Украинская литература


Всего работ:402


151 ХУДОЖНЄ ЗОБРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ЛИПИ

152 ЕСТЕТИЧНА СИСТЕМА МИХАЙЛА ОРЕСТА: ГЕНЕЗА, ТВОРЧА РЕАЛІЗАЦІЯ

153 ОБРАЗНА СИСТЕМА ЛІРИКИ ТАРАСА МЕЛЬНИЧУКА

154 Степан Смаль-Стоцький як літературознавець: постаті та явища нової української літератури

155 КОЛОМИЙСЬКИЙ ЖУРНАЛ “ЖІНОЧА ДОЛЯ”(1925 - 1939) В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ ГАЛИЧИНИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

156 МИСТЕЦЬКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ РУХ: МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ І МОДЕРНІЗМ

157 СТИЛЕТВОРЧІ ФУНКЦІЇ МІФО-РИТУАЛЬНИХ ФОРМ У ПОЕЗІЇ ВІСІМДЕСЯТНИКІВ ( В. ГЕРАСИМ’ЮК, І. РИМАРУК, І. МАЛКОВИЧ )

158 КОНЦЕПТ ПОДВІЙНОГО СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ У ТВОРЧОСТІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ (ЗА ТВОРАМИ “НІОБА”, “VALSE MELANCOLIQUE”, “НЕКУЛЬТУРНА”, “ЗЕМЛЯ”, “ЧЕРЕЗ КЛАДКУ”)

159 ПОЕТИКА ПРОЗИ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 1900-1910-х РОКІВ

160 Своєрідність комічного у поетичній творчості Івана Франка

161 Екзистенційний вимір ЛЮДИНИ В ПОЕЗІЇ ЮРІЯ ТАРНАВСЬКОГО

162 ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІ АКЦЕНТИ У ТВОРЧОСТІ ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ

163 Ерос як естетична і поетологічна проблема української прози 20-30-х років ХХ століття

164 Повістева творчість Богдана Лепкого. Типи нарації

165 ПОЕТИКА ДРАМАТУРГІЇ МИКОЛИ КУЛІША 1927-1932 РОКІВ

166 ЕТИКО-ЕСТЕТИЧНИЙ ІДЕАЛ У ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА КОНИСЬКОГО

167 ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ МАРІЇ ГАЛИЧ У КОНТЕКСТІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ЛАНКА” – МАРС

168 ЗБІРКА П. ТИЧИНИ “ЗАМІСТЬ СОНЕТІВ І ОКТАВ”: СЕМАНТИКА І ПОЕТИКА

169 УКРАЇНСЬКА ПРОЗА ДЛЯ ДІТЕЙ 60-80-х років ХХ СТОЛІТТЯ (жанрово-стильові модифікації)

170 КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЖІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (ФЕМІНІСТИЧНИЙ АСПЕКТ)

171 ОБРАЗ ІВАНА СІРКА: ТИПОЛОГІЯ ХАРАКТЕРУ В НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ І ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

172 Поезія О.Ольжича: суб’єктна сфера, засоби вираження

173 ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ І ПОЕТИКАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ТВОРЧОСТІ М. ГРУШЕВСЬКОГО

174 Міфологеми вогню та сонця в українській літературі: інтерпретаційні моделі

175 ЕПІЧНІ СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ УЛАСА САМЧУКА

176 АНТИТОТАЛІТАРНИЙ ДИСКУРС УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ ХХ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМАТИКА ГОЛОДОМОРУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ХУДОЖНЬОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

177 ПРОЗА ДОКІЇ ГУМЕННОЇ ( ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧНІ ТА ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ )

178 ІСТОРИЧНА ДРАМАТУРГІЯ ЛЮДМИЛИ СТАРИЦЬКОЇ-ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ (ПРОБЛЕМАТИКА І ПОЕТИКА)

179 ТВОРЧІСТЬ ІВАНА ВЕЛИЧКОВСЬКОГО. ТЕМАТИКА, БАРОКОВА ОБРАЗНІСТЬ

180 ЛІТЕРАТУРНО-ЕСТЕТИЧНІ ПОЗИЦІЇ І ТВОРЧА СПАДЩИНА ІВАНА ЄРОФЕЇВА

181 ІсторичнІ РОМАНИ Олександра Соколовського в літературно-критичному контексті доби

182 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МЕМУАРИСТИКА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: СТАНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТНОГО І СУБ’ЄКТНОГО ТИПІВ

183 СИСТЕМОТВОРЧІ МОДЕЛІ ІДІОГРАФІЇ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА

184 ТВОРЧІСТЬ МИХАЙЛА МОГИЛЯНСЬКОГО У ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНТЕКСТІ ДОБИ

185 ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРИГОРІЯ ЧУБАЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 60-х – ПОЧ. 80-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

186 ТВОРЧІСТЬ ЯРОСЛАВА СТЕЛЬМАХА В КОНТЕКСТІ „НОВОЇ ХВИЛІ” УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ 80-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

187 ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬО-БІОГРАФІЧНОЇ ПРОЗИ 80 – 90-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

188 ПОВІСТІ БОРИСА ХАРЧУКА. ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ

189 ТЕОДОТ ГАЛІП: ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ

190 СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ У ПРОЗІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ: ПРОБЛЕМА САМОТОТОЖНОСТІ ПИСЬМЕННИЦІ

191 АВТОРСЬКИЙ ГОЛОС У ХУДОЖНІЙ СТРУКТУРІ ТВОРІВ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ

192 Інтертекстуальна основа художньої прози В. Домонтовича (на матеріалі романів “Дівчина з ведмедиком”, “Доктор Серафікус” та “Без ґрунту”)

193 ДОХРИСТИЯНСЬКЕ МИНУЛЕ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМА КОРЕЛЯЦІЇ НАУКОВОГО І ХУДОЖНЬОГО ПІЗНАННЯ

194 СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ПОЕТИЧНИЙ “КАНОН” (за творчістю В.Сосюри, Л.Талалая, В.Стуса, П.Вольвача)

195 ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА – ПОВІСТЯРА І РОМАНІСТА

196 ТИПОЛОГІЯ ХАРАКТЕРІВ УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕЛІГЕНТІВ У РОМАНАХ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 1910-Х РОКІВ

197 Проза Гната Михайличенка (особливості проблематики і поетики)

198 Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття

199 Поетика української інтелектуальної прози 1960-90 рр

200 МІФОЛОГЕМА КАЇНА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ XIX – XX СТОЛІТЬПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)