Заказать диссертацию


Всего работ:1211
Сортировать по: названию | году1. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ НА ОСУШУВАЛЬНО-ЗВОЛОЖУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ЗАСОБАМИ ГІДРАВЛІЧНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ
Год: 2007

2. Максимов Дмитро Олександрович Урожайність та якість зерна квасолі залежно від обробітку ґрунту, мінеральних добрив і ширини між­ряддя при зрошенні
Год: 2018

3. Чушкіна Ірина Вікторівна Комплексна оцінка зон фільтрації води з регулюючих басейнів та каналів зрошувальних систем
Год: 2020

4. Харламова Олексія Ігоровича Удосконалення інженерних систем захисту зрошуваних земель від підтоплення в південному регіоні України
Год: 2020

5. Таргоній Микола Миколайович Обґрунтування енергоефективного управління водоподачею на зрошувальних системах
Год: 2020

6. Домашенко Юлия Евгеньевна. Повышение экологической безопасности оросительных мелиораций при использовании природных и сточных вод
Год: 2019

7. Анисимов Кирилл Борисович. Закономерности гидрологического режима дерново-подзолистой суглинистой почвы
Год: 2019

8. Турченюк Василь Олександрович Наукове обґрунтування параметрів водокористування на рисових зрошувальних системах методами системної оптимізації
Год: 2018

9. Васильев Сергей Анатольевич. «Разработка методов и технических средств контроля противоэрозионных технологий на склоновых агроландшафтах»
Год: 2017

10. Абду Наср Махмуд Ахмед. Обоснование режима капельного орошения риса на светло-каштановых почвах волго-донского междуречья
Год: 2016ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины