ТЕМПОРАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВОЗМОЖНЫХ МИРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (на материале англоязычной прозы)
  • скачать файл:
Название:
ТЕМПОРАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВОЗМОЖНЫХ МИРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (на материале англоязычной прозы)
Альтернативное Название: Темпоральність СТРУКТУРА МОЖЛИВИХ МИРОВ художнього тексту (на матеріалі англомовної прози)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Розділ 1. „Теорія можливих світів” складається з двох підрозділів, присвячених аналізу здобутків і перспектив використання положень указаної теорії в художній комунікації.


Теорія можливих світів, залишившись без свого вихідного теологічного обертону (G.Leibnitz), набула нового напряму у модальній логіці (S.Kripke, J.Hintikka), де сприяла виявленню критеріїв істинності/хибності судження, а пізніше, у другій половині ХХ століття, в широкому спектрі гуманітарних наук, зокрема у науках, що займаються дослідженням тексту/дискурсу (L.Doležel, T.Todorov, R.Ronen, M.-L.Ryan, P.Werth). У художній літературі останній може витлумачуватись як один з Можливих Світів, а саме – той, що повністю залежить від його творця – автора. Іншими словами, ми розуміємо Можливий Світ художнього тексту, або Художній (белетристичний, фікціональний) Світ, як  унікальний конструкт із власною складною ієрархічною структурою, що може бути представлена у вигляді триярусного утворення.


Його нижчий ярус складають мікросвіти персонажів, тобто світи, в яких існують окремі персонажі зі своєю індивідуальною концептосферою, поведінкою, характером тощо. Їх більша чи менша розгалуженість залежить від місця, яке персонаж займає в сукупності взаємодіючих мікросвітів – макросвіті, або сюжетній лінії, що виходить на другий ярус. Твори малої форми, як правило, обмежуються однією сюжетною лінією (А.Халізев), тобто складаються з двох ярусів.


 


Твори великої форми, які репрезентують декілька макросвітів-конгломератів мікросвітів (сюжетних ліній), а також нерідко містять метанаративні (А.Вежбицька, O.Ducrot, T.Todorov) елементи, можуть розглядатися як мегаструктури:

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)