Медицинская психология


Всего работ:3931. Аврамчук Олександр Сергійович Патогенетична діагностика та комплексна психокорекція коморбідностей непсихотичного спектра в осіб із соціально-тривожним розладом
Год: 2024

2. Пастрик Тетяна Володимирівна Психологічні основи емоційної експресивності стосовно осіб із хронічними захворюваннями шлунковокишкового тракту
Год: 2023

3. Лещинская Светлана Борисовна Супружеские и родительские отношения в семьях, зачавших ребенка посредством ЭКО, и их вклад в психическое развитие ребенка
Год: 2022

4. Старков Денис Юрійович Динаміка мотивації адиктів у процесі соціально-психологічної реабілітації
Год: 2021

5. Капитанаки Вероника Евгеньевна. «Патопсихологические предикторы и прогноз формирования расстройств адаптации у военнослужащих по призыву»
Год: 2021

6. Григор’єва Світлана Вікторівна Трансгенераційні чинники прив’язаності у родинах, які мають дитину з церебральними проблемами
Год: 2021

7. Аталієва Алла Олександрівна Взаємодія стресу та особистісних факторів при хімічній залежності
Год: 2021

8. КРИВОНІС Тамара Григорівна Клініко-психологічна характеристика сімейної дезадаптації у родинах з онкологічним хворим (феноменологія, механізми психопатогенезу та заходи медико-психологічної допомоги)
Год: 2021

9. КАЗАКОВ Віталій Євгенович Особливості психопатологічних порушень при патології екзогенно-органічного, екзогенно-інтоксикаційного та ендогенно-органічного генезу (синдромологія, психопатогенез, прогностика, психореабілітація)
Год: 2021

10. БЕГЕЗА Людмила Євгенівна Психологія професійної аутоідентифікація лікаря (інтеріоризація дефензивність, психопрофілактичні виміри)
Год: 2021

11. КРИВИЦЬКИЙ Віталій Олександрович Порушення подружнього функціонування у хворих на хронічний простатит та його медико-психологічна корекція
Год: 2021

12. БІЛЯВСЬКА Олександра Дмитрівна Психологічні особливості становлення професійної діагностико-прогностичної компетентності медичного психолога
Год: 2021

13. Удод Максим Олександрович Психологічні особливості професійного відбору фахівців екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Год: 2021

14. БЕСПЕКА Ганна Станіславівна Клініко-психологічні особливості персоніфікації досвіду як ресурсу подолання негативних переживань особистості
Год: 2021

15. Кушнєрьова Аліна Миколаївна Особливості комунікації медичних працівників з пацієнтами кардіологічного профілю
Год: 2021

16. Чистовська Юлія Юріївна Психологія безпорадності особистості при психосоматичних захворюваннях
Год: 2021

17. Уркаєв Вадим Сергійович Психокорекція ігрової адиктивної поведінки в осіб раннього юнацького віку
Год: 2021

18. Вязьмітінова Світлана Олексіївна Порушення психологічної адаптації учасників бойових дій та принципи їх медико-психологічної адаптації в санаторно-курортних умовах
Год: 2021

19. Матюшенко Валерія Павлівна Оптимізація комплексної терапії хворих на розповсюджений псоріаз з урахуванням асоційованих психосоматичних порушень
Год: 2021

20. Кощій Владислава Олегівна Клініко-психологічні особливості дезадаптації учасників бойових дій з травматичними ушкодженнями магістральних судин кінцівок, та її психокорекція
Год: 2021

21. Суббота Спартак Олександрович Клініко- та нейропсихологічна детермінація реабілітаційного потенціалу особистості
Год: 2021

22. Белов Олександр Олександрович Клініко-психологічні та психосоціальні чинники патоморфозу розладів депресивного спектру (рання діагностика, прогноз, комплексна корекція)
Год: 2021

23. Гончаренко Наталія Анатоліївна Особливості психологічної допомоги батькам дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності
Год: 2021

24. Авилов Александр Юрьевич. Девиации полоролевой идентичности мужчин с умственной отсталостью в условиях психоневрологического интерната
Год: 2021

25. Исагулова Елена Юрьевна. Особенности формирования клинической динамики, диагностики и коррекции пограничного расстройства личности в подростковом возрасте
Год: 2021

26. Турчанинов Евгений Евгеньевич. Механизмы психологических защит у лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из неполных семей
Год: 2021

27. Шеховцова Елена Сергеевна. Нарушения операционального уровня саморегуляции у лиц с расстройствами личности
Год: 2021

28. Лобанова Вероника Маратовна. Расстройства личности и шизофренический дефект
Год: 2021

29. Кубекова Алия Салаватовна. Психологический статус, cтратегии поведения в конфликтных ситуациях и особенности агрессивности больных гипертонической болезнью
Год: 2021

30. Черняєв Михайло Михайлович Емоційні і патоперсонологічні предиктори постстресової психологічної дезадаптації у військослужбовців Державної Прикордонної Служби України
Год: 2021

31. Бакушкина Надежда Игоревна. Траектории развития нейрокогнитивных функций у недоношенных детей в возрасте от 3 до 36 месяцев в зависимости от этапов синаптогенеза
Год: 2021

32. Журавлева Татьяна Владимировна. «Психологические факторы суицидального поведения у лиц молодого возраста с незавершенными попытками самоубийства»,
Год: 2021

33. Жернов Сергей Вячеславович. «Факторы психической травматизации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в период пандемии COVID-19»
Год: 2021

34. Николаева Ольга Владимировна. Персонализированный подход при медико-психологическом сопровождении кардиохирургических больных в условиях регионального кардиологического диспансера
Год: 2021

35. Копылова Оксана Викторовна. Медико-психологическая коррекция факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний с применением дистанционных технологий
Год: 2021

36. Миклин Дмитрий Николаевич. Особенности клинически значимых нарушений психического здоровья у родственников онкогематологических больных
Год: 2021

37. Меркурьева Юлия Александровна. Дифференцированная психологическая коррекция расстройств привычек и влечений в форме интернет-зависимости у подростков
Год: 2021

38. Авилов Александр Юрьевич Девиации полоролевой идентичности мужчин с умственной отсталостью в условиях психоневрологического интерната
Год: 2021

39. Шишкова Ирина Михайловна Возрастная динамика внутренней картины здоровья в подростковом возрасте
Год: 2021

40. Гетманенко Яна Александровна Клинико-психологические и семейные факторы социальной адаптации взрослых больных параноидной шизофренией
Год: 2021

41. Силаева Анна Владимировна Здоровье матери как фактор психического развития и здоровья детей, рожденных посредством экстракорпорального оплодотворения
Год: 2021

42. Григорьева Александрина Андреевна Концепция психопрофилактики аутоагрессивного поведения подростков. Экзистенциально-аналитический аспект
Год: 2021

43. Захарова Елена Владимировна Модель психосоциального сопровождения больных туберкулезом
Год: 2021

44. Ермакова Наталья Георгиевна Психологическая реабилитация больных с последствиями инсульта в условиях реабилитационного стационара
Год: 2021

45. Бочкова Юлия Юрьевна Роль агрессивности в межличностных отношениях больных шизофренией
Год: 2021

46. Пенявская Анастасия Владимировна Типологические характеристики больных шизофренией в контексте психологического сопровождения на принудительном лечении
Год: 2021

47. Костюк Олена Віталіївна Психологічні особливості невротизації майбутніх лікарів в умовах трилінгвізму
Год: 2020

48. Візнюк Інесса Миколаївна Психологія іпохондричних розладів особистості
Год: 2020

49. Блінов Олег Анатолійович Психологія бойового стресу
Год: 2020

50. Камінська Анна Олексіївна Комплексна система медико-психологічного супроводу сімей, де проживають хворі з ендогенними психічними розладами
Год: 2020ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)