Заказать диссертацию


Всего работ:119

Сортировать по: названию

11 СЕМАНТИЧНИЙ ОБ’ЄКТ І ТИПИ ЙОГО ВИЯВУ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

12 ТИПОЛОГІЯ ОКАЗІОНАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СТІЙКИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ В АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ ХХ СТОЛІТТЯ

13 ІЗОСЕМНІ ПРИЧИНОВІ СПОЛУЧНИКИ У РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВАХ (на матеріалі української, російської, англійської та іспанської мов)

14 ІНТОНАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВОГО ДИСКУРСУ (експериментально-фонетичне дослідження)

15 КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АЛЮЗІЇ В АНГЛІЙСЬКОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

16 СЛОВА КАТЕГОРІЇ СТАНУ В СТРУКТУРІ РЕЧЕНЬ НІМЕЦЬКОЇ Й УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

17 ДИСКУРС ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

18 ОНТОЛОГІЯ ВТОРИННОГО ФРАЗЕОТВОРЕННЯ В РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ

19 МОТИВАЦІЙНА ОСНОВА АКСІОЛОГІЧНО МАРКОВАНИХ КОМПОЗИТНИХ НОМІНАЦІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

20 ТИПИ ДЕКОМПРЕСЕМНОЇ АСИМЕТРІЇ АНГЛІЙСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ МОВНИХ ОДИНИЦЬПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины