Заказать диссертацию


Всего работ:119

Сортировать по: названию

21 ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ І НІМЕЦЬКИХ НАРОДНИХ ЗАГАДОК: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА

22 ТИПОЛОГІЯ ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИХ ЗМІН АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ ІЗ ФОРМАНТОМ -ING У РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВАХ

23 ІСТОРІЯ ФОНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ: ЛІНГВОІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

24 Типи глосем у текстах масової періодики та принципи їх лексикографування (на матеріалі української, російської та англійської мов)

25 структура, функции и лексикография коннотативной топонимии

26 ПРЕДИКАТИВНО-АТРИБУТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

27 ПОЕТИКО-КОГНІТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕТАФОР СТИХІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

28 АСОЦІАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ КОНЦЕПТІВ У РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВАХ

29 ДИСКУРС АНТИУТОПІЇ (на матеріалі англійської, української та російської мов)

30 ЛІНГВОАКСІОЛОГІЧНА СЕМАНТИКА АНТРОПОЦЕНТРИЧНИХ МЕТАФОР ТА ПОРІВНЯНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ І АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины