Градостроительство и ландшафтная архитектура


Всего работ:1071. Селиванов Роман Александрович. Пространственная интеграция разновременной застройки в структуру исторического центра крупного города (на примере г. Иркутска)
Год: 2023

2. Савчак Роман Несторович Архітектура польських театрів України. Принципи типології та проектування
Год: 2022

3. Чан Пен Трансформація елементів китайської архітектури в європейській архітектурі XVIII - початку ХХ століть
Год: 2021

4. Булах Ірина Валеріївна Містобудівні основи територіально-просторового розвитку системи дитячих лікувальних комплексів
Год: 2021

5. Чижевська Лідія Олександрівна Принципи архітектурно-планувальної організації сільських територій і поселень з туристично-рекреаційними функціями
Год: 2021

6. Яценко Віктор Олександрович Містобудівні основи розвитку локальних систем розселення об’єднаних територіальних громад
Год: 2021

7. Самойленко Євгенія Віталіївна Принципи та прийоми реабілітації прирічкових міських територій (на прикладі м. Дніпро)
Год: 2021

8. Кашуба Оксана Мирославівна Архітектурно- просторова організація автомобільних пунктів пропуску на західних кордонах України
Год: 2021

9. Кравцов Дмитро Сергійович Реконструкція та модернізація спортивних комплексів закладів вищої освіти (на прикладі м. Одеси)
Год: 2021

10. Івашко Олександр Дмитрович Принципи і методи архітектурно-планувальної організації арт-кластерів
Год: 2021

11. Красильников Олег Володимирович Принципи розвитку архітектурної типології медичних закладів в університетах України
Год: 2021

12. Філіпчук Юрій Володимирович Архітектурна типологія театрально-видовищних центрів для дітей та молоді
Год: 2021

13. Карбан Анна Анатоліївна Архітектурно- планувальна організація шкільних комплексів на територіях зі складним рельєфом України
Год: 2021

14. Дмитрік Надія Олегівна Принципи архітектурно-плануваньної організації багатофункціональних комплексів на основі реновації промислових об’єктів
Год: 2021

15. Коник Соломія Ігорівна Ущільнення забудови території історично сформованих міст (на прикладі Львова)
Год: 2021

16. Закиева Лилия Фаритовна. Система лечебно-профилактических учреждений в планировочной структуре Казанской агломерации
Год: 2021

17. Огоньок Юрій Володимирович Архітектурно-планувальна організація та розвиток нових територіальних громад рекреаційної спеціалізації (на прикладі Тернопільської області)
Год: 2021

18. Шевченко Олександра Володимирівна Оцінка напружено- деформованого стану сталезалізобетонних колон підсилених клейовим з’єднанням
Год: 2021

19. Песляк Оксана Александровна. Градостроительное планирование крупных урбанизированных территорий (на примере Санкт-Петербургской агломерации и Приневского урбанизированного региона)
Год: 2021

20. Голошубин Владимир Сергеевич. Принципы формирования природоэквивалентных кампусов
Год: 2021

21. Ленц Анна Александровна. Методы стратегического планирования градостроительного развития (на примере городов Московской области)
Год: 2021

22. Удовиченко Олександр Степанович Інноваційний розвиток промислових територій найкрупніших міст України (на прикладі міста Харкова)
Год: 2020

23. Рубан Людмила Іванівна Методологічні основи архітектурно-ландшафтної організації прибережних та водних територій
Год: 2020

24. Лисина Ольга Анатольевна. Архитектурное формирование многоуровневых пешеходных пространств
Год: 2020

25. Лихачева Алла Евгеньевна. Архитектурное формирование крестьянских фермерских хозяйств в Западной Сибири
Год: 2020

26. Хаммоуда Н. Х. Алдохдар Методи збереження, реставрації та регенерації архітектурно-містобудівної спадщини історичних міст Палестини на прикладі м. Газа
Год: 2020

27. Яковлев Михаил Андреевич. Особенности архитектурно-планировочного формирования складских зданий и комплексов
Год: 2019

28. Шостак Ганна Сергіївна Містобудівні принци­пи формування безбар’єрних просторів в структурі сучас­ного міста
Год: 2019

29. В’язовська Анна Віталіївна Методичні засади планувальної організації водно-зелених територій міста
Год: 2019

30. Муха Тетяна Олександрівна Функціо­нально-планувальна організація агрорекреаційних екопоселень (на прикладі Полтавської області)
Год: 2019

31. Кузьменко Тетяна Юріївна Принципи функціонально-планувальної організації приміських сільських поселень (на прикла­ді Північно-Східного регіону України)
Год: 2018

32. Мерилова Ірина Олександрівна Функціонально-планувальна організація мережі закладів позашкільної освіти (на прикладі Дні­пропетровської області)
Год: 2018

33. Сторожук Світлана Сергіївна Принципи рекреаційного використання депресивних господарських територій приморських міст (на прикладі міста Одеси)
Год: 2018

34. Ал Обайди Ибрахим Каван Таха. Особенности формирования архитектуры энергосберегающих общественных зданий в странах Ближнего Востока
Год: 2018

35. Каспер Наталья Валерьевна. Архитектура объектов абилитации детей раннего возраста
Год: 2018

36. Смирнов Андрей Владимирович. Принципы формирования архитектуры культурно-досугового центра в исторической среде
Год: 2018

37. Левченко Дар’я Русланівна Прин­ципи містобудівного розвитку закладів вищої освіти в структурі сучасного міста (на прикладі міста Харкова)
Год: 2018

38. Шульга Геннадій Михайлович Містобудівні основи просторового планування гірських рекреаційних територій
Год: 2018

39. Швець Людмила Миколаївна Містобудівні принципи формування залізничних вокзальних комплексів у структурі малих і середніх міст
Год: 2018

40. Зыбина Дарья Дмитриевна. Принципы формирования архитектуры конноспортивных комплексов
Год: 2017

41. Ивина Мария Сергеевна. Архитектурная типология православных приходских храмовых комплексов (на примере Санкт-Петербурга)
Год: 2017

42. Степанчук Алёна Валентиновна. Принципы архитектурной организации объектов культурного туризма с ремесленно-креативной функцией (на примере Республики Татарстан)
Год: 2017

43. Титова Людмила Олеговна. Архитектурные сценарии конверсии объектов промышленного наследия (на примере текстильных предприятий 1822-1917 годов постройки в г. Москве)
Год: 2017

44. Цветкова Любовь Александровна. Архитектурно-планировочные решения центров обучения и реабилитации детей младшего возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Год: 2017

45. Голуб Андрій Анатолійович Еколого-містобудівні засади формування національних природних парків
Год: 2017

46. Барабаш Мария Витальевна. Принципы и методы архитектурно-планировочной модернизации школьных зданий (на примере Приднестровской Молдавской республики)
Год: 2016

47. Благова Марианна Викторовна. Архитектурное формирование коммерческого жилища на социально-функциональной основе (на примере г. Ростова-на-Дону)
Год: 2016

48. Желнакова Людмила Вадимовна. Принципы экологизации архитектурной среды для детей с нарушениями физического здоровья (на примере г. Москвы)
Год: 2016

49. Коста Антон Андреевич. Принципы формирования архитектуры деловых центров особых экономических зон
Год: 2016

50. Печеник Марина Евгеньевна. Принципы формирования объектов водно-парусного спорта, отдыха и туризма в прибрежных зонах акваторий
Год: 2016


[1] [2] [3]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)