Заказать диссертацию


Всего работ:84

Сортировать по: названию

61 СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ СТРУКТУРНИХ АНАЛОГІВ ЕПІФІЗАРНОГО ГОРМОНУ МЕЛАТОНІНУ ТА ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК НА ЇХ ОСНОВІ

62 СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОХІДНИХ 2-ГІДРОКСІОКСАНІЛОВОЇ ТА 2-ГІДРОКСИМАЛОНАНІЛОВОЇ КИСЛОТ

63 ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ

64 ВИВЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ТИМОЛВМІЩУЮЧИХ РОСЛИН РОДІВ МАТЕРИНКА, МАЙОРАН, ТИМ’ЯН ФЛОРИ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ

65 Синтез, спектральні властивості ТА біологічна активність 3-гетерилкумаринів з циклами оксадіазолу, триазолу, тіадіазолу і продуктів їх хімічних перетворень

66 Хіміко – токсикологічне дослідження дилтіазему

67 ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАВИ АРНІКИ ГІРСЬКОЇ ТА ТРАВИ АРНІКИ ЛИСТЯНОЇ

68 СИНТЕЗ АРИЛ- ТА ГЕТЕРИЛЗАМІЩЕНИХ 4-ТІАЗОЛІДОНІВ ТА ЇХ БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ

69 ВИДІЛЕННЯ ТА ХІМІЧНЕ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГИЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЛІПАЗОТРОПНОЇ ДІЇ РОСЛИН РОДИН БОБОВІ ТА СЕЛЕРОВІ

70 Cинтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості [{2-R-(3Н)-хіназолін-4-іліден}гідразоно]­карбонових кислотПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Сухова Ирина Игорьевна Нравственные начала решения о необходимости избрания меры пресечения, допускаемой только по судебному решению
Никитина Светлана Владимировна Доказательственная деятельность суда при принятии процессуальных решений в досудебном производстве по уголовным делам
Павлова Елена Витальевна Исследование и оценка прокурором заключений и показаний экспертов при судебном разбирательстве уголовных дел
Во Ким Зунг Обеспечение прав и законных интересов юридических лиц, потерпевших от преступлений, в досудебном производстве по уголовным делам (сравнительно-правовое исследование по материалам Социалистической Республики Вьетнам и Российской Федерации)
Хроменков Игорь Романович Обеспечение судом правовых интересов в досудебных стадиях российского уголовного судопроизводства