История Украины


Всего работ:1314201. Чаговець Тетяна Володимирівна Політика радянської влади в житловому питанні та його вирішення в Харкові (1920 - 1934 рр.)
Год: 2019

202. Кришталь Світлана Петрівна Робітничі факультети в УСРР (1920-ті - початок 30-х рр.): створення та функціональна ді­яльність
Год: 2019

203. Матвійчук Наталія Володимирівна Степан та Мирон Куропасі в громадсько- політичному та культурному житті української діаспо­ри
Год: 2019

204. Блакитний Максим Михайлович Церковне та соціокультурне жит­тя Північного Лівобережжя України за матеріалами пе­ріодичних видань Чернігівської єпархії (1861 - 1918)
Год: 2019

205. Сухих Андрій Юрійович Про­тистояння між радянськими партизанами й українським повстансько-підпільним рухом на Волині у роки німець­кої окупації (1941 - 1944 рр.)
Год: 2019

206. Каганов Юрій Олегович Конструювання «радянської людини» (1953 - 1991): українська версія
Год: 2019

207. Лильо Ігор Миколайович Греки на території Руського воєводства у ХV - ХУІІ ст.
Год: 2019

208. Кізлова Антоніна Анатоліївна Соціальні взаємодії насельни­ків щодо шанованих святинь Києво-Печерської Успенської лаври (1786 р. - перші десятиліття XX ст.)
Год: 2019

209. Пилипчук Ярослав Валентинович Соціальна історія кип­чаків у IX - XIII ст.
Год: 2019

210. Паславська Наталія Орестівна Кравецький цех у Львові в XVI - XVIII ст.: організа­ційні форми та соціальні відносини
Год: 2019

211. Коваль Ольга Сергіївна Православне храмове будівництво на Півдні України (1734 - 1881 рр.)
Год: 2019

212. Савчук Богдан Романович Гро­мадська діяльність Степана Федака (1861 - 1937 рр.)
Год: 2019

213. Кукуленко Яна Іванівна Вища педагогічна освіта в Українській PCP на завершальному етапі радянської доби (1985 - 1991 рр.): історичний аспект
Год: 2019

214. Журавльов Ярослав Олексійович Відображен­ня радянської дійсності у зверненнях громадян до ЦК КП України (друга половина 1960-х - перша половина 1980-х рр.)
Год: 2019

215. Орловський Любим Олександрович Єврейське населення в соціально-економічному, суспільно-політичному, освітньо-культурному і духовному житті Поділля (1861 - 1914 рр.)
Год: 2019

216. Євсюкова Онисія Геннадіївна Кустарно-реміснича промисловість міста Харкова в роки непу (1921 - 1928 рр.)
Год: 2019

217. Галущак Михайло Михайлович Військово-політична думка ЗУНР/ЗОУНР (листопад 1918 р. - липень 1919 р.)
Год: 2019

218. Ігнатуша Григорій Олександрович Олександр Воронин (1926 - 2013 рр.): громадська і релігійна діяльність
Год: 2019

219. Мурашова Ольга Петрівна Соціаль­на політика радянської влади в Україні у 20-х рр. XX ст.
Год: 2019

220. Букрєєв Тарас Борисович Досвід подолання дитячої безпритульності та бездо­глядності на Півдні України в умовах формування радян­ського тоталітарного режиму
Год: 2019

221. Зінкевич Тимофій Семенович Християнська релігія і церква як чинник державотворення в Київській Русі
Год: 2019

222. Золотар Людмила Миколаївна Розвиток сухопутних шляхів сполучення Таврійської губернії в 1864 - 1914 рр.
Год: 2019

223. Заяць Андрій Євгенович Міське суспільство Во­лині ХУІ - першої половини XVII ст.
Год: 2019

224. Трубчанінов Сергій Васильович Історико-географічні уявлення як інструменти формування та конструювання національної ідентичності в українській науковій і суспіль­но-політичній думці 1830 - 1930-х рр.
Год: 2019

225. Слісаренко Олександр Миколайович Українсько-шведський союз у Північній війні у 1708 - 1714 рр.
Год: 2019

226. Трембіцький Анатолій Михайлович Просвітницька, педаго­гічна та громадська діяльність родини Сіцінських-Чехівських-Січинських-Шандорів (кінець XIX ст. - 2000-і рр.)
Год: 2019

227. Газін Володимир Володимирович Українська держава у сфері геополітичних інтересів Речі Посполитої, Московії та Кри­му в 1654 - 1667 рр.
Год: 2019

228. Бабкова Надія В’ячеславівна Еволюція державної символіки ранньомодерної України (на мате­ріалах українського козацтва XVI - XVIII ст.)
Год: 2019

229. Степанков Віталій Валерійович Політична еліта України: процеси становлення, сфера діяльності, між- групові взаємини, політичні погляди (1648 - 1676 рр.)
Год: 2019

230. Прокопов Вадим Юрійович Повсякденне життя членів ОУН та вояків УПА на Закерзонні (1943 - 1947 рр.)
Год: 2019

231. Прокопенко Сергій Леонідович Середня освіта Катеринославщини другої половини XIX - початку XX ст.
Год: 2019

232. Тацієнко Наталія Леонідівна Селянство Правобережної України в імперський період (1793 - 1917 рр.): на мате­ріалах Уманського повіту
Год: 2019

233. Середюк Марія Степанівна Громадсько-політична діяльність Володимира Целевича (1890 - 1942 рр.)
Год: 2019

234. Басараб Володимир Ілліч Державотворча концепція та національ­но-патріотичні ідеї митрополита Андрея Шептицького
Год: 2019

235. Трегубенко Тетяна Миколаївна Українські церковні музичні осередки кінця XVI –XVIII ст.: особливості формування та діяльності
Год: 2019

236. Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Україна та Республіка Польща: від білатеральних відносин до євроатлантичної інтеграції (історичний аспект)
Год: 2019

237. Мельник Анастасія Миколаївна Повсякденне життя робітників підприємств чорної металургії України (1950–1960-ті рр.)
Год: 2019

238. Білобровець Ольга Матвіївна Поляки в Україні: суспільно-політичний та культурний аспекти. 1914–1918 рр.
Год: 2019

239. Маслійчук Володимир Леонтійович Культурно-освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні другої половини XVIII – початку ХІХ ст.
Год: 2019

240. Кравченко Олена Валентинівна Опіка над дітьми на українських землях у складі Російської імперії наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.
Год: 2019

241. Житкова Олеся Олександрівна Діяльність УАПЦ у м. Києві (1919 – 1930-й роки)
Год: 2019

242. Ставнюк Оксана Вікторівна Діяльність М. І. Петрова в наукових структурах Київської духовної академії
Год: 2019

243. Мельников Едуард Олександрович Здійснення військових реформ на території України (друга половина XIX – початок XX ст.)
Год: 2019

244. Мельников Едуард Олександрович Здійснення військових реформ на території України (друга половина XIX – початок XX ст.)
Год: 2019

245. Кліш Андрій Богданович Український суспільно-християнський рух у Галичині: ідейні засади, організаційна структура та політичні практики (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Год: 2019

246. Кравчук Леонід Васильович Суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації на Тернопільщині (вересень 1939–червень 1941 рр.)
Год: 2019

247. Шевчук Валентин Авдійович Діяльність Церкви адвентистів сьомого дня на території Західної України в міжвоєнний період (1919-1939 рр.)
Год: 2019

248. Ластовець Наталія Олександрівна Життя та діяльність представників українських дипломатичних місій (1918 - 1921 pp.
Год: 2018

249. Лехнюк Роман Олегович Україн­ські консервативні середовища в Галичині у першій чверті XX століття: національно-політичний аспект
Год: 2018

250. Скіра Юрій Романович Участь монахів Студійського Уставу у порятунку євреїв на території Львівської архієпархії Греко-Католицької Церкви у 1942 - 1944 pp.
Год: 2018ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)