Музыкальное искусство


Всего работ:131351. Кармазін Антон Олександрович Національна історія в мистецьких образах як сутність композиторської творчості Михайла Вериківського
Год: 2021

52. Путятицька Людмила Вікторівна Феномен словесно-музичної цілісності давньоукраїнської монодії (на прикладі святкових стихир з нотолінійних Ірмолоїв кінця XVI-XVIII століття)
Год: 2021

53. Сторонська Наталія Зенонівна Діяльність дрогобицької музичної школи в контексті українського академічного мистецтва (на прикладі Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка)
Год: 2021

54. Посікіра-Омельчук Наталія Миколаївна Трансформація засад живопису у західноукраїнській фортепіанній музиці ХХ століття
Год: 2021

55. Федун Ірина Йосипівна Народноінструментальна ансамблева культура українських Карпат і Західного Полісся як вияв традиційного професіоналізму (ХХ – перші десятиліття ХХІ ст.)
Год: 2021

56. Довжинець Інна Георгіївна Музичне середовище Сум у призмі сучасного музикознавства
Год: 2021

57. Савенко Сергій Миколайович Конкурсно-фестивальні форми хорової творчості: традиційні моделі та сучасні тенденції
Год: 2021

58. Пастухов Олександр Валерійович Сольне виконавство на фаготі: історична ґенеза та сучасні трансформації
Год: 2021

59. Федорак Дар`я Вадимівна Музична творчість Гільдеґарди Бінгенської в жанрово-стильовому аспекті
Год: 2021

60. Чжан Тяньтянь Жанрова еволюція інструментального капричіо: від Дж. Фрескобальді до Ф. Мендельсона
Год: 2021

61. Овсяннікова-Трель Олександра Андріївна “Нова простота” як системний жанрово-стильовий феномен в сучасному музичному мистецтві
Год: 2021

62. Лу До Жанровий феномен інтермеццо у фортепіанній творчості Р. Шумана та Й. Брамса
Год: 2021

63. Моцаренко Катерина Вадимівна Жанр багателі в сучасній українській композиторській творчості: індивідуально-стильовий аспект
Год: 2021

64. Пірієв Олександр Валерійович Стильова еволюція камерно-інструментальної творчості Макса Регера
Год: 2021

65. Фоменко Наталія Вікторівна Stylus phantasticus у західноєвропейському клавірному мистецтві XVII–XVIII століть
Год: 2021

66. Клименко Ірина Віталіївна Обрядові мелодії українців у контексті слов’яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву: типологія і географія
Год: 2021

67. Товкайло Ярина Миколаївна Сопілкові практики в пастівницьких традиціях України (інструментарій, музика, виконавство)
Год: 2021

68. Дружга Ірина Сергіївна Сучасна бандуристка: композиторські пошуки та виконавські перспективи
Год: 2021

69. Григор’єва Ольга Борисівна Вокальний цикл у творчості Д. Клебанова: аспекти інтерпретації жанру
Год: 2021

70. Геді Анастасія Іштванівна Особливості угорського національного стилю в творах для фортепіано з оркестром Б. Бартока
Год: 2021

71. Шафета Валерій Валерійович Еволюція колективного баянно-акордеонного виконавства Львівщини у контексті музичних національних традицій України XX століття
Год: 2021

72. Дробиш Анастасія Андріївна Стильові риси духовної музики Антона Брукнера
Год: 2021

73. Дем’яненко Богдан Миколайович Індивідуально-стильова специфіка музичного мовлення в партесних композиціях другої половини ХVІІ – першої половини XVIІІ століття
Год: 2021

74. Білоусова Світлана Вікторівна Донецька школа домрового виконавства: етапи розвитку, методологічні засади, регіональна складова репертуару
Год: 2021

75. Лі Янь Лун Перетворення національних та світових тенденцій в розвитку китайської скрипкової музики на прикладі творчості Ма Сіцонга
Год: 2021

76. Гданський Сергій Володимирович Імпровізаційні засади кларнетового виконавства 2-ї половини XVIII – початку XXI ст.: інструментальна специфіка, тенденції історичного розвитку
Год: 2021

77. Шан Юн Містеріальні аспекти великої французької опери та їх втілення у творчості Дж. Меєрбера та Ф. Галеві
Год: 2021

78. Середюк Ірина Мирославівна Семантика музичного портрету у клавірно-фортепіанній творчості ХVІІ–ХХ століть
Год: 2021

79. Закопець Лев Миронович Львівська гобойна школа: ґенеза, виконавсько-педагогічні принципи, культурні зв’язки
Год: 2021

80. Коденко Ірина Іванівна Історичне виконавство як тенденція музичного мистецтва останньої третини ХХ - початку ХХІ століття
Год: 2021

81. Грібінєнко Юлія Олександрівна Теоретичні та категоріальні засади музичної текстології як актуальної музикознавчої дисципліни
Год: 2021

82. Черноіваненко Алла Дмитрівна Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології
Год: 2021

83. Варданян Ольга Іванівна Жанрово-стильова природа концертності у творчості Арама Хачатуряна
Год: 2021

84. Шиленко Лада Анатоліївна Оперний доробок Віталія Кирейка у режисерських сценічних втіленнях
Год: 2021

85. Самострокова Наталія Олександрівна Етнопсихологічні засади розвитку жанру польського скрипкового концерту XX століття
Год: 2021

86. Каданцева Наталія Борисівна Камерно-вокальна генеза та евристика оперної творчості (на матеріалі репертуару одеського національного театру опери та балету)
Год: 2021

87. Кольц Ілга Петрівна Миколаївська домрова школа в контексті професійного народно-інструментального мистецтва Півдня України XX – XXI століття
Год: 2021

88. Копійка Ганна Павлівна Органна творчість Жанни Демесьйо: типологічний та індивідуально-стильовий аспекти
Год: 2021

89. Сет’ян Гаррі Григорович Вокальне інтонування в фортепіанному мистецтві (на прикладі творчості П.І. Чайковського)
Год: 2021

90. Березуцька Марина Сергіївна Репертуар як фактор ансамблевої творчості бандуристів (на матеріалі діяльності ансамблю бандуристів «Чарівниці»)
Год: 2021

91. Гриненко Світлана Миколаївна Гітарне мистецтво Миколаївщини в культурному просторі України кінця ХХ – початку ХХІ століття
Год: 2021

92. Лю Шитін Стильові парадигми сучасної оперної творчості: вокально- виконавський підхід
Год: 2021

93. Олексів Галина Василівна Жанр перекладення у сучасному баянному мистецтві: історичний та аналітичний аспекти
Год: 2021

94. Кучма Наталія Андріївна Втілення звукового образу фортепіано в циклах етюдів композиторів ХІХ – ХХ століть
Год: 2021

95. Чень Менмен Творча спадщина Хуан Цзи у контексті академічного китайського музичного мистецтва ХХ століття
Год: 2021

96. Чуріков Євген Сергійович Творча спадщина Хуан Цзи у контексті академічного китайського музичного мистецтва ХХ століття
Год: 2021

97. Младенова Тетяна Валеріївна Крим у діалозі культур “Захід Схід” на прикладі музичної творчості
Год: 2021

98. Патер Анастасія Романівна Виконавські виміри української сакральної му зики
Год: 2021

99. Решетілов Богдан Юрійович Концерт для фортепіано зі струнним оркестром у ХХ столітті: генезис, еволюція, специфіка трактовки камерності
Год: 2021

100. Че Чао Музично-виконавський стиль Лан Лана: специфіка, етапи формування
Год: 2021ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)