зв’язки ехокардіографічних параметрів з ОСОБЛИВОСТЯМИ БУДОВИ ТІЛА у міських підлітків різних соматотипів : связи эхокардиографических параметров с Особенности строения тела в городских подростков разных соматотипов

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • зв’язки ехокардіографічних параметрів з ОСОБЛИВОСТЯМИ БУДОВИ ТІЛА у міських підлітків різних соматотипів
 • Альтернативное название:
 • связи эхокардиографических параметров с Особенности строения тела в городских подростков разных соматотипов
 • Кол-во страниц:
 • 232
 • ВУЗ:
 • ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І. ПИРОГОВА
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ
  УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І. ПИРОГОВА


  На правах рукопису

  Варивода Віталій Олександрович

  УДК 616-073.4-8:611.9:613.956:612.014.5


  зв’язки ехокардіографічних параметрів з
  ОСОБЛИВОСТЯМИ БУДОВИ ТІЛА у міських
  підлітків різних соматотипів

  14.03.01 нормальна анатомія

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата медичних наук


  Науковий керівник:
  Гунас Ігор Валерійович
  доктор медичних наук, професор
  Вінниця 2009


  ЗМІСТ


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ  4
  Вступ


  8
  РОЗДІЛ 1 Огляд літератури


  14
  1.1. Визначення нормативних параметрів організму


  14
  1.2. Популяційні, вікові, статеві та конституційні особливості сонографічних показників серця


  19

  1.3. Оцінка зв’язків між конституційними параметрами організму та морфо-функціональним станом різних органів і систем в нормі та при патологічних станах


  31


  РОЗДІЛ 2 Загальна методика й основні методи досліджень


  39

  2.1. Об’єкти дослідження


  39
  2.2. Методи дослідження:


  40
  2.2.1. Ехокардіографічний


  40
  2.2.2. Антропометричні і соматотипологічні


  41
  2.2.3. Математичні


  43
  РОЗДІЛ 3 зв’язкИ ехокардіографічних РОЗМІРІВ та функціональних показників ехокардіографії з антропометричними І СОМАТОТИПОЛОГІЧНИМИ показниками ХЛОПЧИКІВ І ДІВЧАТОК різних соматотипів


  44
  3.1. Зв’язки ЕхоКГ розмірів з антропометричними і соматотипологічними показниками підлітків різних соматотипів


  44

  3.2. Зв’язки функціональних показників ЕхоКГ з антропометричними і соматотипологічними показниками підлітків різних соматотипів


  53


  РОЗДІЛ 4 Моделювання нормативних ехокардіографічних розмірів та функціональних показників ехокардіографії в залежності від особливостей будови тіла у хлопчиків і дівчаток різних соматотипів


  64
  4.1. Моделі ЕхоКГ розмірів в залежності від особливостей будови тіла у підлітків різних соматотипів


  64

  4.2. Моделі функціональних показників ЕхоКГ в залежності від особливостей будови тіла у підлітків різних соматотипів


  94

  РОЗДІЛ 5 Аналіз і узагальнення результатів дослідженнь


  134

  Висновки


  154
  Список використаних джерел


  157
  Додаток А Кореляційні зв’язки сонографічних параметрів серця з антропометричними і соматотипологічними характеристиками у здорових міських підлітків різних соматотипів.


  182


  Додаток Б Результати прямого покрокового регресійного та дисперсійного аналізів.


  232  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,
  СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ


  W маса тіла (кг)
  H довжина тіла (см)
  S площа поверхні тіла (м2)
  ATND висота надгруднинної точки (см)
  ATL висота лобкової точки (см)
  ATPL висота плечової точки (см)
  ATP висота пальцевої точки (см)
  ATV висота вертлюгової точки (см)
  EPPL ширина дистального епіфіза плеча (см)
  EPPR ширина дистального епіфіза передпліччя (см)
  EPB ширина дистального епіфіза стегна (см)
  EPG ширина дистального епіфіза гомілки (см)
  PSG поперечний середньогрудинний розмір (см)
  PNG поперечний нижньогрудинний розмір (см)
  SGK сагітальний розмір грудної клітини (см)
  ACR ширина плечей (см)
  SPIN міжостьовий розмір таза (см)
  CRIS міжгребневий розмір таза (см)
  TROCH міжвертлюговий розмір таза (см)
  ХОNJ зовнішня кон’югата (тільки для дівчаток) (см)
  OBPL обхват плеча в напруженому стані (см)
  OBPL1 обхват плеча в спокійному стані (см)
  OBPR1 обхват передпліччя у верхній третині (см)
  OBPR2 обхват передпліччя у нижній третині (см)
  OBK обхват кисті (см)
  OBB обхват стегна (см)
  OBBB обхват стегон (см)
  OBG1 обхват гомілки у верхній третині (см)
  OBG2 обхват гомілки у верхній третині (см)
  OBS обхват стопи (см)
  OBSH обхват шиї (см)
  OBT обхват талії (см)
  OBGK1 обхват грудної клітки на вдиху (см)
  OBGK2 обхват грудної клітки на видиху (см)
  OBGK3 обхват грудної клітки в спокійному стані (см)
  GZPL товщина ШЖС на задній поверхні плеча (мм)
  GPPL товщина ШЖС на передній поверхні плеча (мм)
  GPR товщина ШЖС на передпліччі (мм)
  GL товщина ШЖС під лопаткою (мм)
  GGP товщина ШЖС на грудях (мм)
  GG товщина ШЖС на животі (мм)
  GB товщина ШЖС на боку (мм)
  GBD товщина ШЖС на стегні (мм)
  GGL товщина ШЖС на гомілці (мм)
  FX ендоморфний компонент соматотипу за Хіт-Картером (бал.)
  MX мезоморфний компонент соматотипу за Хіт-Картером (бал.)
  LX ектоморфний компонент соматотипу за Хіт-Картером (бал.)
  MM м’язова маса за Матейко (кг)
  OM кісткова маса за Матейко (кг)
  DM жирова маса за Матейко (кг)
  MA м’язова маса за Американським інститутом харчування (кг)
  СІR жирова маса за Сірі (кг)
  ТМПШд товщина міокарду правого шлуночка в діастолу (см)
  ТМПШс товщина міокарду правого шлуночка в систолу (см)
  КДРПШ кінцевий діастолічний розмір правого шлуночка (см)
  КСРПШ кінцевий систолічний розмір правого шлуночка (см)
  КДРЛШ кінцевий діастолічний розмір лівого шлуночка (см)
  КСРЛШ кінцевий систолічний розмір лівого шлуночка (см)
  ТМЗСЛШд товщина міокарду задньої стінки лівого шлуночка в
  діастолу (см)
  ТМЗСЛШс товщина міокарду задньої стінки лівого шлуночка в
  систолу (см)
  ТМШПд товщина міжшлуночкової перегородки в діастолу (см)
  ТМШПс товщина міжшлуночкової перегородки в систолу (см)
  ЛП діаметр лівого передсердя (см)
  ADS амплітуда руху передньої стулки мітрального клапана в фазу швидкого наповнення (см)
  DE швидкість руху передньої стулки мітрального клапана в фазу швидкого наповнення (мм/сек)
  EF швидкість раннього діастолічного прикриття передньої стулки мітрального клапана (мм/сек)
  АоК розкриття стулок аортального клапана (см)
  PPI період передвигнання лівого шлуночка (сек)
  PI період вигнання лівого шлуночка (сек)
  RATIO співвідношення періоду передвигнання до періоду вигнання лівого шлуночка
  КДО кінцевий діастолічний об¢єм лівого шлуночка (мл)
  КСО кінцевий систолічний об¢єм лівого шлуночка (мл)
  ΔS ступінь вкорочення передньо-заднього розміру лівого шлуночка в систолу (%)
  ФВ фракція викиду лівого шлуночка (%)
  VcF швидкість циркулярного вкорочення волокон міокарда лівого шлуночка (сек-1)
  УО ударний об¢єм (мл)
  УІ ударний індекс (мл/м2)
  ХО хвилинний об¢єм крові (л/хв)
  СІ серцевий індекс (л/хв/ м2)
  ПШ правий шлуночок
  ЛШ лівий шлуночок
  ШЖС шкірно-жирові складки
  АТ артеріальний тиск
  ПМК пролапс мітрального клапана
  Вступ


  Актуальність теми. Згідно сучасних наукових досліджень вивчення нормативних морфо-функціональних показників організму, в тому числі і ехокардіографічних (ЕхоКГ) параметрів, без врахування їх взаємозв’язків з іншими конституціональними параметрами організму здорової людини не дозволить в подальшому коректно оцінити стан цих показників та буде гальмувати розвиток діагностики і лікування різних захворювань [33, 67, 94, 103, 104]. Однак, переважна більшість досліджень, в яких вивчаються взаємозв’язки між різними морфо-функціональними показниками, в тому числі і серцево-судинної системи (ССС), стосуються, в основному, патологічних станів [52, 69, 93, 96, 97].
  Згідно досліджень Б.М. Никитюка і Н.А. Корнетова [81] отримання максимально повної інформації про зв’язок різних конституційних ознак (в тому числі антропометричних показників, соматотипу, компонентного складу маси тіла) з виникненням мультифакторіальних захворювань є одним із підходів для реалізації феногенетичного аналізу. Однак, для встановлення конституційних критеріїв цих захворювань необхідно чітко провести межу між нормою та патологією, для чого потрібно накопичення фактичних даних про здорову людину [81, 82].
  В науковій літературі зустрічаються лише поодинокі роботи по вивченню взаємозв’язків ЕхоКГ параметрів з особливостями будови тіла здорових людей та побудові на їх основі регресійних моделей нормативних сонографічних параметрів ССС [106, 124, 125]. В роботах П.В. Сарафінюка [30, 37, 103, 104] у практично здорових міських підлітків Поділля встановлені чисельні кореляційні зв’язки більшості ЕхоКГ параметрів з антропологічними показниками. Однак кількість регресійних моделей ЕхоКГ параметрів, що мають практичне значення для медицини незначна (більш ніж із 20 показників лише 7 у хлопчиків та 2 у дівчаток), що вказує на необхідність враховувати соматотип конкретного індивідуума при моделюванні нормативних параметрів ССС.
  Таким чином, необхідність вивчення взаємозв’язків ЕхоКГ параметрів з антропологічними показниками у здорових міських підлітків різних соматотипів та розробка на основі цих даних нормативних сонографічних параметрів серця без сумніву потребує подальших наукових розробок і визначає актуальність даного дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації затверджена вченою радою стоматологічного факультету Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України (протокол № 8 лютого 2007 року) та проблемною комісією МОЗ і АМН України «Морфологія людини» (протокол № 76 від 25 грудня 2006 року). Дана робота є продовженням загально-університетської наукової тематики науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова Розробка нормативних критеріїв здоров’я різних вікових та статевих груп населення на основі вивчення антропогенетичних та фізіологічних характеристик організму з метою визначення маркерів мультифакторіальних захворювань (підлітковий вік)” (№ державної реєстрації: 0103U008992). У її виконанні автор провів аналіз зв’язків даних ехокардіографічних і антропологічних досліджень міських хлопчиків і дівчаток Поділля різних соматотипів, що послужило підставою дисертаційної роботи.
  Мета і завдання дослідження. Розробити регресійні моделі нормативних індивідуальних сонографічних параметрів серця на підставі аналізу взаємозв’язків ехокардіографічних параметрів з антропометричними, соматотипологічними показниками та компонентним складом маси тіла в практично здорових міських хлопчиків і дівчаток Поділля різних соматотипів.
  Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні основні завдання:
  1. Встановити особливості кореляційних зв’язків антропометричних, соматотипологічних показників та компонентного складу маси тіла з сонографічними розмірами серця в практично здорових міських хлопчиків і дівчаток Поділля різних соматотипів.
  2. Вивчити зв’язки соматичних розмірів тіла практично здорових міських підлітків Поділля різних соматотипів з функціональними ЕхоКГ показниками.
  3. Побудувати регресійні моделі нормативних індивідуальних ЕхоКГ параметрів у здорових міських хлопчиків і дівчаток Поділля різних соматотипів.
  4. Провести аналіз отриманих регресійних моделей ЕхоКГ параметрів серця.
  Об’єкт дослідження залежність ЕхоКГ параметрів серця від особливостей будови тіла практично здорових міських підлітків Поділля різних соматотипів.
  Предмет дослідження особливості зв’язків антропометричних, соматотипологічних показників та компонентного складу маси тіла з ЕхоКГ параметрами практично здорових міських хлопчиків і дівчат Поділля різних соматотипів.
  Методи дослідження: сонографічні для визначення ЕхоКГ параметрів; антропометричні та соматотипологічні для встановлення особливостей будови тіла; математичні для статистичної обробки отриманих результатів та побудови регресійних моделей.
  Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в практично здорових міських хлопчиків і дівчаток Поділля різних соматотипів встановлені особливості кореляційних зв’язків між ЕхоКГ параметрами та антропометричними, соматотипологічними і показниками компонентного складу маси тіла.
  Доведено, що як у хлопчиків, так і в дівчаток, між різними соматотипами є відмінності кореляційних зв’язків між сонографічними параметрами серця і антропологічними показниками, більш виражені для функціональних ЕхоКГ показників.
  Виявлені виражені статеві відмінності більшості кореляційних зв’язків ЕхоКГ параметрів з особливостями будови тіла практично здорових міських підлітків Поділля різних соматотипів.
  Вперше проведений аналіз регресійних моделей ЕхоКГ параметрів у підлітків різних соматотипів, побудованих на основі особливостей будови тіла. Встановлено, що кількість моделей які мають практичне значення для медицини найбільша у підлітків мезоморфного і екто-мезоморфного соматотипу (з вищою точністю опису ознаки, що моделюється у дівчаток, ніж у хлопчиків). Усі непобудовані сонографічні моделі параметрів серця та моделі, що не мають практичного значення для медицини належать до функціональних ЕхоКГ показників.
  Доведено, що до моделей ЕхоКГ параметрів, які мають практичне значення для медицини, у підлітків різних соматотипів найбільш часто входять обхватні і поперечні розміри тіла та товщина шкірно-жирових складок (за винятком товщини складок у дівчаток ектоморфів).
  Практичне значення одержаних результатів. На основі отриманих даних стосовно зв’язків ЕхоКГ параметрів серця в практично здорових міських хлопчиків та дівчаток Поділля різних соматотипів з особливостями будови тіла, нами побудовані регресійні моделі нормативних індивідуальних сонографічних параметрів серця. Отримані результати дозволять не тільки більш коректно встановити нормативні параметри серцево-судинної системи, але й надають можливість в майбутньому адекватно проводити діагностику та профілактику патологічних відхилень даної системи.
  Отримані результати досліджень використовуються в лекційних курсах та практичній роботі кафедр нормальної анатомії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова; Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; ВДНЗ України Української медичної стоматологічної академії; Запорізького державного медичного університету; Тернопільської державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.
  Особистий внесок здобувача. Дисертант самостійно провів пошук та огляд літературних даних; статистичну обробку результатів дослідження. Аналіз та узагальнення результатів, а також сформульовані основні положення і висновки дисертації належать автору. Первинні показники антропологічних та ехокардіографічних досліджень у практично здорових міських підлітків Поділля взяті з банку даних матеріалів загально університетської тематики Розробка нормативних критеріїв здоров’я різних вікових та статевих груп населення (підлітковий вік)”. Автором самостійно написано 3 статті в наукових фахових виданнях. 6 журнальних статей і 1 деклараційний патент за темою дисертації опубліковані в співавторстві з науковим керівником та колегами, де дисертанту належать основні ідеї та розробки стосовно зв’язків ехокардіографічних показників з особливостями будови тіла підлітків та аналізу регресійних моделей нормативних сонографічних показників серця.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи викладені та обговорені на IV Національному конгресі АГЕТ України (Алушта, 2006) та ІІІ Міжнародних Пироговських читаннях (Вінниця, 2006), VІ міжнародному конгресі з інтегративної антропології (Вінниця, 2007), науково-практичній конференції «Морфологічні основи компенсаторно-пристосувальних процесів і їх структурне забезпечення» (Тернопіль, 2008); міжнародній конференції «Современные подходы в биомедицинской, клинической и психологической интегративной антропологии» (Томск, 2008); науково-практичних конференціях «Актуальні проблеми функціональної морфології та інтегративної антропології» і «Прикладні аспекти морфології» (Вінниця, 2009), науково-практичній конференції "Морфологічний стан тканин і органів систем організму в нормі та патології" (Тернопіль, 2009), науково-практичній конференції "Актуальні проблеми функціональної морфології" (Полтава, 2009).
  Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 9 наукових праць (6 у співавторстві), які повністю відображають зміст проведеного дослідження. 7 статей опубліковано в рекомендованих ВАК України наукових фахових журналах (з них 2 самостійних). Отримано 1 деклараційний патент України на винахід.
 • Список литературы:
 • Висновки

  У дисертаційній роботі подано теоретичне узагальнення та нове вирішення науково-практичного завдання, яке полягає у встановлені та аналізі кореляційних зв’язків ЕхоКГ параметрів у практично здорових міських хлопчиків і дівчаток Поділля різних соматотипів, на основі котрих розроблені регресійні моделі індивідуальних нормативних значень сонографічних розмірів серця та функціональних ЕхоКГ показників.
  1. У хлопчиків, незалежно від соматотипу, між розмірами серця та більшістю тотальних, парціальних розмірів тіла й показників компонентного складу маси тіла встановлені прямі сильні й переважно середньої сили зв’язки: у мезоморфів з усіма показниками ПШ, ТМЗСЛШ; в ектоморфів практично всі з показниками ПШ, КДРЛШ та КСРЛШ; в екто-мезоморфів практично всі з показниками ЛШ, ТМПШд і ТМШПс.
  2. У дівчаток різних соматотипів встановлені прямі, переважно середньої сили, зв’язки між розмірами серця та соматичними розмірами тіла: у мезоморфів між КДРЛШ, КДРПШ та КСРПШ, ТМШП, ЛП та більшістю тотальних, парціальних розмірів тіла, показників компонентного складу маси тіла, а також між ТМЗСЛШ та більшістю тотальних, поздовжніх і поперечних розмірів тіла; в ектоморфів між товщиною ТМПШд, ТМЗСЛШс, ЛП та тотальними, парціальними розмірами тіла й показниками компонентного складу маси тіла; в екто-мезоморфів між показниками ПШ, ТМЗСЛШс та більшістю тотальних, поздовжніх, обхватних розмірів і показників компонентного складу маси тіла.
  3. У хлопчиків між функціональними ЕхоКГ показниками й соматичними розмірами тіла встановлені наступні прямі переважно середньої сили зв’язки: у мезоморфів між АоК, КДО та КСО, УО та ХО і більшістю тотальних, обхватних і поперечних розмірів грудної клітки, м’язовою та кістковою масою тіла; в ектоморфів між аналогічними показниками ЕхоКГ мезоморфів та практично усіма тотальними, парціальними розмірами тіла й показниками компонентного складу маси тіла; в екто-мезоморфів між КДО, ФВ та ΔS, УО і ХО та усіма тотальними, більшістю парціальних розмірів, товщиною ШЖС на верхній кінцівці й тулубі, ендоморфним компонентом соматотипу й показниками компонентного складу маси тіла; між EF і AoK та більшістю поздовжніх розмірів, товщиною ШЖС на тулубі й показників компонентного складу маси тіла.
  4. У дівчаток різних соматотипів між функціональними ЕхоКГ показниками й соматичними розмірами тіла встановлені прямі зв’язки: у мезоморфів - переважно середньої сили між КДО, УО, ХО та більшістю тотальних і парціальних розмірів тіла, м’язовою і кістковою масами тіла, а також між EF, PPI, RATIO та товщинами ШЖС, жировими масами тіла; в ектоморфів прямі середньої сили між ADS, DE, УО та тотальними, парціальними розмірами й показниками компонентного складу маси тіла, а також між ФВ і ΔS та більшістю поздовжніх розмірів тіла, м’язовими й жировими масами; в екто-мезоморфів прямі сильні й середньої сили між ADS, DE та тотальними, більшістю парціальних розмірів і показниками компонентного складу маси тіла; переважно середньої сили між КДО і КСО та більшістю обхватних розмірів, показників ШДЕ трубчатих кісток і м’язовими масами тіла. Переважно зворотні середньої сили зв’язки встановлені: у мезоморфів між більшістю показників роботи клапанів серця з показниками будови тіла; в екто-мезоморфів між більшістю функціональних ЕхоКГ показників та товщиною ШЖС, компонентами соматотипу.
  5. Як у хлопчиків, так і в дівчаток найменша кількість регресійних моделей 27 можливих ЕхоКГ параметрів, що мають практичне значення для медицини, побудована в підлітків-ектоморфів (у хлопчиків 16, де R2 переважно від 0,6 до 0,7; а в дівчаток 6, де R2 переважно від 0,5 до 0,6). У дівчаток мезо- і екто-мезоморфів кількість побудованих моделей, що мають практичне значення для медицини та точність опису ознаки, що моделюється, більша, ніж у хлопчиків аналогічних соматотипів (відповідно в дівчаток 25 і 27 моделей, де R2 переважно від 0,8 до 0,9; а в хлопчиків по 22 моделі, де R2 переважно від 0,6 до 0,85).
  6. У підлітків різних соматотипів до моделей ЕхоКГ параметрів, що мають практичне значення для медицини, найбільш часто входять: у мезоморфів обхватні (відповідно для розмірів та функціональних показників ЕхоКГ у хлопчиків 26,5 і 20,3 %, а в дівчаток 40,4 і 25,0 %) і поперечні (у хлопчиків 18,4 і 20,3 %, у дівчаток 27,7 і 25,0 %) розміри тіла та товщина ШЖС (у хлопчиків 26,5 і 28,8 %, у дівчаток 19,2 і 22,2 %); в екто-мезоморфів обхватні розміри тіла (у хлопчиків 38,3 і 27,1 %, у дівчаток 34,6 і 39,7 %) та товщина ШЖС (у хлопчиків 23,4 і 18,6 %, у дівчаток 19,2 і 11,5 %); у хлопчиків ектоморфів обхватні (22,2 і 35,9 %) і поперечні (29,6 і 13,2 %) розміри тіла та товщина ШЖС (22,2 і 28,3 %); у дівчаток ектоморфів обхватні (20,5 і 35,3 %) і поперечні (20,5 і 11,8 %) розміри тіла.  Список використаних джерел


  1. Абдуллаев Р.Я. Принципы эхокардиографической оценки локальной сократимости левого желудочка/ Р.Я.Абдуллаев, И.К.Латогуз // Врачебная практика. -2001. -№ 4. - С. 68-72.
  2. Автандилов А.Г. Особенности центральной гемодинамики и диастолической функции левого желудочка у подростков с пролапсом митрального клапана / А.Г.Автандилов, Е.Д.Манизер //Кардиология. -2001. -№ 9. - С. 56-59.
  3. Адаму А.А. Пол и соматотип как факторы, влияющие на величину ударной силы левого желудочка / А.А. Адаму // Ультразвуковая и функциональная диагностика. -2006. -№6. - С. 82.
  4. Алехин М.Н. Современные подходы к эхокардиографической оценке систолической функции сердца / М.Н. Алехин, Б.А. Сидоренко //Кардиология. -2007. Т.47 №7. - С. 4-12
  5. Аникин В.В. Особенности нейроциркуляторной дистонии в подростковом возрасте /В.В. Аникин, А.А. Курочкин // Рос. кардиол. журнал. - 1999. - №2. - С. 17-19.
  6. Антропометрична та соматотипологічна характеристика практично здорових міських підлітків обох статей Української етнічної групи /Мороз В.М., Гунас І.В., Кириченко І.М. [та ін.] //Вісник морфології.- 2002.- Т.8, №1.- С.131-147.
  7. Бакшеев В.И. Клиническое значение методик эхокардиографического исследования правых отделов сердца/ В.И. Бакшеев, Н.М. Коломоец, Г.Ф. Турсунова //Клиническая медицина: Научно-практический журнал. -2006. -№10. - С. 16-23.
  8. Балабанова Л. М Категорія норми у дослідженні та регулюванні функціональних станів людини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психологічних наук / Л.М. Балабанова. -Київ, 2001. 32с.
  9. Баранов А.А. Физиология роста и развития детей и подростков / А.А. Баранов, Л.А. Щеплягина. М.: Медицина, 2006. Т.2. С.3-40.
  10. Беленков Ю.Н. Возможности тканевой допплеровской эхокардиографии в диагностике диастолической дисфункции правого желудочка у больных с хронической сердечной недостаточностью I-IV функционального класса/ Ю.Н. Беленков, Э.Т. Агманова //Кардиология. -2007. -Т.47, №4. - С. 18-21.
  11. Беленков Ю.Н. Дисфункция левого желудочка у больных ИБС: современные методы диагностики, медикаментозной и немедикаментозной коррекции / Ю.Н. Беленков // Рус. мед. журн. -2000. -№ 17. С. 685-693.
  12. Беленков Ю.Н. Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний: Руководство / Ю.Н. Беленков, С.К. Терновой.- М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2007. - 976 с.
  13. Беленков Ю.Н. Эхокардиография: как все начиналось/ Ю.Н. Беленков //Терапевтический архив. -2003. -№ 9. - С. 18-22.
  14. Белов Ю.В. Современное представление о постинфарктном ремоделировании левого желудочка / Ю.В. Белов, В.А. Вараксин // Рос. мед. журн. -2002. -Т.10. -№ 10. С. 469-472.
  15. Белозерова Л.М. Изучаем возрастную норму / Л.М. Белозерова // Медицина и спорт. -2006. -№3-4. С. 20-22.
  16. Белозерова Л.М. Работоспособность и возраст / Л.М. Белозерова - Пермь, 2001. - 328 с.
  17. Бобров В.О. Ехокардіографія / В.О. Бобров, Л.А. Стаднюк, В.О. Крижанівський.- К.: Здоров’я, 1997.- 152 с.
  18. Богмат Л.Ф. Морфофункціональні характеристики серця та показники нейрогуморальної регуляції у дітей і підлітків з патологією міокарда / Л.Ф. Богмат, Л.І. Рак // Укр. кардiол. журн. -2006. -№ 5. -C. 60-63.
  19. Богомолец А. А. Избранные труды / А.А. Богомолец. Киев: Изд-во АН УССР. 1958. Т. 3. 359 с.
  20. Боровиков В.П. STATISTICA - Статистический анализ и обработка данных в среде Windows / В.П. Боровиков, И.П. Боровиков.- М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1998.- 608с.
  21. Бубнов Ю.И. Генетическая конституция как основа предрасположенности больных к разным формам артериальной гипертонии / Ю.И. Бубнов // Зб. наукових робіт 1 Міжнародного конгресу з інтегративної антропології.- Тернопіль, 1995.- С.75.
  22. Бунак В.В. Антропометрия / В.В. Бунак.- М.: Учмедгиз Наркомпроса РСФСР, 1941.- 368 с.
  23. Бутченко Л.А. К проблеме нормы в спортивной медицине / Л.А. Бутченко, В.Л. Бутченко // Теория и практика физкультуры. 1998. -№3. С. 17-18.
  24. Варианты ремоделирования сердца при гипертонической болезни - распространенность и детерминанты/ А.О. Конради, О.Г. Рудоманов, Д.В. Захаров и др. //Терапевтический архив. -2005. Т.77, №9. - С. 8-16.
  25. Маевский А.Е. Возрастные, половые, соматотипологические особенности эхокардиографических параметров сердца и их связь с антропометрическими показателями подростков и юношей / А.Е. Маевский, П.В. Сарафинюк, В.А. Варивода, Л.В. Фомина, В.И. Гунас // Современные подходы в биомедицинской, клинической и психологической интегративной антропологии : междунар. конф.: тезисы и докл. Томск, 2009. Т.1 С. 120-122.
  26. Варивода В.О. Зв’язки ехокардіографічних розмірів серця з тотальними, повздовжніми, поперечними та обхватними розмірами тіла у практично здорових хлопчиків і дівчаток різних соматотипів / В.О. Варивода // Biomedical and Biosocial anthropology.- 2008.- №1.- c.138-142.
  27. Варивода В.О. Зв’язки функціональних показників ехокардіографії з тотальними, повздовжніми, поперечними та обхватними розмірами тіла у здорових підлітків різних соматотипів / В.О. Варивода // Вісник університету.- 2008.- №1.- с.38-43.
  28. Варивода В.О. Регресійні моделі нормативних сонографічних показників роботи клапанів серця у підлітків різних соматотипів, в залежності від особливостей будови тіла / В.О. Варивода, В.В. Ясько, О.С. Пашинська, Л.П. Ясько // Biomedical and Biosocial anthropology.- 2009. - №12. с.28-31.
  29. Введенская Т.С. Клініко-ехокардіогрфічна характеристика кардіопатії у підлітків, обумовленої малими структурними аномаліями серця: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Т.С. Введенська. Харків, 1999. 20с.
  30. Взаємозв’язок ехокардіографічних параметрів центральної гемодинаміки і антропометричних показників у міських підлітків подільського регіону України / П.В. Сарафинюк, І.В. Гунас, І.Д. Кухар, О.М. Долгов / Мат. симпоз.: Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения // Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И.Георгиевского. Симферополь, 2002. Т. 138, Ч. 3. С. 90-93.
  31. Владимирова Я.Б. Антропометрическая характеристика и различия морфологических показателей сердца мужчин различных соматотипов в условиях гипертрофии левого желудочка / Я.Б. Владимирова // Мат. конференции Актуальные вопросы интегративной антропологии”.- Красноярск, 2001.- Т.1.- С.72-76.
  32. Владимирова Я.Б. Констуциональные особенности строения сердца мужчин юношеского и 1-го зрелого возраста в норме и при гипертрофии левого желудочка / Я.Б. Владимирова //Biomedical and biosocial anthropology.- Вінниця, 2004.- №2.- С. 13-14.
  33. Владимирова Я.Б. Корреляционные соотношения антропометрических показателей мужчин юношеского и первого зрелого возраста с размерами сердца / Я.Б. Владимирова, Н.В. Сынкова, Т.В. Кокорева // Сб. матер. междун. конф.: Проблемы современной морфологии человека. Москва, 2008. С. 173-175.
  34. Возможности тканевой допплерэхокардиографии в диагностике диастолической дисфункции левого желудочка при ишемической болезни сердца (обзор)/ Ю.А. Васюк, А.Б. Хадзегова, Е.Н. Ющук [и др.] //Терапевтический архив. -2006. Т.78, №4. - С. 15-18.
  35. Воробьев А.С. Клиническая эхокардиография у детей и подростков: Руководство для врачей / А.С. Воробьев, Т.Д. Бутаев. - СПб.: СпецЛит., 1999. - 423 с.
  36. Гнусаев С.Ф. Клиническое значение малых аномалий сердца у детей / С.Ф. Гнусаев, Ю.М. Белозеров, А.Ф. Виноградов //Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2006. Т.51, №4. - С. 20-25.
  37. Гунас И.В. Особенности ультразвуковых и реографических параметров сердечно-сосудистой системы у практически здоровых городских юношей и подростков в зависимости от возраста, пола и антропометрических характеристик организма / И.В. Гунас, Л.А. Сарафинюк, П.В. Сарафинюк, И.М. [и др.] // Сб. матер. междун. конф.: Проблемы современной морфологии человека. Москва, 2008. С. 181-184.
  38. Гунас І.В. Аналіз математичного моделювання нормативних сонографічних розмірів серця у практично здорових хлопчиків і дівчаток Поділля різних соматотипів в залежності від особливостей будови тіла / І.В. Гунас, В.О. Варивода, М.О. Дмітрієв // Вісник морфології. 2008. - №14(2). с.443-448.
  39. Гунас І.В. Аналіз математичного моделювання нормативних функціональних ехокардіографічних показників роботи серця у здорових міських підлітків різних соматотипів в залежності від особливостей будови тіла / І.В. Гунас, В.О. Варивода, А.О. Гаврилюк // Вісник морфології. 2009. №15(1). с.146-150.
  40. Гунас І.В. Зв’язки ехокардіографічних розмірів серця з товщиною шкірно-жирових складок, компонентами соматотипу та компонентним складом маси тіла у практично здорових підлітків різних соматотипів / І.В. Гунас, В.О. Варивода, Благородова О.В. // Вісник морфології.- 2008.- №1.- с.47-51.
  41. Гунас І.В. Зв’язки функціональних показників ехокардіографії з товщиною шкірно-жирових складок, компонентами соматотипу та компонентним складом маси тіла у здорових хлопчиків і дівчаток різних соматотипів / І.В. Гунас, Ю.М. Фурман, В.О. Варивода, В.В. Ясько // Biomedical and Biosocial anthropology.- 2008.- №2.- с.137-142.
  42. Давыдовский И.В. Общая патология человека / И.В. Давыдовский. М.: Медицина, 1969. 611с.
  43. Пат. 38224 Україна, МПК А61В 10/00. Спосіб моделювання нормативних ехокардіографічних показників у хлопчиків і дівчаток різних соматотипів / Варивода В.О., Гунас І.В., Дмітрієв М.О., заявник та патентовласник Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. № u200814496; заявл. 16.12.08; опубл. 12.01.09, Бюл. №1.
  44. Дембо А.Г. Врачебный контроль в спорте / А.Г. Дембо. - М.: Медицина, 1988. 288 с.
  45. Денисюк В.И. Эхокардиографическая характеристика некоторых типов внутрисердечной гемодинамики у больных с пароксизмальной формой мерцания предсердий / В.И.Денисюк, В.П.Иванов // Кардиология. -1995. -№2.- С. 2024.
  46. Денисюк, В.И. Клиническая фоно- и эхокардиография: (Практическое руководство) / В.И.Денисюк, В.П.Иванов. - Винница: Логос, 2001. - 206 с.
  47. Дзигилевич Т.С. Морфофункциональные особенности сердца у лиц мужского и женского пола в связи с физическими нагрузками / Т.С. Дзигилевич // Мат. Меж. науч. конф.: Актуальные проблемы спортивной морфологии и интегративной антропологии.- М., 2003.- С.58-59.
  48. Дядык А.И. Стресс-эхокардиография: современные возможности и перспективы развития (часть 2) / А.И. Дядык, И.А. Багрий, И.А. Лебедь //Український кардіологічний журнал. -2002. -№ 1. - С. 85-89.
  49. Дядык А.И. Стресс-эхокардиография: современные возможности и перспективы развития (Часть 1) / А.И. Дядык, И.А. Багрий , И.А. Лебедь //Український кардіологічний журнал. -2001. -№6. - С. 94-99.
  50. Жаринов О.И. Состояние правого желудочка и межжелудочковое взаимодействие у больных с хронической сердечной недостаточностью / О.И. Жаринов, С.А. Саллам, Р.Р. Коморовский // Кардиология. - 2000. -№ 11. -С. 45-49.
  51. Журавлева Л.В. Взаимосвязь между компонентами метаболического синдрома и эхокардиографическими параметрами при гипертонической болезни и сопутствующих хронических заболеваниях печени/ Л.В. Журавлева //Сучасна гастроентерологія. -2006. -№2. - С. 16-21.
  52. Захрабова О.М. Показники збудження різних відділів серця: вікові особливості та чутливість/ О.М. Захрабова, Л.А. Стаднюк, В.М. Сосницький //Лікарська справа. -2006. -№1/2. - С. 27-31.
  53. Значение исследования диастолической функции левого желудочка в кардиохирургии/ А.А. Кузнецов, В.В. Гриценко, П.И. Орловский и др. //Вестник хирургии им. И.И. Грекова. -СПб, -2005. -№6. - С. 11-18.
  54. Зотова Р.М. Эхокардиометрическая характеристика популяции пришлых жителей Чукотки / Р.М. Зотова // Ультразвуковая и функциональная диагностика. -2002. -№2. - С. 179.
  55. Иркин О.И. Роль эхокардиографии в оценке раннего ремоделирования полости левого желудочка / О.И. Иркин //Медицинская реабилитация. Курортология и физиотерапия. -2004. -№4. - С. 32-34.
  56. Іванов В.П. Динаміка ехокардіографічних показників при різних типах структурно-геометричного ремоделювання лівого шлуночка під час тривалого лікування/ В.П. Іванов //Лікарська справа. -2005. -№8. -С.22-27.
  57. Качество жизни у лиц молодого возраста с пролапсом митрального клапана в зависимости от уровня артериального давления / Аль-Хасан Уасфи Хосни Али, Т.С. Полятыкина, А.В. Бурсиков, О.Ю. Скрицкая // Кардиоваскулярная терапия и профилактикика. - 2007. - №4. - С. 52-56.
  58. Кмить Г.В. Возрастные особенности морфологического и функционального развития миокарда у детей 5-9 лет / Г.В. Кмить, Л.В. Рублева // Физиология человека. -2001.-Т.27, -№5. -С.54-59.
  59. Кмить Г.В. Возрастные особенности морфофункционального развития миокарда левого желудочка у детей 5-9 лет //Сб. материалов международной научно-практической конференции Современные проблемы и перспективы развития региональной системы комплексной помощи ребёнку” /Под общей ред. А.В. Грибанова, Л.С. Медниковой.- Архангельск: Поморский госуниверситет, 2000.- С.79-81.
  60. Коваленко В.Н. Методические подходы к созданию прикладных морфо-функциональных моделей желудочков сердца / В.Н. Коваленко // Укр. кардiол. журн. -2001. -№ 5. -C. 73-78.
  61. Кондратьєв В.О. Вікові особливості серцевої діяльності у здорових дітей за даними ехокардіографії/ В.О. Кондратьєв, Л.В. Ващенко, Г.В. Кулікова //Медичні перспективи. -2004. Т.9, №3. - С. 88-93.
  62. Корольков А.А. Философские проблемы теории нормы в биологии и медицине / А.А. Корольков, В.П. Петленко. -М.: Медицина, 1977. - 391 с.
  63. Крахмалова Е.О. Расчет объемов правого желудочка и его фракции выброса методом двухмерной эхокардиографии с использованием эллиптической математической модели / Е.О. Крахмалова //Укр. кардіологічний журнал. -2004. -№3. - С. 97-100.
  64. Кретова И.Г. Оценка функциональных параметров сердца у больных ишемической болезнью сердца и хроническим алкоголизмом. / И.Г. Кретова // Вестник Самарского государственного университета. -2004. -№2. -С. 145-155.
  65. Кузнецов М.И. Оценка дыхательных движений плода при эхокардиографическом исследовании с использованием В-/М-режима сканирования/ М.И.Кузнецов //Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии и педиатрии. -2001. -N 1. - С. 48-50.
  66. Кузнецова О.В. Эхокардиографическая оценка морфофункционального состояния сердечно-сосудистой системы здоровых подростков 14-18 лет / О.В. Кузнецова // Ультразвуковая и функциональная диагностика. -2002. -№2. - С. 183.
  67. Левина Л.И. Подростковая медицина / Л.И. Левина, А. М. Куликова. - Спб.: СпецЛит. 2007. - 752 с.
  68. Люлька Ю.П. Структурно-геометричні зміни міокарда та функція мітрального клапану у хворих із післяінфарктним ремоделюванням лівого шлуночка/ Ю.П. Люлька //Медичні перспективи. -2005. Т.10, №2. -С. 101-106.
  69. Мазур В.В. О возможности исследования коронарного резерва с помощью трансторакальной допплерэхокардиографии / В.В. Мазур, Е.С. Мазур // Российский кардиологический журнал. -2005. -№3. -С. 67-71.
  70. Варивода В.О. Аналіз математичного моделювання сонографічних розмірів серця у підлітків різних соматотипів/ В.О. Варивода // Морфологічний стан тканин і органів систем організму в нормі та патології: наук.-практ. конф.: тези доп. Тернопіль, 2009. с.24-25.
  71. Методические подходы к выявлению гипертрофии левого желудочка при артериальной гипертензии с использованием эхокардиографии / О.Н. Ковалева, А.А. Янкевич, О.А. Нижегородцева, Ю.И. Латогуз // Український кардіологічний журнал. -2005. -№4. -С. 119-125.
  72. Мишалов В.Д. Морфолого-эхокардиологическое сопоставление изучения стенки желудочков в возрастном аспекте / В.Д. Мишалов //Вестник проблем современной медицины.- Днепропетровск, 1994. -Вып. 5.- С.86-89.
  73. Морман Д. Физиология сердечно-сосудистой системы / Д. Морман, Л. Хеллер. - СПб., 2000. -250 с.
  74. Морфометрия сердца в норме / Г.С. Кирьякулов, Н.И. Яблучанский, В.Е. Шляховер, Т.В. Рябцева. - Киев: Выща школа, 1990.- 151с.
  75. Мохаммед А.А. Корреляционная взаимосвязь метрических и функциональных показателей левого предсердия у лиц 17-23 лет жителей юга России / А.А. Мохаммед // Ультразвуковая и функциональная диагностика. -2006. -№6. - С. 85.
  76. Найдич А.М. Структурная неоднородность левого желудочка и ремоделирование миокарда / А.М. Найдич // Бюллетень сибирской медицины.- 2006. -№1. -С.38-45.
  77. Намаканов Б.А. Доклиническая стадия семейной артериальной гипертензии/ Б.А. Намаканов, Н.Е. Митрохина, М.М. Расулов //Профилактика заболеваний и укрепление здоровья: Науч.- практ. журн./ М-во здравоохранения Рос. Фед..-М: Медиа-Сфера, 2006. -№2. -С. 23-25.
  78. Никитин Н.П. Применение тканевой миокардиальной допплер-эхокардиографии в кардиологии/ Н.П.Никитин, Дж. Дж.Ф. Клиланд //Кардиология. -2002. -№ 3. - С. 66-79.
  79. Никитюк Б.А., Чтецова В.П. Морфология человека.- Москва.-1990.- 320 с.
  80. Никитюк Б.А. Интегративная биомедицинская антропология / Б.А. Никитюк, Н.А. Корнетов.- Томск: ТНЦ СО РАМН, 1998.- 182с.
  81. Никитюк Б.А. Теория и практика интегративной антропологии. Очерки / Б.А. Никитюк, В.М. Мороз, Д.Б. Никитюк. - Киев-Винница, Здоров’я”, 1998. - 301 с.
  82. Николаев В.Г. Особенности строения сердца мужчин в возрасте от 17 до 21 года, обусловленные соматотипом / В.Г. Николаев, Я.Б. Владимирова, О.Л. Андренко // Сб. матер. конф.: Биомедицинские и биосоциальные проблемы интегративной антропологи. СПб: Издательство СПбГМУ, 1999. Вып. 3, Т. 2. С.235-237.
  83. Нужная Т.Г. Взаимосвязь диастолической функции левого желудочка с суточным профилем артериального давления у пожилых пациентов, проживающих на Севере / Т.Г. Нужная, В.П. Нужный, Д.Н. Шмаков, Г.Н. Ястребова // Сердечная недостаточность. -2005. -Т.6, №6(34). -С. 242-244.
  84. Нужная Т.Г. Роль диастолической функции левого желудочка сердца в формировании суточного профиля артериального давления у пожилых людей: автореф. дис... канд. мед. наук / Т.Г. Нужная. Архангельськ, 2007. - 20с.
  85. Особенности геометрии левого желудочка по данным эхокардиографии в популяции Таллина / Т. Шипилова, И. Пшеничников, Ю. Кайк и др. //Кардиология. -2004. Т.44, №2. -С. 57-60.
  86. Особливості сонографічних параметрів роботи серця у здорових міських підлітків різних соматичних типів /І.В. Гунас, П.В. Сарафинюк, О.М. Шаповал, Г.В. Даценко / Мат. симпоз.: Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения //Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского. Симферополь, 2004. Т. 140, Ч. 1. С. 12-15.
  87. Оценка риска развития сердечно-сосудистой патологии у здоровых студентов разных типов конституции /Н.А. Барабараш, Д.Ю. Кувшинов, М.Я. Тульчинский и др. //Всеросс. научная конф. с международным участием, посвященная 150-летию со дня рождения академика И.П.Павлова.- Санкт-Петербург, 1999.- С.86.
  88. Панава Л. Конституциональные особенности размеров сердца и крупных сосудов у подростков 15 лет / Л. Панава. // Актуальные вопросы гигиены детей, подростков и студентов. - Вильнюс: МЗ Лит. ССР, 1978. 285с.
  89. Парин В. В. Важнейшие аспекты комплексных исследований процессов регуляции висцеральных систем организма человека / В.В. Парин, Р.М. Баевский // Успехи физиол. наук. -1970. -№2. -С.100.
  90. Петрова М.М. Телосложение и коронарная болезнь сердца (обзор литературы) / М.М. Петрова //Мат. конференции Актуальные вопросы интегративной антропологии”.- Красноярск, 2001.- Т.1.- С.152-157.
  91. Ребров А.П. Эхокардиографические показатели формирования хронического легочного сердца у больных бронхиальной астмой/ А.П. Ребров, Н.А. Кароли //Клиническая медицина. -2003. -№ 12. - С. 26-31.
  92. Редька І.В. Характеристика взаємозв’язку морфологічних параметрів серця та антропометричних показників слабозорових дітей дошкільного віку / І.В. Редька // Вісник морфології. Вінниця, 2007. Т. 13, № 2. С. 392-396.
  93. Рыбакова М.К. Комплексная эхокардиографическая оценка систолической и диастолической функций левого и правого желудочков в норме / М.К. Рыбакова, В.В. Митьков, М.А. Платова //Ультразвуковая и функциональная диагностика.- 2005. -№4. - С. 64-73.
  94. Рыбакова М.К. Правила написания эхокардиографического заключения. Рекомендуемые нормативы / М.К. Рыбакова //Ультразвуковая и функциональная диагностика. -2002. -№ 2. - С. 96-99.
  95. Рыбакова М.К. Эхокардиография в диагностике инфекционного эндокардита и его осложнений (клиническая лекция)/ М.К.Рыбакова //Ультразвуковая и функциональная диагностика. -2001. -N 1. -С. 135-141.
  96. Рябиков А.Н. Структурные изменения артериальной стенки и миокарда в популяции по данным ультразвукового исследования: методологические аспекты, детерминанты и прогностическое значение: автореф. дис... д-ра мед. наук / А.Н. Рябиков. - Новосибирск, 2006.- 46с.
  97. Рябиков А.Н. Гипертрофия левого желудочка: от возникновения до исхода /А.Н. Рябиков, М.Н. Рябиков, С.К. Малютина // «Современное состояние методов неинвазивной диагностики в медицине»: XIII междунар. конф. тез. докл.- Сочи, 2006. - С. 115-117.
  98. Саидова М.А. Первый опыт применения "живой" трехмерной эхокардиографии в России / М.А. Саидова, А.Н. Рогоза, Ю.Н. Беленков // Кардиология. -2004. Т.44, №5. -С. 100-102.
  99.
 • Стоимость доставки:
 • 70.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины