Заказать диссертацию


Всего работ:486
Сортировать по: названию | году1. ЗООПЛАНКТОН ДНІПРОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО ПРЕСУ
Год: 2008

2. Уваєва Олена Іванівна Молюски родини Viviparidae (Gastropoda, Pectinibranchia): струк­турно-функціональна організація популяцій, біоінди- каційні можливості та роль в очищенні водойм Україн­ського Полісся
Год: 2018

3. Шелюк Юлія Святославівна Фітопланктон різнотипних водних екосистем Полісся
Год: 2020

4. Бургаз Марина Іванівна Особли­вості формування іхтіоценозу Шаболатського лима­ну в умовах антропогенної трансформації водойми
Год: 2018

5. Фельдман Марк Геннадьевич. Влияние низкоинтенсивного инфракрасного лазерного излучения на рост и развитие гидробионтов
Год: 2003

6. Тиунова Татьяна Михайловна. Поденки (Ephemeroptera) юга Дальнего Востока : Фауна, биология, функциональная экология
Год: 2003

7. Ганжа Христина Дмитрівна. Роль гідробіонтів у трансформації фізико-хімічних форм радіонуклідів у водних екосистемах
Год: 2015

8. Юришинець Володимир Іванович. Симбіотичні угруповання гідробіонтів прісноводних екосистем
Год: 2015

9. Івасюк Юлія Сергіївна. Прісноводні черевоногі молюски та їх трематоди як складові донних угруповань
Год: 2014

10. Лєтицька Олена Миколаївна. Угруповання донних макробезхребетних гірських річкових систем (на прикладі басейну р. Тиса)
Год: 2014ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины