Музыкальное искусство


Всего работ:1268301. Мазуренко Анастасія Василівна Цифрові акустичні вимірювання виконавської звуковисотності в українському пісенному фольклорі
Год: 2020

302. Лу Юйцзюнь Цитування як композиційний принцип у фортепіанній творчості С. Рахманінова
Год: 2020

303. Холодова Людмила Костянтинівна Ріхард Вагнер: становлення митця у ранні роки творчості (1813–1839)
Год: 2020

304. Чжу Веньфен Риторика та стилістика оперного твору: від словесно-музичного тексту до образного змісту (на матеріалі творчості російських композиторів)
Год: 2020

305. Лежнева Ирина Витальевна. Отечественная скрипичная школа второй половины XX-начала XXI веков: пути развития в контексте исполнительских традиций
Год: 2019

306. Лю Сиин. Самуил Майкапар - композитор, педагог, исследователь
Год: 2019

307. Магон Светлана Александровна. Фламенко: история, жанр, концептосфера
Год: 2019

308. Мачеевска Елизавета Сергеевна. Гуральский фольклор в музыке польских композиторов ХХ века: на материале творчества Кароля Шимановского и Войцеха Киляра
Год: 2019

309. Нгуен Тхи Ким Нган. Михаил Сергеевич Воскресенский – выдающийся музыкант современности
Год: 2019

310. Петри Эльвира Корнеевна. Пути взаимодействия русской и немецкой музыки в процессе исторической эволюции: вокальные и хоровые жанры
Год: 2019

311. Рудко Мария Владимировна. «Оперное творчество Джан Франческо Малипьеро и эстетика итальянского театра масок»
Год: 2019

312. Садикова Екатерина Николаевна. Богослужебно-певческое искусство русского зарубежья (Германия 1940-60-х годов)
Год: 2019

313. Цзяньфу Ли. Китайская национальная опера байцзюй в культуре народности бай
Год: 2019

314. Цао Хе Вокальна спад­щина Шен Деї: синтез національних та європейських традицій
Год: 2019

315. Стахевич Галина Олександрівна Фортепіанний концерт у контексті стильових процесів першої третини XIX ст. (на матері­алі творчості Й. Н. Гуммеля, І. Мошелеса та Ф. Риса)
Год: 2019

316. Кузьміна Олександра Анатоліївна Жанрова своє­рідність дитячої опери в композиторській практиці XX - початку XXI століття
Год: 2019

317. Бойко Анна Миколаївна Естрадно-вокальне мистецтво Китаю в контексті історико-культурних та жанрово-стильових процесів
Год: 2019

318. Данканич Ганна Михайлівна Про­фесійне вокальне мистецтво Закарпаття другої поло­вини XX - початку XXI століття в аспекті міжкультурної комунікації
Год: 2019

319. Мартинів Любомир Ігорович Етапи професіоналізації музичного життя Дрогобиччини
Год: 2019

320. Єргієва Катерина Іванівна Фортепіанна гра як жанрово-комунікативний та інтерпретативно-стильовий феномен
Год: 2019

321. Кисляк Богдан Миколайович Баян в камерно-ансамблевій музиці українських композиторів: історико-стильовий аспект
Год: 2019

322. Бернат Федір Федорович Загальноєвропейський ета­лон гітарного виконавства та специфіка його національ­них втілень
Год: 2019

323. Гончаренко Олена Віталіївна Мелоареалогічна вертикаль Полісся - Наддніпрянщина (за весільними мелотипами Сумщини)
Год: 2019

324. Лі Шуай Джаз в українському музичному виконавстві початку XXI століття
Год: 2019

325. Лю Бінь Французька лірична трагедія в структурі оперного спадку А. Сальєрі: жанрові традиції та новації
Год: 2019

326. Гуральна Світлана Степанівна Духовна твор­чість галицьких композиторів кінця XIX - першої поло­вини XX століть в контексті літургійно-хорової практики регіону
Год: 2019

327. Радко Юрій Іванович Стильова еволюція жанру баянної сонати у східнослов’янському інструментальному мистецтві другої половини XX - початку XXI століть
Год: 2019

328. Стецюк Богдан Олександрович Джазова фортепіанна імп­ровізація як полістилістичний феномен (на прикладі творчості Ч. Коріа)
Год: 2019

329. Сунь Бо Вокальна музи­ка Г. Свиридова: параметри співтворчості виконав­ця та композитора
Год: 2019

330. Сун Тянь Звуковий світ фортепіанних творів Хуан Ан-Луна: композиторські та виконавські проекції
Год: 2019

331. Ван Дуаньгуй Мелос як пара­дигма вокального мистецтва XX століття: на матеріалі творчої практики України та Китаю
Год: 2019

332. Кундис Руслан Юрійович Діяльність Львівської баянної шко­ли в контексті українського народно-інструментального мистецтва
Год: 2019

333. Стоянова Анна Дмитрівна Жанрові парадигми творчості українських композиторів останніх десяти­літь XX - початку XXI століть
Год: 2019

334. Стрильчук Олена Степанівна Ком­позиторська поетика Олів’є Мессіана у світлі концеп- тологічного підходу
Год: 2019

335. Онищенко Катерина Миколаївна Остинато у музиці XX століття: поняття, специфіка, функції
Год: 2019

336. Щириця Дмитро Олексійович Творчість Едгара Вареза: взаємодія традиційного та креативного
Год: 2019

337. Синяк Любов Валеріївна Музичний театр Бйорнстьєрне Бйорнсона та Едварда Гріга: становлення і розвиток національних художніх традицій
Год: 2019

338. Сокачик Рената Миколаївна Оперна творчість Петера Етвеша в контексті розвитку угорської музики XX - XXI століть
Год: 2019

339. Гнатишин Оксана Євстафіївна Історичний вимір українських музично-теоретичних концепцій
Год: 2019

340. Міщенко Іван Михайлович Музично-стилістичні особливості візантійської, слов’яно-руської та української монодії (на матеріалі самогласних стихир Преображення)
Год: 2019

341. Немченко Катерина Вікторівна в Одеській національ­ній музичній академії імені А. В. Нежданової
Год: 2019

342. Дун Сіньюань Семантика оперного образу у творчості М. А. Римського-Корсакова: діалог інтер­претацій
Год: 2019

343. Чжао Цзиюань Націо­нально-стильові архетипи образу-маски в оперному мистецтві XX століття
Год: 2019

344. Батовська Олена Миколаївна Сучасне академічне хорове мистецтво a cappella як системний музично-ви­конавський феномен
Год: 2019

345. Ден Цзякунь Китайська оркестрова духова музика у контексті діалогу культур
Год: 2019

346. Яницький Тарас Йосипович Теоре­тичні засади художнього перекладення музичних творів для бандури
Год: 2019

347. Вавшко Ірина Василівна Музич­на поетика рок-балади
Год: 2019

348. Фізер Катерина Сергіївна Заголовок музичного твору та його функціонування в Новітній музиці (на прикладі творчості українських ком­позиторів)
Год: 2019

349. Овдійчук Оксана Петрівна Творча спадщина Полікарпа Барановського в контексті проблем виконавства на струнно-смичкових ін­струментах
Год: 2019

350. Лян Цзітао Оперна творчість Умбер­то Джордано як текст епохи: інтерпретологічний підхід
Год: 2019ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)