Заказать диссертацию


Всего работ:352
Сортировать по: названию | году1. Филенко Борис Миколайович Патоморфологічні особливості високодиференційованого плоскоклітинного раку легень
Год: 2017

2. Кузенко Євген Вікторович Особливості патогенезу та морфогенезу запальних захворювань пародонта
Год: 2017

3. Савчук Тетяна Василівна Патоморфологічні зміни лівого шлуночка при синдромі лівобіч­ної гіпоплазії серця
Год: 2017

4. Соколова Світлана Сергіївна Морфофункціональні особливості щитоподібної залози у дітей, народжених з малою вагою» (експериментально-клінічне дослі­дження)
Год: 2017

5. Христенко Тетяна Олексіївна Молекулярно-імуногістохімічна характеристика гіперпластичних поліпів та аденокарциноми шлунка кишкового типу
Год: 2018

6. Шинкаренко Тимофій Вікторович Патоморфологічна характеристика та оптимізація діагностики дифузних гліом головного мозку (імуногістохімічні аспекти)
Год: 2018

7. морфологія ворсинчастого хоріона жінок віком 35 років і більше та при природжених вадах розвитку центральної нервової системи у плода
Год: 2002

8. МОРФОГЕНЕЗ СЕЛЕКТИВНОЇ ЗАГИБЕЛІ ТА ВІДНОВЛЕННЯ НЕЙРОНІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ ПОСТРЕАНІМАЦІЙНІЙ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ
Год: 2009

9. МОРФОГЕНЕЗ ЗМІН В ЯДРАХ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОГО ЦЕНТРУ СТОВБУРА ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ ІНСУЛЬТАХ ПІВКУЛЬОВОЇ ЛОКАЛИЗАЦІЇ
Год: 2009

10. ДифФеренцИАЛЬнаЯ дИагностика ЭпИтелИальнЫх дисплазИй шЕйки матки И ИнтраЭпИтелИальноЙ карциномЫ
Год: 2007ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Камынина Надежда Ростиславовна Повышение качества государственного управления недвижимым имуществом организаций в условиях цифровой экономики
Шилова Анна Эдуардовна Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и совершенствование продовольственного обеспечения промышленного региона (на материалах Кемеровской области)
Бабаева Парвина Мансуровна Повышение социально-экономической эффективности бытового обслуживания населения в условиях рыночных отношений (на материалах Республики Таджикистан)
Дыганова Рената Рафаилевна Повышение социально-экономической эффективности дистанционной торговли
Никонова Наталья Александровна Повышение экономической эффективности производства и переработки молока в сельскохозяйственных организациях (на примере Ленинградской области)