ТЕОРЕТИЧНЕ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ІМУНІТЕТУ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ТВАРИН
  • скачать файл:
Название:
ТЕОРЕТИЧНЕ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ІМУНІТЕТУ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ТВАРИН
Альтернативное Название: Теоретическое и экспериментальное обоснование   Применение фитопрепаратов ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ неспецифического иммунитета И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЖИВОТНЫХ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Огляд літератури. Наведено аналіз експериментальних даних і теоретичних розробок вітчизняних і закордонних дослідників щодо біологічної ролі фітосполук. Застосування фітопрепаратів з метою профілактики шлунково-кишкових захворювань і імунодефіцитів тварин сприяє нормалізації функцій шлунково-кишкового тракту, обміну речовин, підвищує збереженість, продуктивність і неспецифічний імунітет та якість продукції тваринництва. На основі здійсненого аналізу обґрунтована актуальність і перспективність проведених досліджень.


 


Загальна методика та матеріали досліджень


 


Робота виконувалася на кафедрі клінічної діагностики та внутрішніх хвороб тварин Дніпропетровського державного аграрного університету протягом 19942008 років.


У експериментах на лабораторних тваринах було використано: безпорідних собак – 40 гол., білих щурів – 2280 гол., білих мишей – 300 гол., мурчаків – 37 гол., кролів – 54 гол. Експериментальні дослідження на лабораторних тваринах виконані в лабораторії експериментальної патології та терапії Інституту гастроентерології АМН України впродовж 1994 1999 років.


У експериментальних дослідженнях на продуктивних тваринах використано сухостійних корів – 60, порісних свиноматок – 40 гол., поросят – 258 гол., телят – 270 гол., курей-несучок – 4000 гол. Експериментальні та клінічні дослідження виконані протягом 19972008 років на тваринах навчально-дослідного господарства Дніпропетровського державного аграрного університету та господарств Дніпропетровської та інших областей України.


Згідно наведеної схеми досліджень (рис. 1) виконання дисертаційної роботи складалося з таких етапів:


 1. Обґрунтування дії препаратів на лабораторних тваринах.  


 2. Розробки експериментальних моделей на продуктивних тваринах для відпрацювання схем профілактики шлунково-кишкових захворювань та імунодефіцитів, спричинених порушеннями гігієнічних і технологічних факторів утримання.


 3. Розробки схем застосування препаратів для профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту й імунодефіцитних станів та дослідження їх впливу на стан здоров’я, біохімічний статус, природну резистентність, збереженість та продуктивність тварин.


При утриманні піддослідних тварин керувалися законодавчими актами про гуманне поводження з лабораторними тваринами – Закон України № 692 «Про захист тварин від жорстокого поводження» (34 47- IV) від 21.02.2006 р.


 Параметри мікроклімату приміщень визначали за показниками температури, відносної вологості, швидкості руху повітря, вмісту вуглекислого газу, аміаку, сірководню; мікробного забруднення, світлового коефіцієнта, коефіцієнта природного освітлення за загальноприйнятими методиками (Високос М.П., Чорний М.В., 2003), якість кормів за показниками: загальна вологість, вміст сирого протеїну, жиру, клітковини, золи, безазотистих екстрактивних речовин (Свєженцов А.І., Буза Л.І., 1998), якість води за показниками:  рН, загальна твердість, вміст хлоридів, сульфатів, нітратів, нітритів (Високос М.П., Чорний М.В., 2003).


 


Гостру токсичність і загальну дію рослинного препарату «Фітохол» на організм тварин вивчали на мишах живою масою 18−25 г і білих  щурах живою масою 160–180 г. Препарат уводили внутрішньошлунково за допомогою зонда з метою визначення ЛД50 і ЛД100

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)