Олимпийский и профессиональный спорт


Всего работ:1781. Русанова Ольга Михайлівна Теоретикометодичні основи управління тренувальними та змагальними навантаженнями у процесі підготовки кваліфікованих спортсменів у веслуванні
Год: 2024

2. Безмилов Микола Миколайович Теоретико-методичні основи підготовки найближчого резерву національних збірних команд в ігрових видах спорту (на матеріалі баскетболу
Год: 2023

3. Подрігало Ольга Олександрівна Теоретико-методичні засади прогнозування успішності спортивної діяльності на етапах базової підготовки
Год: 2021

4. Кучерявий Олександр Миколайович Організаційно-методичні засади впровадження дистанційних технологій в систему олімпійської освіти
Год: 2021

5. Канунова Людмила Володимирівна Побудова тренувального процесу спортсменок-гирьовичок 12-15 років з урахуванням становлення і функціонування специфічного біологічного циклу
Год: 2021

6. Клочко Любов Іванівна Вдосконалення програми олімпійського циклу підготовки висококваліфікованих спортсменок у марафонському бігу
Год: 2021

7. Мишко Вероніка Володимирівна Психофізіологічні критерії прояву успішності при формуванні хореографічних навичок юними спортсменами
Год: 2021

8. Мохаммед Фахмі Рабін Реалізація інтенсивного підходу до участі кваліфікованих спортсменів у змаганнях в системі річної підготовки (на матеріалі легкої атлетики)
Год: 2021

9. Полтавець Андрій Іванович Побудова передзмагальної підготовки спортсменів з міжнародного військово-авіаційного п’ятиборства до змагань з подолання смуги перешкод і спортивного орієнтування
Год: 2021

10. Тарасевич Олена Анатоліївна Особливості формування гендерної схожості і гендерних відмінностей під впливом занять різними видами спорту
Год: 2021

11. Адамчук Вадим Віталійович Програмування тренувального процесу спортсменів у легкоатлетичному багатоборстві на етапі безпосередньої підготовки до змагань
Год: 2021

12. Гасанова Саіда Фарухівна Структура функціональної підготовленості спортсменок високого класу як фактор забезпечення змагальної діяльності в жіночому боксі
Год: 2021

13. Штефюк Іван Кирилович Удосконалення передзмагальної підготовки спортсменів високої кваліфікації у рукопашному бої легкого контакту
Год: 2021

14. Мітова Олена Олександрівна Теоретико-методичні основи контролю в командних спортивних іграх в процесі багаторічного вдосконалення
Год: 2021

15. Кокарева Світлана Миколаївна Підвищення фізичної підготовленості висококваліфікованих футболістів на основі використання інноваційних засобів фітнес-тренінгу
Год: 2021

16. Серебряков Олег Юрійович Удосконалення змагальної діяльності хокеїстів високої кваліфікації на основі моделювання техніко-тактичних дій
Год: 2021

17. Довгодько Іван Вікторович Стимуляція спеціальної роботоздатності веслувальників високої кваліфікації в період безпосередньої підготовки до змагань
Год: 2021

18. Верняєв Олег Юрійович Індивідуалізація спеціальної підготовки гімнастів високої кваліфікації в багатоборстві
Год: 2021

19. Задорожна Ольга Романівна Тактика у сучасних олімпійських спортивних єдиноборствах
Год: 2021

20. Циганок Владислав Іванович Управління змагальним процесом у гандболі з використанням експрес-оцінок інтегральних показників змагальної діяльності
Год: 2021

21. Бугайов Євген Володимирович Засвоєння елементів техніки змагальних вправ важкоатлетами 10-12 років у процесі розвитку рухових якостей
Год: 2021

22. Радченко Лідія Олексіївна Історичні, організаційні та методологічні засади культурно-освітньої складової сучасного олімпійського руху
Год: 2021

23. Близнюк Юрій Володимирович Формування елементів техніки плавання у юних спортсменів 8-10 років з урахуванням особливостей нервової системи
Год: 2021

24. Краснянський Кирило Вікторович Організаційні засади проведення комплексних змагань з неолімпійських видів спорту
Год: 2020

25. Сова Марія Анатоліївна Удосконалення спеціальної техніко-тактичної підготовки кваліфікованих спортсменів у мотокросі на мотоциклах з колясками на передзмагальному етапі річного макроциклу
Год: 2020

26. Рашід Шерзад Афанді Структура і зміст тренувального процесу кваліфікованих плавців у втягувальних мікроциклах
Год: 2020

27. Коваленко Яна Олегівна Побудова змагальних композицій в художній гімнастиці на основі вдосконалення сенсомоторної координації
Год: 2020

28. Караулова Світлана Іванівна Теоретико-методичні аспекти управління тренувальним процесом спортсменок високої кваліфікації, які спеціалізуються у бігу на короткі дистанції, в олімпійському циклі підготовки
Год: 2020

29. Чжао Дун Підвищення спеціальної роботоздатності спортсменів у веслуванні академічному шляхом вдосконалення силової витривалості
Год: 2020

30. Камперо Ескаланте Еліесер Давід Удосконалення швидкісно-силової підготовки висококваліфікованих бігунів на короткі дистанції на основі застосування засобів різної переважної спрямованості
Год: 2020

31. Козлов Кирило Валерійович Структура і зміст підготовки легкоатлетів у першій стадії багаторічного вдосконалення
Год: 2020

32. Чопілко Тарас Григорович Індивідуалізація спеціальної фізичної підготовки арбітрів високої кваліфікації у футболі
Год: 2020

33. Малиновський Андрій Ігорович Особистісні детермінанти формування іміджу тренера з футболу як фактор професійного вдосконалення
Год: 2020

34. Гнатчук Ярослав Ілліч Диференціація фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів
Год: 2020

35. Тракалюк Тетяна Олександрівна Удосконалення фізичної підготовки кваліфікованих танцюристів на основі розробки диференційованої програми розвитку рухових якостей
Год: 2020

36. Арканія Русудан Автанділівна Засвоєння та подальше удосконалення ударів ногами в системі річної підготовки юних таеквондистів 11-12 років
Год: 2020

37. Крайник Ярослав Богданович Використання спеціалізованих легкоатлетичних бігових і стрибкових вправ для формування фізичної та техніко-тактичної підготовленості юних футболістів 13-14 років різного ігрового амплуа
Год: 2020

38. Уткіна Олександра Геннадіївна Побудова тренувального процесу юних лижниць-біатлоністок 11-14 років в період становлення специфічного біологічного циклу
Год: 2020

39. Бузоверя Анна Геннадіївна Підвищення рівня технічної підготовленості юних черлідерів на етапі попередньої базової підготовки
Год: 2020

40. Олійник Михайло Олександрович Удосконалення тренувального процесу кваліфікованих волейболістів на основі використання модельних характеристик змагальної діяльності
Год: 2020

41. Богуславська Вікторія Юріївна Теоретична підготовка спортсменів у системі багаторічного вдосконалення в циклічних видах спорту
Год: 2020

42. Пазичук Ольга Олександрівна Індивідуалізація харчового раціону у передзмагальній підготовці кваліфікованих стрільців з лука
Год: 2020

43. Строганов Сергій Валентинович Профілактика порушень опорно-ресорних властивостей стопи юних баскетболіс­тів
Год: 2019

44. Улан Аліна Миколаївна Орієнтація під­готовки фехтувальників з урахуванням функціональ­ної асиметрії
Год: 2019

45. Перепелиця Максим Олександрович Удосконалення тактичної підго­товки кваліфікованих хокеїстів на траві в річному макро- циклі
Год: 2019

46. Кидонь Вікторія Володимирівна Вдосконалення технічної підготовки спортсменок 14 - 16 років, які за­ймаються естетичною груповою гімнастикою
Год: 2019

47. Івченко Оксана Миколаївна Комплексний контроль підготовленості баскетбо­лістів на етапі попередньої базової підготовки
Год: 2019

48. Бур’яноватий Олександр Миколайович Структура та зміст фізичної підготовки юних бійців-багатоборців 6 - 8 років на етапі початкової підготовки
Год: 2019

49. Бойченко Кирило Юрійович Ефективність застосування інноваційних підходів в системі моніторин­гу функціональної підготовленості спортсменів високої кваліфікації
Год: 2019

50. Кроль Ірина Миколаївна Куль­турна спадщина олімпійського руху в системі олімпійської освіти
Год: 2019


[1] [2] [3] [4]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)