Региональная и отраслевая экономика


Всего работ:152


1 Управление регионами и местное самоуправление: вопросы ответственности руководства

2 СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ РЕГІОНІВ

3 ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КОМУНА-ЛЬНОЇ МІСТООБСЛУГОВУЮЧОЇ СФЕРИ

4 КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

5 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

6 МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

7 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

8 ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

9 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

10 НАУКОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ (на прикладі цивільної авіації України)

11 ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ

12 НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МОНОФУНКЦІОНАЛЬНИХ МІСТ УКРАЇНИ

13 ПОБУДОВА ІНВЕСТИЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

14 РЕГІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

15 РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ (НА МАТЕРІАЛАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

16 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

17 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СУКУПНОГО ТРАНСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

18 АКТИВІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

19 НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

20 РЕГІОНАЛЬНІ ФАКТОРИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

21 ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

22 МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

23 ЕКОНОМІЧНІ РЕГУЛЯТОРИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

24 МИТНО-ТАРИФНА ПОЛІТИКА В АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

25 СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРАЦІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

26 ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

27 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА НАРОЩУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

28 РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ РЕГІОНУ

29 ФОРМУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

30 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНО-МІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ РЕГІОНУ

31 ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ШАХТАРСЬКИХ МІСТ ДОНБАСУ

32 ІНСТИТУЦІЙНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНІ

33 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЖИТЛА (НА ОСНОВІ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ)

34 ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ:на прикладі Автономної Республіки Крим

35 ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

36 ПРОГНОЗУВАННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

37 РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ УКРАЇНИ

38 МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ РЕГІОНУ

39 РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

40 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНІ

41 РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ РЕГІОНУ

42 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ КОМПЛЕКСІВ СЕРЕДНІХ МІСТ УКРАЇНИ

43 ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ

44 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

45 ТЕРИТОРІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

46 РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (на прикладі Харківщини)

47 РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

48 ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ

49 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКТИВІЗАЦІЇ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

50 МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ


[1] [2] [3] [4]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)