Заказать диссертацию


Всего работ:10260
Сортировать по: названию | году1. Гринів Олена Іллівна Шляхи поліпшення лікування артеріальної гіпертензії I-II стадії: обґрунтування можливостей використання препаратів магнію та психоемоційної корекції
Год: 2020

2. Гута Роксолана Романівна Предиктори виникнення серцево-судинних ускладнень у хворих після реваскуляризації з приводу інфаркту міокарда
Год: 2020

3. Дроник Ірина Степанівна Антиоксидантна система у хворих на артеріальну гіпертензію при фізичному навантаженні
Год: 2020

4. Мелень Юрій Петрович Вплив стентування коронарних артерій на клінічний перебіг та ремоделювання лівого шлуночка в пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST та збереженою систолічною функцією лівого шлуночка
Год: 2020

5. Пилипів Олеся Сергіївна Особливості перебігу та лікування артеріальної гіпертензії з когнітивними порушеннями залежно від факторів ризику та ураження органів-мішеней
Год: 2020

6. Сухова Світлана Миколаївна Діагностичне і прогностичне значення показни­ків дисфункції та деформації міокарда правого шлуноч­ка у хворих на гостру тромбоемболію легеневої артерії
Год: 2018

7. ВЕГЕТАТИВНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ
Год: 2003

8. ВЕГЕТАТИВНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ
Год: 2003

9. Дагхар Самауіль Клініко-діагностичне і прогностичне значення рівня галектіну-3 у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію із супутньою серцево-судинною патологією
Год: 2017

10. Дерієнко Тетяна Анатоліївна Особли­вості медикаментозного супроводу пацієнтів з артеріаль­ною гіпертензією після імплантації електрокардіостимулятора
Год: 2018ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины