Заказать диссертацию


Всего работ:1265
Сортировать по: названию | году1. Тимощенко Наталія Олександрівна Фагот в укра­їнській камерній музиці кінця XX - початку XXI століт­тя: виконавські школи та композиторська творчість
Год: 2018

2. Лю Нань Принципи вико­навської інтерпретації поетики камерних вокальних тво­рів М. Мусоргського
Год: 2018

3. Бура Марта Ярославівна Львівське камерно-оркестрове вико­навство крізь призму ідеї персоналізму (друга половина XX - початок XXI ст.)
Год: 2018

4. Олійник Стефанія Федорівна Регіо­нальна рецепція музичної творчості (на прикладі твор­чості Ф. Шопена, Р. Ваґнера і Ф. Ліста в музичній куль­турі Львова)
Год: 2018

5. Куриляк Ірина Ігорівна Ево­люція драматургічних функцій хору в українській опері: національно-естетичний вимір
Год: 2018

6. Паріс Олена Анатоліївна Творча постать Євгена Цегельського в кон­тексті розвитку української музичної думки першої полови­ни XX століття
Год: 2018

7. Манокіна Ганна Вікторівна Проблема циклізації у жанрі камерної кантати (на прикладі творів Єлени Фірсової)
Год: 2018

8. Купіна Дарина Дмитрівна Європейські жанрові традиції в українській органній музиці (друга поло­вина XX - початок XXI століття)
Год: 2018

9. Скворцова Наталя Миколаївна Специфіка жанрової ре­презентації плачу у творчості композиторів другої половини XIX - початку XXI століть
Год: 2018

10. Степанова Олеся Юріївна Піа­нізм лондонської і віденської фортепіанних шкіл: компара­тивний аналіз
Год: 2018ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины