Заказать диссертацию


Всего работ:11
Сортировать по: названию | году1. Стасишин Ігор Вікторович Розроблення трикрокового методу фазозсувної інтерферометрії для контролю рельєфу поверхні елементів конструкцій
Год: 2021

2. Івасенко Ірина Богданівна Оцінювання неоднорідності та пошкодженості конструкційних матеріалів методами структурно-адаптивної обробки зображень
Год: 2021

3. Бессонов Виктор Борисович. Программно-аппаратные комплексы для микрофокусной рентгеновской компьютерной томографии
Год: 2021

4. Мокрий Олег Мирославович Методологічні засади діагностування стану матеріалів і елементів конструкцій за розподілом швидкості поверхневих акустичних хвиль
Год: 2020

5. Семак Петро Михайлович Оцінювання стану приповерхневих шарів матеріалів за швидкістю хвиль Релея різної частоти
Год: 2020

6. Станкевич Олена Михайлівна Методологічні основи ідентифікування типів макроруйнування матеріалів за енергетичними параме­трами акустичної емісії
Год: 2019

7. Почка Костянтин Іванович Динамічна оптимізація машин роликового формування виробів з будівельних су­мішей
Год: 2019

8. Мельник Наталія Петрівна Розвиток методу магнетопружної акустичної емісії для діагностування стану тривалоексплуатованих феромагнетних елементів конструкцій
Год: 2019

9. Долінська Ірина Ярославівна Діагносту­вання руйнування матеріалів і визначення залишкового ресурсу елементів конструкцій за локальної повзучості
Год: 2018

10. Канюк Юрій Ігорович Діагностування залишкової довговічності еле­ментів колісної пари та рейки
Год: 2018ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины