Музыкальное искусство


Всего работ:1313751. Тирон Екатерина Леонидовна. Песни тувинцев-тоджинцев: жанры ыр и кожамык
Год: 2015

752. Фефелова Анна Георгиевна. Отражение мифоритуального универсума в операх "солнечного культа" Н.А. Римского-Корсакова
Год: 2015

753. Фурукин Алексей Вадимович. Натуральная валторна: история, теория, исполнительская практика
Год: 2015

754. Цюй Ва. Фортепианное творчество Чу Ванхуа в контексте китайской музыки XX века
Год: 2015

755. Чэнь Ин. Китайская опера XX - начала XXI века: к проблеме освоения европейского опыта
Год: 2015

756. Шаравин Евгений Вадимович. Феномен жанра концерта для балалайки в творчестве отечественных композиторов рубежа XX - XXI столетий
Год: 2015

757. Шахов Павел Сергеевич. Музыкально-фольклорные традиции мордвы Сибири (приуроченные жанры)
Год: 2015

758. Шефова Елена Александровна. Поэтика фортепианного детского альбома в творчестве композиторов русского зарубежья
Год: 2015

759. Шубина Ольга Анатольевна. Претворение свадебного обрядового фольклора отечественными композиторами в хоровых сочинениях второй половины XX века
Год: 2015

760. Бояренко Тамара Валентинівна. Інструменталізм арій bel canto в оперній музиці XVIII - XIX століть [в] концертному виконавстві з фортепіано
Год: 2015

761. Бучковська Олена Юріївна. Діалог як детермінанта міжкультурної взаємодії
Год: 2015

762. Бучма Ольга Євгеніївна. Новітні акторські технології сучасного театру ляльок як чинник трансформаційних процесів художньої культури
Год: 2015

763. Вавренчук Ірина Андріївна. Українська музична сецесія: генеза та типологія втілень
Год: 2015

764. Ван Цзо. Ван Цзо Український солоспів у контексті сучасного виконавського мистецтва
Год: 2015

765. Гончаренко Анастасія Олексіївна. Трансформації розвитку української скульптури (в контексті культурно-мистецьких процесів 1990-х - 2000-х рр.)
Год: 2015

766. Горбаль Вадим Ярославович. Німецький оркестр доби бароко і раннього класицизму
Год: 2015

767. Гошовський Роман Михайлович. Декоративно-семантичні чинники сакралізації культових об'єктів українців XVI - початку XX століть (онтологія, типологія, символіка, художні засоби)
Год: 2015

768. Давидов Сергій Петрович. Фактурна організація джазового твору (на матеріалі фортепіанного мистецтва)
Год: 2015

769. Дарджвар Фатеме. Живопись кофейни в эпоху правления династии Каджар
Год: 2015

770. Жуковін Олександр В'ячеславович. Мистецтво трюку у контексті видовищної культури
Год: 2015

771. Казначеєва Тетяна Олександрівна. Танець як художньо-естетичний феномен в українській опері XIX століття
Год: 2015

772. Карачевцева Інна Михайлівна. Скрипкові сонати К. Вебера, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона у музично-історичній ситуації 1810-1820 років
Год: 2015

773. Колесник Олена Сергіївна. Художня інтерпретація як феномен культури
Год: 2015

774. Коржов Олексій Юрійович. Альтерглобалізм як феномен сучасного культурно-цивілізаційного процесу
Год: 2015

775. Кравченко Тетяна Олександрівна. Телебачення як фактор формування громадської думки
Год: 2015

776. Кутасевич Андрій Валентинович. Стильова диференціація духовно-музичних спадщин Степана Дегтярьова та Артема Веделя: питання авторства творів суперечливої атрибуції
Год: 2015

777. Левко Вероніка Іванівна. Концерт як чинник культурно-мистецького життя України XX - початку XXI століття
Год: 2015

778. Лу Гелін. Лу Гелін Фортепіанний стиль С. В. Рахманінова як предмет виконавського розуміння: до проблеми музичного мислення
Год: 2015

779. Лю Бінцян. Лю Бінцян Музично-історична синхроністичність Китаю і Європи
Год: 2015

780. Мазніченко Олена Володимирівна. Становлення школи Наталії Чмутіної в контексті архітектурної культури України радянської доби
Год: 2015

781. Мельник Уляна Володимирівна. Художній аспект оновлення міського історичного середовища Івано-Франківщини кінця XX - початку XXI століття
Год: 2015

782. Миленька Галина Дмитрівна. Теоретична спадщина Г. Е. Лессінга в контексті європейського культуротворення
Год: 2015

783. Миронова Тетяна Володимирівна. Суспільно-культурні складові контемпорарної проектної діяльності у контексті художнього музею України
Год: 2015

784. Свірідова Світлана Вікторівна. Творчість О. Зноско-Боровського у контексті стильових тенденцій української музики XX століття
Год: 2015

785. Сепаси Мандана. Образ женщины в произведениях современных иранских художников
Год: 2015

786. Сидор Олег Вячеславович. Венеційська бієнале як форма реалізації українських культурних стратегій (кінець XIX - початок XXI століття)
Год: 2015

787. Сичова Олена Віталіївна. Мистецькі фестивалі в соціокультурному просторі малих і середніх міст сучасної України
Год: 2015

788. Скорик Адріана Ярославівна. Мистецтво телекомунікації в глобальному просторі медіакультури. Український дискурс
Год: 2015

789. Стребкова Ірина Веніамінівна. Мистецьке життя Вижниччини другої половини XX - початку XXI століття
Год: 2015

790. Сікорська Анастасія Василівна. Інтелектуальні музичні співтовариства у контексті культури Чернігівщини першої половини XIX століття (на прикладі музичної творчості братів Лизогубів)
Год: 2015

791. Ткаченко Єлізавета Семенівна. Німецький лютеранський мотет XIX - першої половини XX ст. в еволюції жанру
Год: 2015

792. Хуан Цзечуань. Хуан Цзечуань Соната як жанрова форма та сонатність як принцип музичної композиції в світлі діалогічного музикознавчого методу (на матеріалі фортепіанної музики)
Год: 2015

793. Цзоу Вей. Цзоу Вей Композиційні та драматургічні функції тембру тромбона в оркестровій творчості композиторів XIX століття: до проблеми тембрової семіології музики
Год: 2015

794. Чернецька Світлана Юріївна. Фестивалі фольклору в соціокультурних процесах України кінця XX - початку XXI століття
Год: 2015

795. Чжи Інь. Чжи Інь Оперний речитатив як музично-мовний феномен в контексті історичної традиції європейської опери
Год: 2015

796. Чорна Єлизавета Борисівна. Дитяча фортепіанна музика у контексті авторського стилю А. Караманова
Год: 2015

797. Чумаченко Олена Петрівна. Творча діяльність в історико-культурологічних вимірах (західноєвропейський контекст)
Год: 2015

798. Чібалашвілі Асматі Олександрівна. Концептуальний синтез у сучасній українській художній культурі (на матеріалі камерної музики)
Год: 2015

799. Шербафян Хамидреза Мостафа. Школа живописи Исфахана и роль Реза Аббаси в ней
Год: 2015

800. Щербаков Юрій Вікторович. Жанровий генезис та стильові модифікації сюїти танцювального типу для двоклавірного дуету: виконавський аспект
Год: 2015ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)