелером як “фундаментальної науки про сутність та сутнісну структуру людини; про її відношенні до царства природи ... і до основи всіх речей” 1. Визначальною для патристичної антропології є однакова фундаментальність категорій людської сутності та особистості, їх рівноправність, взаємозалежність та незводимість одна до одної. Постулювання особистісного в людині не дозволяє ототожнювати патристичну антропологію з платонізмом, а величезне значення сутнісного робить помилковою інтерпретацію її як своєрідного релігійного екзистенціалізму. Конкретна проблематика патристичної антропології залежить від особливостей загального християнського світогляду з його монотеїзмом, теоцентризмом, вченням про створеність людини, її душевно-тілесну природу, богообразні розумність і свободу, про можливість набуття богоподібної праведності та святості, про гріхопадіння і пристрасті, спасіння і самовдосконалення особистості в доброчесному житті, пізнавальній діяльності та любовному екстазі.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)