СТРУКТУРА М’ЯЗІВ ТА ВНУТРІШНЬОМ’ЯЗОВИХ ВЕН ГОМІЛКИ У ЛЮДЕЙ В НОРМІ ТА ПРИ ХРОНІЧНІЙ ВЕНОЗНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ   : СТРУКТУРА МЫШЦ И внутримышечных ВЕН ГОЛЕНИ У ЛЮДЕЙ В НОРМЕ И ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ венозной недостаточности

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • СТРУКТУРА М’ЯЗІВ ТА ВНУТРІШНЬОМ’ЯЗОВИХ ВЕН ГОМІЛКИ У ЛЮДЕЙ В НОРМІ ТА ПРИ ХРОНІЧНІЙ ВЕНОЗНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ  
 • Альтернативное название:
 • СТРУКТУРА МЫШЦ И внутримышечных ВЕН ГОЛЕНИ У ЛЮДЕЙ В НОРМЕ И ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ венозной недостаточности
 • Кол-во страниц:
 • 166
 • ВУЗ:
 • ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І. ПИРОГОВА
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
  ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ім. М.І. ПИРОГОВА

  На правах рукопису

  ГЛАДКИХ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

  УДК: 611.73:611:73(-191):611.14:611.984:616.12-008.341


  СТРУКТУРА М’ЯЗІВ ТА ВНУТРІШНЬОМ’ЯЗОВИХ ВЕН
  ГОМІЛКИ У ЛЮДЕЙ В НОРМІ ТА ПРИ ХРОНІЧНІЙ
  ВЕНОЗНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ


  14.03.01 - нормальна анатомія

  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата медичних наук

  Науковий керівник:
  доктор медичних наук
  професор Л.В.Фоміна  Вінниця 2009

  ЗМІСТ

  Стор.
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ..4
  ВСТУП ...5
  РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ..12
  1.1. Сучасні погляди на механізми розвитку патологічних
  змін при венозній гіпертензії...12
  1.2. Морфофункціональні механізми повернення венозної
  крові з нижніх кінцівок в нормі та патології..14
  РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНННЯ..30
  РОЗДІЛ 3. МОРФОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЛИТКОВОГО М’ЯЗА
  ТА ЙОГО ВНУТРІШНЬОМ’ЯЗОВИХ ВЕН МАЛОГО КАЛІБРУ
  ЛЮДЕЙ РІЗНОГО ВІКУ БЕЗ КЛІНІЧНИХ ОЗНАК ХРОНІЧНОЇ
  ВЕНОЗНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ЗА ДАНИМИ ГІСТОЛОГІЧНОГО
  ДОСЛІДЖЕННЯ..39
  3.1. Морфологічна оцінка литкового м’яза та його
  внутрішньом'язових вен малого калібру людей першого
  зрілого віку за даними гістологічного дослідження..39
  3.1.1. Стан внутрішньом'язових вен умовно здорових
  людей першого зрілого віку...40
  3.1.2. Стан литкового м’яза умовно здорових людей
  першого зрілого віку..48
  3.2. Морфологічна оцінка литкового м’яза та його
  внутрішньо-м’язових вен малого калібру людей другого зрілого
  та похилого віку за даними гістологічного дослідження.58
  3.2.1. Стан внутрішньо м'язових вен людей другого
  зрілого та похилого віку.58
  3.2.2. Стан литкового м’яза людей другого зрілого
  та похилого віку..65
  3.3. Морфологічна оцінка литкового м’яза та його
  внутрішньом’язових вен малого калібру людини в старечому
  віці за даними гістологічного дослідження74
  3.3.1. Стан внутрішньом’язових вен людей старечого віку75
  3.3.2. Стан литкового м’яза людей старечого віку..80
  РОЗДІЛ 4. МОРФОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЛИТКОВОГО М’ЯЗА ТА
  ЙОГО ВНУТРІШНЬОМ’ЯЗОВИХ ВЕН МАЛОГО КАЛІБРУ
  ХВОРИХ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ХВН ЗА ДАНИМИ
  ГІСТОЛОГІЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННО-МІКРОСКОПІЧНОГО
  ДОСЛІДЖЕННЯ..92
  РОЗДІЛ 5. ПРОВЕДЕННЯ БАГАТОФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 110
  РОЗДІЛ 6. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
  ДОСЛІДЖЕННЯ121
  ВИСНОВКИ ..141
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.144


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  ВРВ - варикозне розширення вен
  ВХ - варикозна хвороба
  ХВН - хронічна венозна недостатність
  МЦ - мікроциркуляція
  МЦР - мікроциркуляторне русло
  ГМК - гладком'язові клітини
  БМ - біопсійний матеріал
  МВ - м’язове волокно

  ВСТУП


  Актуальність теми. Не зважаючи на багатовікову історію вивчення та лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок та її ускладнень, багато питань, що стосуються етіопатегенезу цього захворювання залишаються невисвітле-ними [19, 42, 96, 100, 194, 125]. В ряду інших судинних захворювань нижніх кінцівок варикозна хвороба займає одне з провідних місць [19, 36, 83, 194].
  Варикозним розширенням вен (ВРВ) нижніх кінцівок страждає 15-17 % дорослого населення України [99], за даними інших авторів хронічними захворюваннями венозної системи нижніх кінцівок страждають 35-38 млн. росіян [95], за даними Едінбургського дослідження [197], варикозне розширення вен нижніх кінцівок виявлено у 39,9 % чоловіків і 32,2 % жінок, що свідчить про велику розповсюдженість даної патології. Частіше ця патологія виникає у молодому віці. ВРВ характеризується прогресуючим перебігом і поступово призводить до інвалідизації 2 % працеспроможного населення індустріально розвинутих країн. Розповсюдженість захворювання зростає з віком та складає 14-16 % в період від 18 до 25 років і 50-60 % у віці 55-60 років [109, 111].
  В роботах різних авторів основною причиною захворювання вважається генетична слабкість клапанного апарату поверхневих і глибоких вен до статичних навантажень і виникаючий при цьому патологічний перерозподіл венозної крові в дистальному напрямку [46, 100], зворотний відтік крові з стегнової в велику підшкірну вену [164. 169, 212]. За даними останніх досліджень [9, 19, 44] у розвитку хронічної венозної недостатності, центральне місце посідає „зачароване коло”, що поєднує між собою три основні ланки патогенезу: збільшення периферичного венозного тиску, власне розширення вен і функціональна недостатність венозних клапанів.
  Вивчення динаміки капілярного кровообігу венозного русла над гомілковою ділянкою в процесі функціонального навантаження на м’язово-венозну помпу у хворих на варикозну хворобу показує, що останнє призводить до підвищення залишкового об’єму крові в капілярах досліджува-ної ділянки, а також збільшення часу повернення до початкового рівня, що за нашою думкою, може підтверджувати, що початковою ланкою патогенезу ВХ є зміни капілярного гомеостазу нижньої кінцівки
  Стосовно кількості відкритих (функціонуючих) капілярів і зміни їх функціональної ємності склався неоднозначний погляд. Так, більшість авторів вважають, що на кількість відкритих капілярів великий вплив має величина венозного (посткапілярного) відтоку, яка за рахунок певного опору в капілярах може лімітувати приток в них крові з метаартеріоли. Іншими словами кількість активних капілярів в нормальних умовах обумовлюється співвідношенням артеріального і венозного тиску на рівні вічка прекапіляр-ного сфінктеру. Чим більше різниця між ними на користь артеріального тиску, тим більша кількість активних капілярів. Деякі автори, наприклад А. Крог [54] мають думку, що капіляри можуть активно змінювати свій просвіт за рахунок скорочувальної діяльності перицитів або процесу набряку.
  За даними інших авторів капілярна стінка зазнає впливу як зі сторони кровотоку, так і ззовні - гідродинамічний, гідростатичний, осмотичний тиск.
  За даними А.М. Чернухи [104] кількість відкритих капілярів регулю-ється різними факторами зовнішнього середовища, нейромедіаторами і гормонами, але спосіб їх впливу за сучасними поглядами непрямий: через непосмуговані м’язові клітини прекапілярних мікросудин, а в результаті - через гемодинаміку.
  Якщо взяти до уваги деякі відмінності будови і функціонування судинної стінки вен та артерій, а саме те, що венозні судини є резистентними до атеросклерозу, вони виявляють неабияку стійкість до дії агентів, що зумовлюють ушкодження артеріальної стінки [9], виникає питання, чому при варикозній хворобі на перше місце стають зміни саме венозного компоненту.
  Ми не зустріли даних літератури які б пояснювали внаслідок яких факторів виникають такі зміни. Не зважаючи на велику кількість досліджень, присвячених структурі і механізмам утворення варикозного розширення вен, ці питання залишаються недостатньо висвітленими.
  Резюмуючи вищесказане можна стверджувати, що генетична схильність [33], механічні чинники, та інші фактори в деякій мірі, можуть бути взяті до уваги, але тотальне посилання на якийсь з них потребує більш детального визначення ролі всіх ланцюгів та компонентів у системі повернення венозної крові, зокрема врахування невизначеної досі ролі дрібних внутрішньом’язових судин та стану м’язів м’язово-венозної помп нижніх кінцівок.
  Оперативне лікування засноване на принципах відомого патогенезу варикозної хвороби приводить до рецидивів ВРПВ у 15-70 % хворих [26, 102, 126], що дає привід сумніватись в сучасному патогенетичному підході до оперативної корекції, адже власне причини та характер процесу пошкодження венозного русла визначає вибір методу лікування.
  Відсутність робіт присвячених морфологічним змінам у внутрішньо-м’язових венах малого калібру та поперечносмугастих м’язах нижньої кінцівки відносно віку, статі та в умовах хронічної венозної недостатності різного ступеню важкості потребує подальших наукових досліджень.
  Враховуючи те, що питання про морфологічні зміни в структурах м’язово-венозних помп нижньої кінцівки вивчені недостатньо, а наявні дослідження мають суперечливості та не дають відповіді на поставлені питання, ці зміни стали предметом нашого дисертаційного дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації затверджена вченою радою стоматологічного та фармацевтичного факультетів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пи-рогова МОЗ України (протокол № 6 від 20.05.2004) та на засіданні проблемної комісії МОЗ та АМН України "Морфологія людини" (протокол № 58 від 05 березня 2004).
  Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень кафедри анатомії людини Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова і є фрагментом планової університетської НДР: „Розробка нормативних критеріїв здоров’я різних вікових та статевих груп населення на основі вивчення антропо-генетичних та фізіологічних характеристик органиізму з метою визначення маркерів мультифакторіальних захворювань” № державної реєстрації 0102U002701.
  Автор при виконанні роботи вивчив морфологічні зміни вен та м’язової тканини гомілки в залежності від вікових змін, статі та ступеню хронічної венозної недостатності.
  Мета дослідження: визначити особливості структури мікроциркулятор-ного русла, внутрішньом’язових вен, м’язового компоненту м’язово-венозної помпи гомілки з урахуванням вікових змін, статі та ступеню хронічної венозної недостатності.
  Задачі дослідження:
  1. Визначити морфологічні особливості структурних компонентів м’язово-венозної помпи гомілки в залежності від віку та статі.
  2. Встановити морфологічні зміни структурних компонентів м’язово-венозної помпи гомілки при різних ступенях хронічної венозної недостатності.
  3. Провести порівняльну характеристику морфологічних змін структур-них компонентів м’язово-венозної помпи гомілки при різних ступенях хронічної венозної недостатності та осіб різного віку та статі.
  4. Визначити інтегральний показник стану м’язово-венозної помпи гомілки.
  5. Вивчити морфологічні критерії адаптаційно-компенсаторних процесів в м’язах та судинах гомілки з метою прогнозування різних видів дисфункціональних пошкоджень при хронічній венозній недостатності.
  Об’єкт дослідження - Структурні зміни судин мікроциркуляторного русла та м’язів гомілки.
  Предмет дослідження - морфологічні зміни вен та м’язової тканини гомілки в залежності від віку, статі та ступеню хронічної венозної недостатності.

  Методи дослідження: для проведення адекватної оцінки мікроциркуля-торного русла, внутрішньом’язових вен, м’язового компоненту м’язово-венозної помпи гомілки були використані морфологічні (мікроскопічний, морфометричний, електрономікроскопічний), математичний методи, які дозволили встановити структурні зміни в цих елементах та розробити інтегральний показник стану м’язово-венозної помпи гомілки залежності від вікових змін, та при розвитку хронічної венозної недостатності у хворих. Математико-статистичний метод застосували для об’єктивізації одержаних кількісних даних.
  Наукова новизна одержаних результатів. Вперше встановлено, що незалежно від статі, зі збільшенням віку відбувається перебудова структурних компонентів м’язово-венозної помпи гомілки, яка характеризується: прогресу-ючим збільшенням діаметру просвіту та витонченням стінки венул литкового м'язу; компенсаторною гіпертрофією м’язової оболонки з гіперплазією еластичних волокон та формуванням внутрішньої еластичної мембрани у внутрішньом’язових венах малого калібру.
  Вперше на електронно-мікроскопічному рівні доказано, що морфологічні зміни в мікроциркуляторному руслі та м’язовій тканині литкового м’язу мають пряму залежність зі ступенем важкості хронічної венозної недостатності.
  Вперше на основі морфологічних критеріїв розроблено математико-статистичну модель яка нелінійно залежить від таких факторів впливу як: геометричні розміри венул (посткапілярних, збірних, м’язових), вен (внутрішньом’язових), а також товщини м’язових волокон. В процесі аналізу відомих регресійних моделей обрано повну квадратичну модель з ефектами взаємодії 1-го порядку
  Практичне значення одержаних результатів. Розробка комплексного методу критеріальної оцінки стану структурних компонентів м’язово-венозної помпи гомілки, а також урахування виявлених відомостей про їх мікро-, ультраструктурні зміни в залежності від віку та ступеню важкості хронічної венозної недостатності може бути використано для розробки прогностичних критеріїв виникнення та розвитку хронічної венозної недостатності, а також удосконалення методів профілактики, діагностування та лікування хронічної венозної недостатності нижньої кінцівки.
  Впровадження результатів дослідження. Основні положення дисертаційного дослідження впроваджені в програму навчального процесу та для використання в науковій роботі на кафедрах анатомії, гістології, цитології та ембріології, оперативної хірургії та топографічної анатомії, нормальної фізіології, загальної гігієни та науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова; на кафедрі опера-тивної хірургії та топографічної анатомії Буковинського державного медич-ного університету; на кафедрі нормальної анатомії Львівського національного медичного університету ім. Д.Галицького та Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгіївського;на кафедрі гістології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.
  Особистий внесок здобувача. Представлені в роботі матеріали є особис-тим внеском здобувача. Автором самостійно обрано тему, здійснено інформацій-ний пошук, аналіз джерел наукової літератури, визначена актуальність проблеми, сформульовані мета та задачі дослідження, обґрунтовано вибір методів дослідження. Здобувачем особисто розроблена математико-статистична модель, що дозволяє наочно відобразити залежність морфологічних змін м’язово-венозної помпи гомілки пацієнта від кількісної характеристики інтегрального показника стану м’язово-венозної помпи гомілки, проведено статистичний аналіз результатів, сформульовано основні теоретичні та практичні положення роботи.
  Спільно зі співробітниками Вінницького обласного патологоанато-мічного бюро та бюро судової медицини, кафедри анатомії людини та кафедри загальної хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова здійснено клінічні, морфологічні, та морфометричні дослідження. Здобувачем особисто написані всі розділи дисертації. Аналіз та узагальнення одержаних результатів, обґрунтування висновків проведено спільно з науковим керівником. В наукових працях, опублікованих у співавторстві, використано фактичний матеріал, отриманий дисертантом в процесі виконання дослідження.
  Апробації результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційної роботи доповідались на: міжнародних наукових конференціях молодих вчених Молодь та перспективи сучасної медичної науки” Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (Вінниця, 2005, 2006, 2007, 2008); Міжнародному науковому форумі Пироговські читання” (Вінниця, 2006); всеукраїнській науково-практичній конференції Морфологічні основи компенсаторно-пристосувальних процесів і їх структурне забезпечення” (Тернопіль, 2008).
  Апробація дисертаційної роботи проведена на спільному засіданні кафедр оперативної хірургії та топографічній анатомії, нормальній анатомії, гістології, цитології та ембріології, нормальної фізіології, патологічної анатомії, загальної гігієни та екології людини, науково-дослідного центру та Вінницького відділення наукового товариства АГЕ, топографоанатомів і апробаційної ради Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (Вінниця, 2009).
  Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 6 наукових праць, які повністю відображають зміст проведеного дослідження. 5 статей опубліко-вано в наукових журналах рекомендованих ВАК України (з них 1 самостійно).
  Структура та об’єм дисертації. Матеріали дисертації викладено українсь-кою мовою на 166 сторінках комп’ютерного тексту. Дисертація складається з вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел. Робота ілюстрована 62 рисунками та 7 таблицями. Перелік використаних літературних джерел містить 216 найменувань, з них 115 кирилицею і 101 латиницею.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає в морфологічній оцінці стану внутрішньом’язових вен литкового м’язу, мікроциркуляторного русла та їх змін з урахуванням вікових змін, статі та ступеню хронічної венозної недостатності. Завдання вирішене комплексно завдяки морфологічним, морфометричним, математичним та статистичним дослідженням.
  1. Перебудова структурних компонентів м’язово-венозної помпи гомілки зі зростанням вікового цензу незалежно від статі характеризується: прогресуючим збільшенням діаметру просвіту та витонченням стінки венул литкового м'язу; компенсаторною гіпертрофією м’язової оболонки з гіперплазією еластичних волокон та формуванням внутрішньої еластичної мембрани у внутрішньом’язових венах малого калібру. В старечому віці характерні атрофічно-склеротичні зміни в стінці внутрішньом’язових вен.
  2. Аналіз морфологічних змін литкового м’язу показав, що зі збільшенням віку незалежно від статі відбувається зменшення товщини м’язових волокон (як поодиноких, так і в складі цілих пучків), збільшується кількість фрагментованих волокон (у тому числі з опосередкованим заміщенням фіброзною тканиною), булавоподібно потовщених волокон з невизначеною поперечною посмугованістю, поодиноких волокон з фібрилярним або дископодібним розщепленням, появляється опосередкований зернистий розпад, дископодібний некроз на різних його стадіях. В старечому віці відмічається прогресуюча атрофія та дистрофія м’язових волокон литкового м'язу.
  3. Виявлені при електронно-мікроскопічному дослідженні чергуван-ня капілярів зі звуженим і розширеним просвітом, а також цитоплазматичні вирости й відростки з люмінальними профілями є морфологічним еквівалентом уповільнення швидкості капілярного кровотоку у хворих на хронічну венозну недостатність.
  4. Патоморфологічні зміни в структурних компонентах м’язово-венозної помпи гомілки відбуваються пропорційно ступеню важкості хронічної венозної недостатності. Встановлено, що при компенсованій варикозній хворобі нижніх кінцівок порівняно з некомпенсованою відбувається зменшення в 2,1 рази артеріоло-венулярного співвідношення артеріол та супроводжуючих їх збираючих венул, зменшення в 1,7 рази артеріоло-венулярного співвідношення артеріол та супроводжуючих їх м’язових венул, зменшення в 1,7 рази артеріоло-венулярного співвідношення артеріол та супроводжуючих їх внутрішньом’язових вен, зменшення в 1,8 рази індексу Керногана внутрішньом’язових вен, супроводжуючих артерії Х5, зменшення в 1,9 рази товщини м’язових волокон.
  5. Гемодинамічна перебудова в системі м’язово-венозної помпи гомілки зі збільшенням віку свідчить про наступні адаптаційно-компенсаторні механізми: збільшення артеріо-венозного співвідношення артерій та супроводжуючих їх внутрішньом’язових вен (I зрілий вік - 0,63±0,062; ІІ зрілий і похилий вік - 0,69±0,064); збільшення індексу Керногана внутрішньом’язових вен, супроводжуючих артерії (I зрілий вік - 0,13±0,013; ІІ зрілий і похилий вік - 0,34±0,037) та зменшення цих показників (Р<0,05) у старечому віці (до 0,31±0,031 та 0,09±0,008 відповідно).
  6. Найуразливішою ланкою м'язово-венозної помпи є м'язові волокна литкового м'язу, про що опосередковано свідчить зменшення товщини м’язових волокон (I зрілий вік 75,0±6,5 мкм; ІІ зрілий і похилий вік 65,75±3,5 мкм; старечий вік - 30,5±3,0 мкм; компенсована варикозна хвороба нижніх кінцівок 39,0±3,5 мкм; декомпенсована варикозна хвороба нижніх кінцівок 20,0±2,0 мкм) пропорційно віку та ступеню хронічної венозної недостатності.
  7. Статистична модель з застосуванням ступеневої регресії дозволяє оцінити морфологічний стан венозно-м’язової помпи гомілки пацієнта за 100%-ю шкалою. При цьому значення інтегрального показника стану м’язово-венозної помпи гомілки в межах 60,7% - 100% приймається як норма, а значення менше 60,7% - як патологія.
  8. Морфологічними критеріями адаптаційно-компенсаторних процесів в м’язах та судинах гомілки з високим ступенем достовірності (Р<0,05) можуть бути: артеріоло-венулярне співвідношення артеріол та супроводжуючих їх збираючих венул; артеріоло-венулярне співвідношення артеріол та супроводжуючих їх м’язових венул; артеріоло-венулярне співвідношення артеріол та супроводжуючих їх внутрішньом’язових вен; індекс Керногана артерій, які супроводжуються внутрішньом’язовими венами; індекс Керногана внутрішньом’язових вен, супроводжуючих артерії; товщина м’язових волокон.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Автандилов Г. Г. Основы количественной патологической анатомии / Автандилов Г. Г. М. : Медицина, 2002. 240 с.
  2. Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Адлер Ю. П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. [2-е изд. перераб. и доп.]. М. : Наука, 1976. 280 с.
  3. Азизов С. В. Расстройства микроциркуляции при хронической венозной недостаточности нижних конечностей и ее оценка неинвазивными методами исследования / С. В. Азизов, Г. А. Петров, В. И. Козлов // Фундаментальные исследования. 2007. № 12. С. 235.
  4. Алехин Д. И. Повторное хирургическое лечение варикозной болезни: причины и особенности / Д. И. Алехин // Ангиология и сосудистая хирургия. 2005. Т. 11, № 2. С. 5560.
  5. Алмазов И. В. Атлас по гистологии и эмбриологии / И. В. Алмазов, Л. С. Сутулов. М. : Медицина, 1978. С. 543.
  6. Анатомо-физиологические особенности мышечно-венозных синусов голени / Ю. Л. Шевченко, Ю. М. Стойко, Е. В. Шайдаков [и др.] // Ангиология и сосудистая хирургия. 2000. Т. 6, № 1. С. 5760.
  7. Аринчин Н. И. Микронасосная деятельность скелетных мышц при их растяжении / Н. И. Аринчин, Г. Ф. Борисевич. Мн. : Наука и техника, 1986. 112 с.
  8. Аринчин Н. И. Периферические «сердца» человека / Аринчин Н. И. [2-е изд.]. М. : Наука и техника, 1988. 64 с.
  9. Атаман О. В. Венозна стінка: загальнотеоретичні і експериментальні аспекти / Атаман О. В. Суми, 2001. 247 с.
  10. Атлас сканирующей электронной микроскопии клеток, тканей и органов ; под ред. О. В. Волкова. М. : Медицина, 1987. 464 с.
  11. Афанасьев Ю. И. Гистология, цитология, эмбриология : учебник [для вузов] / Афанасьев Ю. И., Юрина Н. А., Котовский Е. Ф. [5 изд.]. М. : Медицина, 2002. 744 с.
  12. Афанасьев Ю. И. Гистология, цитология, эмбриология : учебник [для вузов] / [Афанасьев Ю. И., Кузнецов С.Л., Юрина Н. А и др.] ; под ред. Ю. И. Афанасьева. [6-е изд. перераб. и доп.]. М. : Медицина, 2004. 766 с.
  13. Allegra C. Роль макро- и микроциркуляции в развитии функциональных симптомов хронической венозной недостаточности (Италия) / C. Allegra // Медикография. 2000. Т. 22, № 3. С. 5658.
  14. Бауэрзакс П. С. Патофизиология хронической венозной недостаточности / П. С. Бауэрзакс, И. Флелинг, Р. Буссе // Флеболимфология. 1998. № 7. С. 17.
  15. Берган Дж. Хроническая венозная недостаточность / Дж. Берган // Ангиология и сосудистая хирургия. 1995.¹ № 3. С. 5976.
  16. Бобрик І. І. Загальні закономірності ангіогенезу мікроциркуляторного русла /І. І. Бобрик, В. Г. Черкасов // Вісник морфології. 2001. № 1. С. 14.
  17. Богачев В. Ю. Обзор материалов международного флебологического конгресса (Сан Диего, США, 2731 августа, 2003 год) / В. Ю. Богачев // Ангиология и сосудистая хирургия. 2004. Т. 10, № 2. С. 5459.
  18. Богачев В. Ю. Флебология сегодня и завтра. Обзор материалов 15го всемирного конгресса флебологов (IUP) / В. Ю. Богачев // Ангиология и сосудистая хирургия. 2007. Т. 13, № 1. С. 9699.
  19. Богачев В. Ю. Хронические заболевания вен нижних конечностей: от патогенеза к лечению и профилактике / В. Ю. Богачев // Ангиология и сосудистая хирургия. 2008. Т. 14, № 2. С. 6572.
  20. Васютков В.Я. Пусковые механизмы в генезе варикозных и посттромбофлебитических язв голени / В. Я. Васютков, В. И. Чекалин // Вестник хирургии. 1978. № 2. С. 73.
  21. Взаимосвязь функции венулярного отдела сосудистого русла с суточным ритмом артериального давления в норме и при артериальной гипертонии /А. А. Федорович, А. Н. Рогоза, Ш. Б. Гориева [и др.] // Кардиологический вестник. 2008. Т. 3, № 2. С. 2130.
  22. Волков В. С. Оценка состояния микроциркуляции методом конъюнктивальной биомикроскопии / В. С. Волков, Н. Н. Высоцкий, В. В. Троцюк [и др.] // Клиническая медицина. 1976. № 7. С. 115119.
  23. Гавриленко А. В. Рецидивы варикозного расширения вен нижних конечностей / А. В. Гавриленко, П. Е. Вахратьян // Хирургия. 2005. № 2. С. 6569.
  24. Гавриленко А. В. Роль клапанной недостаточности бедренной вены в течении и рецидивировании варикозной болезни нижних конечностей / А. В. Гавриленко, В. А. Сандриков, П. Е. Вахратьян [и др.] // Ангиология и сосудистая хирургия. 2006. Т. 12, № 3. С. 6166.
  25. Гейченко В. П. Особенности изменения функции эндотелия сосудов при хронической сердечной недостаточности у пациентов старших возрастных групп / В. П. Гейченко, А. В. Курята, О. В. Мужчиль // Проблемы старения и долголетия : IV Національний конгрес геронтологів і геріатрів України, 11-13 жовтня 2005 р. : тези доп. К., 2005. С. 9596.
  26. Геник С. М. Деякі принципи удосконалення хірургічної допомоги при варикозній хворобі / С. М. Геник, В. І. Олексин, І. С. Геник [та ін.] // Шпитальна хірургія. 2001. № 3. С. 1416.
  27. Данилов Р. К. Гистогенетические основы нервно-мышечных взаимодействий / Данилов Р. К. С-Пб., 1996.
  28. Данилов Р. К. Клетки-миосателлиты и проблема регенерации скелетных мышц / Р. К. Данилов И. А. Одинцова Ю. Г. Найденова // Успехи соврем. биол. 1995. Т. 2. С. 595608.
  29. Даудярис И. П. Болезни вен и лимфатической системы конечностей / Даудярис И. П. М. : Медицина, 1984. 192 с.
  30. Джонсон П. М. Периферическое кровообращение / Джонсон П. М. М. : Медицина, 1982. 440 с.
  31. Дифференциальная диагностика хронических отеков конечностей / В. Я. Золотаревский, Т. В. Савченко, В. Н. Дан [и др.] // Ангиология и сосудистый хирургия. 1999. № 1. С. 2633.
  32. Дмитренко А. С. Гісто-, ультраструктурні зміни гемомікроциркуляторного русла (ГМЦР) та скелетних м'язів у ранні терміни після дії загальної глибокої гіпотермії / А. С. Дмитренко // Вісник морфології. 2003. № 2. С. 5559.
  33. Дмитрів І. В. Генетичні аспекти гострого тромбофлебіту та варикозного розширення вен / І. В. Дмитрів // Матеріали ІІІ з’їзду медичних генетиків України з міжнародною участю. Львів, 2002. С. 72.
  34. Думпе Э. П. Физиология и патология венозного кровообращения нижних конечностей / Думпе Э. П., Ухов Ю. И., Швальб П. Г. М: Медицина, 1982. 168 с.
  35. Ельмезугі Фарадж Мусбах. Ультраструктурна організація стінки артерій м'язового типу в різні терміни постгіпотермічного періоду / Ельмезугі Фарадж Мусбах, О. Г. Попадинець // Медична наука: сучасні досягнення та інновації : науково-практ. конф. молодих учених, 22 листопада 2007 р. : тези доп. Харків, 2007. С. 30.
  36. Жименес Косио. Эпидемиология варикозных заболеваний / Косио Жименес // Флеболимфология. 1996. № 1. С. 812.
  37. Жуков Б. H. Патология и коррекция лимфооттока при хронической венозной недостаточности нижних конечностей / Б. H.Жуков, П. Н. Мышенцев, С. А. Столяров // Флеболимфология. 1997. № 4. С. 510.
  38. Затевахин И. И. Послеоперационные венозные тромбоэмболические осложнения. Насколько реальна угроза? / И. И. Затевахин, М. Ш. Цициашвили, А. Д. Мишнев // Ангиология и сосудистая хирургия. 2002. Т. 8, № 1. С. 1721.
  39. Затейщиков А. А. Эндотелиальная регуляция сосудистого тонуса: методы исследования и клиническое значение / А. А. Затейщиков, Д. А. Затейщиков // Кардіологія. 1998. № 4. С. 1519.
  40. Затірко А. Ф. Анатомія маткових артерій у передплодів та плодів людини / А. Ф. Затірко // Буковинський медичний вісник. 2001. Т. 5, № 34. С. 4041.
  41. Зашихин А. Л. Структура популяции гладких миоцитов (Аспекты внутриорганной организации гладкой мышечной ткани) / А. Л. Зашихин, Ю. В. Агафонов // Морфология. 1997. Вып. 4. С. 6167.
  42. Значение венозной гипертензии в развитии хронической венозной недостаточности у больных варикозной болезнью / Б. С. Суковатых, П. М. Назаренко, Л. Н. Беликов [и др.] // Ангиология и сосудистая хирургия. 2000. Т. 6, № 4. С. 5863.
  43. Золотухин И. А. 14-й Всемирный Конгресс международного союза флебологов / И. А. Золотухин // Флеболимфология. 2002. № 14. С. 23.
  44. Золотухин И. А. Современные принципы диагностики и хирургического лечения варикозных болезней нижних конечностей: дис. доктора мед. наук : 14.00.27 / Золотухин И. А. М., 2008. 286 с.
  45. Калинин С. Ю. Особенности течения варикозной болезни нижних конечностей у пациентов с различным уровнем функционирования сердечно-сосудистой системы / С. Ю. Калинин, И. Н. Калинина, В. Т. Долгих // Ангиология и сосудистая хирургия. 2007. Т. 13, № 2. С. 8487.
  46. Кириенко А. И. Современные принципы лечения хронической венозной недостаточности / А. И. Кириенко, P. А. Григорян, И. A. Золотухин // Consilium medicum. 2003. Т. 5, № 6. 154. с.
  47. Клинические формы лимфостаза при посттромбофлебитическом синдроме / В. Я. Золотаревский, М. М. Алиев, М. В. Зеленцова [и др.] // Ангиология и сосудистая хирургия. 1996. № 2. С. 4451.
  48. Клишов А. А. Гистогенез и регенерация тканей / Клишов А. А. Л. : Медицина, 1984. 232 с.
  49. Козлов В. И. Патофизиологическая характеристика расстройств микроциркуляции при хронической артериальной ишемии нижних конечностей / В. И. Козлов, Г. А. Азизов // Ангиология и сосудистая хирургия. 2007. Т. 13, № 1. С. 1721.
  50. Козлова Т. В. Связь гиподинамии и спонтанных венозных тромбозов / Т. В. Козлова // Клиническая медицина. 2007. № 1. С. 3640.
  51. Колпакова А. Ф. Потеря массы тела как проявление системного эффекта воспаления при хронической обструктивной болезни легких / А. Ф. Колпакова, Т. В. Бургарт, Н. Г. Максимов // Сибирский медицинский журнал. 2007. № 6. 4850 с.
  52. Константинова Г. Д. Флебология / Константинова Г. Д., Зубарев А. Д., Градусов Е. Г. М. : Дом Видар, 2000. 154 с.
  53. Костенко И. Г. Роль мышечно-венозной помпы в дренировании подкожных вен у больных варикозной болезнью нижних конечностей / И. Г. Костенко // Вестник хирургии. 1981. № 10. С. 8388.
  54. Крог А. Анатомия и физиология капилляров / Крог А. М. : Гос. изд-во, 1927. 132 с.
  55. Кузнецов С. Л. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии / Кузнецов С. Л., Мушкамбаров Н. Н., Горячкина В. Л. М. : Медицинское информационное агентство, 2002. 374 с.
  56. Куприянов В. В. Биомеханика спирального расположения мышечных элементов сосудов и механизм ее регуляции при гемодинамике / В. В. Куприянов, В. Ф. Ананин // Архив анатомии, гистологии, эмбриологии. 1988. Т. 95, № 12. С. 2735.
  57. Куприянов В. В. Биомеханика микрососудов / В. В. Куприянов // Морфология. 1996. Т. 109, № 2. С. 64.
  58. Лазаренко В. А. Сегментарная венозная гиперволемия как один из основных патогемодинамических факторов развития и прогрессирования хронической венозной недостаточности нижних конечностей у пациентов с варикозной болезнью / В. А. Лазаренко, А. В. Санников, Е. А. Шевелев // Вестник хирургии им. И. И. Грекова. 2003. № 5. С. 1925.
  59. Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях / Лапач С. Н., Губенко А. В., Бабич Н. Н. Киев : Морион, 2001. 198 с.
  60. Левицький В. А. Структурна організація стінки артерій різного типу і калібру в нормі та під впливом дії різноманітних факторів / В. А. Левицький, Фарадж Мусбах Ельмезугі, О. Г. Попадинець // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української стоматологічної академії. 2007. Т. 7, вип. 4. С. 345352.
  61. Левшина Е. С. Электрические измерения физических величин: (Измерительные преобразователи) : учеб. [пособие для вузов] / Е. С. Левшина, П. В. Новицкий. Л. : Энергоатомиздат, 1983. 320 с.
  62. Лущик У. Б. Деякі аспекти прикладної гемодинаміки в епоху прижиттєвих візуалізуючих технологій // Клінічна інтерпретація та прогнозування геодинамічних перебудов під контролем сучасних методів дослідження судинної системи організму / У.Б. Лущик, В. В. Новицький. К., 2005. С. 129.
  63. Малюк В. И. Физиологическая регенерация сосудистой стенки / Малюк В. И. Киев : Наукова думка, 1970. С. 243.
  64. Махнач М. М. Механическая модель пластино-коллагенового элемента адвентиции стенки кровеносного сосуда / М. М. Махнач // Математическая морфология. 1996. С. 27.
  65. Механизм шлюзования в глубоких венах нижних конечностей. К вопросу о функциональной организации потоков крови и реализации механизмов, обеспечивающих запирательную функцию клапанного аппарата глубоких вен / К. Г. Абалмасов, К. М. Морозов, П. Л. Ананьев [и др.] // Анналы хирургии. 2002. № 5. С. 6266.
  66. Механика кровообращения / [Каро К., Педли Т., Шроттер Р., Сид У.]. М. : Мир, 1981. 624 с.
  67. Митьков В. В. Клінічний посібник з ультразвукової діагностики ; т. 4 / Митьков В. В. М., 1997. 387 с.
  68. Мішалов В. Д. Дотримання етичних та законодавчих норм та вимог при виконанні наукових морфологічних досліджень : метод. рекомендації / Мішалов В. Д., Чайковський Ю. В., Твердохліб І. В. К., 2007. с.
  69. Модульная организация микроциркуляторного русла и ее гистофизиологическое значение / В. И. Козлов, К. Т. Зайцев, О. А.Гурова [и др.] // Морфология. 2000. Т. 117, № 3. 59 с.
  70. Мышечно-венозная помпа голени у больных варикозным расширением вен нижних конечностей / B. C. Савельев, Т. Д. Константинова, И. Г. Костенко [и др.] // Хирургия. 1982. Т. 7, № 3. C. 8.
  71. Новицкий П. В. Оценка погрешностей результатов измерений / П. В. Новицкий, И. А. Зограф. Л. : Энергоатомиздат, 1985. 114 с.
  72. Особенности периферической гемодинамики у больных варикозной болезнью вен нижних конечностей, осложненной трофическими язвами / В. М. Кошкин, А. В. Каралкин, О. Д. Наставшева [и др.] // Ангиология и сосудистая хирургия. 2008. Т. 14, № 2. С. 79-84.
  73. Оценка состояния микроциркуляции у пожилых больных с трофическими венозными язвами / Р. З. Лосев, Ю. А. Буров, Е. Г. Микульская [и др.] // Ангиология и сосудистая хирургия. 2005. Т. 11, № 1. С. 65-66.
  74. Павлова О. О. Роль ендотелію у формуванні скоротливих реакцій судинної стінки під дією гіпоксії / О. О. Павлова, І. В. Козуб, А. І. Соловйов // Медична хімія. 2003. Т. 5, № 3. С. 103106.
  75. Пальцева М. А. Патологическая анатомия / М. А. Пальцева, Н. М. Аничкова. М. : Медицина, 2001. 680 с.
  76. Покровский А. В. Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей, современные проблемы диагностики, классификации, лечения / А. В. Покровский, С. В. Сапелкин // Ангиология и сосудистая хирургия. 2003. Т. 9, № 1. С. 5358.
  77. Покровский А. В. Клиническая ангиология : руководство [для врачей] ; т. 2 / Покровский А. В. М. : Медицина, 2004. С. 788809, 888.
  78. Покровский А. В. Классификация СЕАР и ее значимость для отечественной флебологии / А. В. Покровский, С. В. Сапелкин // Ангиология и сосудистая хирургия. 2006. Т. 12, № 1. С. 6574.
  79. Поливода С. М. Методи оцінки пружно-еластичних властивостей артеріальних судин і біомеханічних сил, що діють на судинну стінку, у клініці внутрішніх хвороб : методичні рекомендації / Поливода С. М., Черепок О. О., Сичов Р. О. К., 2004. 26 с.
  80. Проявление «Золотого сечения» в структурной организации венозного оттока от нижних конечностей / А. А. Бокерия, К. Г. Абалмасов, К. М. Морозов [и др.] // Анналы хирургии. 2002. Т. 4. С. 2833.
  81. Разработка биологического протеза венозного клапана для лечения клапанной недостаточности / Ю. А. Кудрявцева, И. Ю. Журавлева, А. Т. Титов [и др.] // Ангиология и сосудистая хирургия. 2008. Т. 14, № 3. С. 64-66.
  82. Руководство по гистологии ; т. 2 / [Акмаев И. Г., Быков В. Л., Волкова О. В. и др.]. С-Пб., 2001. С. 228280.
  83. Савельев В. С. Варикозная болезнь современное состояние старой хирургической проблемы / В. С. Савельев // Анналы хирургии. 1999.¹ № 2. С. 25.
  84. Сапелкин С. В. Некоторые вопросы патогенеза и клинической симптоматики при хронической венозной недостаточности / С. В. Сапелкин // Ангиология и сосудистая хирургия. 2005. Т. 11, № 3. С. 130134.
  85. Сапелкин С. В. Отек как мера тяжести ХВН и критерий эффективности проводимой терапии / С. В. Сапелкин // Ангиология и сосудистая хирургия. 2008. Т. 14, № 3. С. 79-81.
  86. Саркисов Д. С. Электронная микроскопия деструктивных и регенераторных внутриклеточных процессов / Д. С. Саркисов, Б. В. Втюрин. М. : Медицина, 1967. С. 224.
  87. Саркисов Д. С. Соотношение структурных и функциональных изменений в динамике патологического процесса / Д. С. Саркисов // Сов. мед. 1982. № 4. С. 5862.
  88. Саркисов Д. С. Структурные основы адаптации и компенсации нарушенных функций / Саркисов Д. С. М. : Медицина, 1987. С. 443.
  89. Саркисов Д. С. Микроскопическая техника : руководство / Д. С. Саркисов, Перова Ю. Л. М. : Медицина, 1996. 544 с.
  90. Серажиддинов А. Ш. Лечение варикозной болезни, сопровождающееся стойким отеком нижней конечности / А. Ш. Серажиддинов А. А. Фокин, Л. А. Орехова // Ангиология и сосудистая хирургия. 2004. Т. 10, № 4. С. 115119.
  91. Серов В. В. Соединительная ткань / В. В. Серов, А. Б. Шехтер. М., 1981. С. 312.
  92. Сірик В. О. Роль ендотеліальної дисфункції в формуванні, розвитку і прогресуванні артеріальної гіпертензії / В. О. Сірик, О. М. Гиріна // Український науково-медичний молодіжний журнал. &ndas
 • Стоимость доставки:
 • 70.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины