Общее земледелие, растениеводство


Всего работ:62


1 Ільницький М.В. Агроекологічна оцінка обробітку грунту і гербіцидів в ресурсоощадній технології вирощування озимої пшениці

2 Усик С.В. Агроекологічне обгрунтування насичення короткоротаційних сівозмін різними зернофуражними культурами у південній частині Лісостепу України

3 Малярчук Агроекологічне обгрунтування основного обробітку грунту в сівозмінах на меліорованих землях південного Степу України

4 Рижук С.М. Агроекологічні особливості високоефективного використання осушуваних торфових грунтів Полісся і Лісостепу

5 Цандур Агротехнологічні основи вирощування озимих зернових культур у південному Степу України

6 Оніпко В.В. Біологічні особливості амброзії полинолистої та заходи боротьби з нею в агроценозах польових культур лівобережного Лісостепу України

7 Перчук В.В. Взаємодія рослин кукурудзи з бур\'янами при застосуванні різних видів сидератів та систем основного обробітку грунту в Лісостепу України

8 Савчук О.І. Вплив біологічних чинників на продуктивність сівозмін та родючість дерново-підзолистого супіщаного грунту

9 Яценко С.В. Вплив грунтозахисних технологій на протиерозійну стійкість та родючість чорнозему типового сильнозмитого

10 Шепеля М.О. Вплив екологізації землеробства на родючість грунту та продуктивність ріллі в зерно-трав\'яній ланці сівозміни в умовах Правобережного Лісостепу України

11 Каражбей С.П. Вплив заходів обробітку і удобрення на протиерозійну стійкість схилових земель Лісостепу України

12 Макарук А.І. Вплив заходів основного обробітку грунту, удобрення та вапнування на продуктивність озимого жита в умовах західного Полісся України

13 Кудря Н.А. Вплив зернобобових попередників на продуктивність озимої пшениці в короткоротаційних сівозмінах південно-східного Лісостепу України

14 Марущак А.М. Вплив обробітку грунту, екологічно доцільних норм мінеральних добрив на урожай силосної та зернової кукурудзи в умовах південно-західної частини Лісостепу України

15 Ільїн О.В. Вплив поєднання систем обробітку грунту та удобрення на агрономічні показники чорнозему південного Криму і продуктивність культур в сівозмінній ланці еспарцет - озима пшениця

16 Фурманець М.Г. Вплив попередників і добрив на продуктивність пшениці озимої у короткоротаційних сівозмінах Західного Лісостепу України

17 Гриник І.В. Вплив попередників та системи удобрення на врожай та якість озимої і ярої пшениці в умовах Полісся

18 Літвінов Д.В. Вплив рівня інтенсифікації технологій вирощування польових культур у сівозміні на родючість темно-сірого опідзоленого грунту та врожайність гороху

19 Пилипенко С.О. Вплив різних способів основного обробітку грунту на продуктивність цукрових буряків в Лівобережному Лісостепу України

20 Садовий С.О. Вплив різних способів основного обробітку грунту на умови росту та продуктивність культур ланки зернопаропросапної сівозміни в умовах Лівобережного Лісостепу України

21 Коміссал Ортенсіо Педро Вплив різних способів основного обробітку грунту на фізико-хімічні властивості чорнозему типового та продуктивність соняшнику в умовах Лівобережного Лісостепу України

22 Шкарівська Л.І. Вплив системи удобрення і основного обробітку дерново-підзолистого супіщаного грунту на формування врожайності і якості картоплі

23 Гололобова Вплив способів основного обробітку грунту на показники його родючості та урожайність вико-вівсяної суміші

24 Лис Н.М. Вплив способів основного обробітку грунту на продуктивність ріпаку озимого в умовах Передкарпаття

25 Синявін В.Д. Вплив способів основного обробітку грунту на урожайність гороху в умовах південно-східного Лісостепу України

26 Карнаух О.Б. Глибина основного обробітку чорнозему опідзоленого під цукрові буряки в умовах південного Лісостепу України

27 Давиденко Г.А. Грунтозахисна та агрономічна ефективність протиерозійного комплексу в північно-східному Лісостепу України

28 Кочик Г.М. Ефективність агротехнічних заходів боротьби з бур\'янами в посівах сільськогосподарських культур в умовах Полісся

29 Леонтюк І.Б. Ефективність гербіцидів та їх сумісного застосування з біостимуляторами росту на посівах озимої пшениці в умовах правобережного Лісостепу України

30 Кірчук І.С. Ефективність дії попередників, добрив і способів основного обробітку грунту на урожайність озимої пшениці в сівозмінах південно-західного Степу

31 Олексенко В.І. Ефективність дії попередників, основного обробітку грунту та тривалого застосування добрив на урожайність кукурудзи у сівозмінах підзони північного Степу України

32 Голодрига О.В. Ефективність застосування тарги супер і емістиму С у посівах сої в умовах правобережного Лісостепу України

33 Патик С.М. Ефективність короткоротаційних польових сівозмін в умовах Степу України

34 Кирилюк В.П. Ефективність систем обробітку чорноземів опідзолених у ланці зерно-просапної сівозміни правобережного Лісостепу України

35 Томашова О.Л. Мінімалізація обробітку чорнозему південного в Криму в умовах зрошення

36 Танчик С.П. Наукове обгрунтування агроекологічних заходів зниження забур\'яненості кукурудзи в Лісостепу України

37 Чумак В.С. Наукове обгрунтування ефективності сівозмін і добрив у північному Степу України

38 Шевченко М.С. Наукове обгрунтування способів регулювання шкодочинності бур\'янів в агроценозах зернових і олійних культур степової зони України

39 Шувар І.А. Наукові основи підвищення продуктивності сівозмін та родючості грунту в традиційному і біологічному землеробстві західного Лісостепу України

40 Манжос С.Б. Обгрунтування заходів боротьби з чорнощиром нетреболистим та іншими бур\'янами на необроблюваних землях господарств лівобережного Лісостепу України

41 Оленюк А.М. Обробіток грунту, удобрення й догляд за посівами цукрових буряків з елементами біологізації землеробства в південно-західному Лісостепу України

42 Хомяк П.В. Оптимізація обробітку грунту в короткоротаційних сівозмінах із соняшником у південному Степу України

43 Лукащук Л.Я. Оптимізація способів обробітку грунту та системи удобрення під озиму пшеницю в західному Лісостепу України

44 Барановський В.Д. Оптимізація структури посівних площ сівозмін із цукровими буряками в умовах нестійкого зволоження на чорноземі типовому

45 Лук\'янець В.Л. Оптимізація структури сільськогосподарських угідь і попередників озимої пшениці для Черкаської області при переході села до ринкових відносин

46 Калієвський М.В. Основний обробіток грунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного Лісостепу України

47 Накльока Ю.І. Основний обробіток грунту під ячмінь ярий після пшениці озимої в умовах південного Лісостепу України

48 Савранська Л.М. Основний обробіток чорнозему опідзоленого під ріпак ярий після пшениці озимої в умовах правобережного Лісостепу

49 Павловська Т.В. Особливості змін ценозу бур\'янів в польових сівозмінах правобережного Лісостепу України в зв\'язку з тривалим застосуванням різних систем основного обробітку грунту і удобрення

50 Міщенко Ю.Г. Порівняльна оцінка екологобезпечних заходів боротьби з бур\'янами в посівах кукурудзи на різних фонах живлення в умовах північно-східного Лісостепу України


[1] [2]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)