Теория и история социальных коммуникаций


Всего работ:691. Захарченко Артем Петрович Конверговані впливи в системі медіакомунікацій: теорія, вимірювання та прогнозування
Год: 2024

2. Полумисна Ольга Олексіївна Проблема толерантності до людей з інвалідністю в медіа України
Год: 2024

3. Захарченко Артем Петрович Конверговані впливи в системі медіакомунікацій: теорія, вимірювання та прогнозування
Год: 2024

4. Юксель Гаяна Заїрівна Кримська інформаційномедійна парадигма в контексті окупації півострова (лютий 2014 – лютий 2022 рр.): трансформація медійної сфери та інформаційна політика України
Год: 2024

5. Горова Світлана Валеріївна Розвиток особи в процесі суспільної інформатизації і трансформації соціокомунікаційних функцій бібліотек
Год: 2021

6. Порпуліт Олена Олександрівна Медіаконтинуум як просторово-часовий формат соціальнокомунікаційної діяльності початку ХХІ століття
Год: 2021

7. Черемних Інна Володимирівна Менеджмент телевізійної галузі в трансформаціях цифрової доби
Год: 2021

8. Огородник Тарас Миколайович Соціально-комунікаційні аспекти громадсько-політичної та фахової діяльності В. Старосольського (1899–1942 рр.)
Год: 2021

9. Комова Марія Василівна Документальна і фактична інформація: функціонування та інтерпретація в соціальних комунікаціях
Год: 2021

10. Ривліна Валентина Миколаївна Медіатизація мистецтва: комунікаційні аспекти
Год: 2021

11. Раренко Лариса Анатоліївна Диджитал-складова в сучасній візуальній комунікації: 3D-графіка як засіб візуальної комунікації брендів
Год: 2021

12. Войтович Наталія Олегівна Правові, етичні та соціально-психологічні аспекти політичної реклами як складової соціальних комунікацій
Год: 2021

13. Микитів Галина Володимирівна Феноменологічна концептуалізація архетипної символіки в масмедійному тексті
Год: 2021

14. Зайцева Станіслава Станіславівна Соціально-комунікаційні аспекти висвітлення наукових новин та інновацій в інтернет-медіа України
Год: 2020

15. Телеп Оксана Анатоліївна Розвиток та трансформація моделей соціальних комунікацій: історико-еволюційний аналіз
Год: 2020

16. Фомиця Олексій Леонідович Психоакустичний вплив на масову свідомість у соціокомунікаційній системі суспільства
Год: 2020

17. Карнаух Антон Сергійович Спортивні комунікації: медійність та соціальне конструювання спорту
Год: 2020

18. Василенко Ксенія Микитівна Інтернет-видання України як засіб соціальної комунікації
Год: 2020

19. Толочко Наталія Валеріївна Становлення і розвиток телебачення на Закарпатті в історичному, політичному, культурному контекстах
Год: 2020

20. Риженко Людмила Михайлівна Соціально-комунікаційні та жанрові особливості консервативного контенту суспільно-політичних мас-медіа
Год: 2020

21. Хміль-Чуприна Віта Віталіївна Популяризація читання художньої літератури в українських засобах масової комунікації
Год: 2020

22. Гаркавенко Юлія Станіславівна Мас- медійні джерела гетеростереотипізації України: кому­нікаційний аспект
Год: 2019

23. Тарнавська Ірина Олегівна Інформаційно-аналітичне забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні
Год: 2019

24. Чернявська Людмила Віталіївна Комунікаційна модель медіапростору України
Год: 2019

25. Вербицький Петро Станіславович Соціально-комунікаційні особливості медійного контенту про поліцію
Год: 2019

26. Бсзчотнікова Аліна Олегівна Відеоігри в системі соціальних комунікацій
Год: 2018

27. Данча Любов Іванівна Функ­ціонування українських мас-медіа в контексті прикладних характеристик медіаправа
Год: 2018

28. Белла Марина Віталіївна Соціально- комунікаційні особливості гіпертексту
Год: 2018

29. Осюхіна Марина Олександрівна Медіа- та інформаційна грамотність як складова сучас­них інформаційно-комунікаційних обмінів (національна концепція у контексті світового досвіду)
Год: 2018

30. Мельникова Олена Сергіївна Особливості дисидентських комуні­кацій в Україні 1960 - початку 1990 рр.
Год: 2018

31. Семен Наталія Федорівна Російські інтернет-ресурси як чинник інформаційної війни проти України (на прикладі сай­тів «Правда.Ру» та «Российский диалог»)
Год: 2018

32. Рижко Олена Миколаївна Плагіат у соціально-комунікаційному вимірі початку XXI століття: природа явища та історія боротьби
Год: 2018

33. Грабська Анна Володимирівна Суспільно-правовий іномовник DW (Deutsche Welle): особливості німецького досвіду
Год: 2017

34. КОРНЄЄВ Віталій Михайлович. СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД В УКРАЇНСЬКІЙ НАУЦІ
Год: 2017

35. Подаряща Оксана Іванівна Особливості соціокультурного контенту соціальних комунікацій
Год: 2017

36. Діяльність інформаційних агентств у контексті громадянської журналістики
Год: 2016

37. СМИРНОВА МАРІЯ ВАЛЕРІЇВНА. ЗАСОБИ СТИГМАТИЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МЕДІА
Год: 2016

38. БІЛАН Надія Іванівна. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ТЕОРІЯ, ЕВОЛЮЦІЯ, МОДЕЛІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
Год: 2016

39. ДУБНЯК КАТЕРИНА АНДРІЇВНА. СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНИЙ ВИМІР ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Год: 2016

40. МИХАЙЛОВА Оксана Павлівна. ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ У СУЧАСНИХ МАС-МЕДІА УКРАЇНИ
Год: 2016

41. Горська Катерина Олександрівна. Медіаконтент цифрової доби: трансформації та функціонування
Год: 2016

42. Мисечко Аліна Олександрівна. Інформаційна телепрограма в Україні: традиції і трансформації
Год: 2016

43. ЧЕКШТУРІНА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА. РУНІЧНИЙ ЗНАК ЯК ЗАСІБ СИМВОЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Год: 2016

44. ЮРЧЕНКО ТЕТЯНА ЮРІЇВНА. Комунікативна діяльність інституцій ЄС в Україні
Год: 2016

45. Сащук Тетяна Іванівна. Висвітлення соціальної проблематики в загальнонаціональних пресових виданнях
Год: 2015

46. Крайнікова Тетяна Степанівна. Культура медіаспоживання в Україні: актуальний стан і механізми формування
Год: 2015

47. МІРОШНИЧЕНКО ЮЛІЯ ПЕТРІВНА. КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ПРОБЛЕМАТИКА ПРОВІДНИХ ГАЗЕТ УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Год: 2015

48. РОГОВА ТЕТЯНА АРНОЛЬДІВНА. ІМІДЖЕВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕДУЧИХ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ТЕЛЕПРОГРАМ УКРАЇНИ
Год: 2015

49. КІНДРА СВІТЛАНА ОЛЕГІВНА. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ТА ТИПОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА ВІТЧИЗНЯНОЇ РАДІОПРОМОЦІЇ
Год: 2015

50. БАРАНЕЦЬКА Анна Дмитрівна. РОЛЬ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ У СПРИЙМАННІ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНОЇ СТРУКТУРИ ГАЗЕТНИХ ТЕКСТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ІНТЕРВ’Ю)
Год: 2015


[1] [2]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)