Заказать диссертацию


Всего работ:3883
Сортировать по: названию | году1. Янович Наталія Євгеніївна Пероксидні процеси та склад жирних кислот у тканинах коропів за різного рівня Купруму і Цинку у воді та комбікормі
Год: 2017

2. Гультяєва Олена Василівна Метаболічні процеси в орга­нізмі та продуктивність корів залежно від вмісту жиру в раціоні та рН рубця
Год: 2017

3. Юськів Любов Любомирівна Біохімічне та клінічне обґрунтування застосування вітаміну D3 і його роль в організмі великої рогатої худоби
Год: 2017

4. Собко Галина Василівна Стан імунної й антиоксидантної систем орга­нізму корів, хворих на субклінічну форму маститу, за дії апіфітопрепарату
Год: 2018

5. Індукція каталітичної активності плазміногену моноклональним антитілом IV-1c
Год: 2003

6. Лихацький Петро Григорович Вікові особливості метаболізму у щурів за дії натрію нітриту та тютюнового диму, шляхи корекції виявлених порушень
Год: 2018

7. Гунчак Роман Васильович Метаболічна та продуктивна дія аквацитрату йоду на ор­ганізм свиней різних вікових груп
Год: 2018

8. Бібчук Катерина В’ячеславівна Особливості енергетичного та вуглевод­но-протеїнового обміну в коропів різного віку за дії гербі­цидів
Год: 2018

9. ВИВЧЕННЯ БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ГЕПАТОЦИТАХ КОРОПА І РАКА ЗА ДІЇ ПОШКОДЖУЮЧИХ ЧИННИКІВ СЕРЕДОВИЩА
Год: 2008

10. Раєцька Яна Борисівна Біохімічні механізми за хімічного опіку
Год: 2019ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Сухова Ирина Игорьевна Нравственные начала решения о необходимости избрания меры пресечения, допускаемой только по судебному решению
Никитина Светлана Владимировна Доказательственная деятельность суда при принятии процессуальных решений в досудебном производстве по уголовным делам
Павлова Елена Витальевна Исследование и оценка прокурором заключений и показаний экспертов при судебном разбирательстве уголовных дел
Во Ким Зунг Обеспечение прав и законных интересов юридических лиц, потерпевших от преступлений, в досудебном производстве по уголовным делам (сравнительно-правовое исследование по материалам Социалистической Республики Вьетнам и Российской Федерации)
Хроменков Игорь Романович Обеспечение судом правовых интересов в досудебных стадиях российского уголовного судопроизводства