Музыкальное искусство


Всего работ:13201051. ЄВРОПЕЙСЬКА СОНАТА ДЛЯ ТРУБИ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ВИКОНАВСТВО
Год: 2009

1052. БОЛГАРСЬКИЙ НАСПІВ І УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКА ТРАДИЦІЯ ЦЕРКОВНОГО МОНОДИЧНОГО СПІВУ КІНЦЯ XVI – XVIIІ ст. (ДЖЕРЕЛОЗНАВЧЕ І ПОРІВНЯЛЬНО-СТИЛЬОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
Год: 2009

1053. УКРАЇНСЬКА ДУХОВНОПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ XVII – XVIII ст.: ДЖЕРЕЛА, ТЕКСТОЛОГІЯ ТА ЖАНРОВА СТИЛІСТИКА
Год: 2009

1054. ЕПІСТОЛОГІЧНІ ДОКУМЕНТИ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА
Год: 2009

1055. Жанр перекладу та його різновиди в сучасному бандурному мистецтві.
Год: 2009

1056. ЖАНРОВАЯ ПОЭТИКА Н. СИДЕЛЬНИКОВА В АСПЕКТЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СЛОВА И МУЗЫКИ
Год: 2009

1057. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД ИНТЕРПРЕТОЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ ФОРТЕПИАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА)
Год: 2009

1058. ПОНИМАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕКСТА: ТЕОРЕТИКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
Год: 2009

1059. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КАМЕРНИХ ВОКАЛЬНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЖАНРІВ У ТВОРЧОСТІ КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ (НА МАТЕРІАЛІ ЛЬВІВСЬКОЇ ТА КАТОВІЦЬКОЇ ШКІЛ)
Год: 2009

1060. ЭВОЛЮЦИЯ ВОКАЛЬНОГО ЦИКЛА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЦИКЛООБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Р. ШУМАНА, Х. ВОЛЬФА, А. ШЕНБЕРГА)
Год: 2009

1061. КАТЕГОРІЯ ІНСТРУМЕНТАЛІЗМУ В МУЗИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ДОМРОВОГО МИСТЕЦТВА)
Год: 2009

1062. ПРОГРАММНОСТЬ КАК ЖАНРОВАЯ ПАРАДИГМА КАМЕРНОЙ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ: к проблеме исполнительского понимания
Год: 2009

1063. Роль труби в симфонічній творчості Бориса Лятошинського та Станіслава Людкевича
Год: 2009

1064. ФОРТЕПІАННА ТВОРЧІСТЬ ФРАНСІСА ПУЛЕНКА В КОНТЕКСТІ ФРАНЦУЗЬКИХ КЛАВІРНИХ ТРАДИЦІЙ
Год: 2009

1065. СТИЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ В АСПЕКТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛАССИЧЕСКОГО И АКЛАССИЧЕСКОГО В ФОРТЕПИАННОМ ИСКУССТВЕ
Год: 2009

1066. КОМПОЗИЦИОННО-ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АЛЕАТОРИКИ В СИМФОНИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ УКРАИНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ хх ВЕКА
Год: 2009

1067. САКСОФОН В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ХХ ВЕКА (НА МАТЕРИАЛЕ СОНАТНОГО ТВОРЧЕСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ И УКРАИНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ)
Год: 2009

1068. С. В. СМОЛЕНСКИЙ И НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКЕ КОНЦА XIX − НАЧАЛА XX ВЕКОВ
Год: 2009

1069. ДЖАЗЗИНГ КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО И «ТРЕТЬЕГО» ПЛАСТОВ В ДЖАЗЕ
Год: 2009

1070. ФОРТЕПІАННА ТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ КОЛЕССИ В КОНТЕКСТІ СТИЛЬОВИХ НАПРЯМКІВ ХХ СТОРІЧЧЯ
Год: 2009

1071. БОГОСЛУЖБОВЕ ХОРОВЕ ВИКОНАВСТВО ГАЛИЧИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
Год: 2009

1072. УКРАЇНСЬКА МУЗИКА 60-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ЦІЛІСНОСТІ ЕПОХИ
Год: 2009

1073. ІДЕАЛЬНЕ ТА ЕТАЛОННЕ В СИСТЕМІ КАТЕГОРІЙ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА
Год: 2009

1074. ОРАТОРИИ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ И СТРАСТНОЙ СЮЖЕТЫ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ ВЕКА В АСПЕКТЕ ДИАЛОГА ТРАДИЦИЙ
Год: 2009

1075. ПЕКИНСКАЯ ОПЕРА КАК МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
Год: 2009

1076. ГІТАРНА ТРАДИЦІЯ ЛЬВОВА ЯК СКЛАДОВА АКАДЕМІЧНОГО НАРОДНО–ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Год: 2009

1077. Сакральна творчість львівських композиторів кінця XX – поч. XXI ст. у контексті провідних тенденцій сучасної релігійної музики
Год: 2009

1078. ХУДОЖЕСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ А. Н. СКРЯБИНА И ИХ РАЗВИТИЕ В МУЗЫКЕ ХХ ВЕКА
Год: 2009

1079. КОМПОЗИТОРСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД (на примере камерно-вокальной музыки)
Год: 2009

1080. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР СЕРГЕЯ СЛОНИМСКОГО ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТРАДИЦИЕЙ
Год: 2009

1081. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПОЗИТОРСКОЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛ В ФОРТЕПИАННОМ ИСКУССТВЕ ПРИДНЕПРОВЬЯ
Год: 2009

1082. ІСТОРИЗМ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКОВНОСТІ В ТВОРЧИХ ЗДОБУТКАХ ДМИТРА БОРТНЯНСЬКОГО
Год: 2009

1083. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПІАНІСТИЧНА ШКОЛА. ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ
Год: 2009

1084. РАННІЙ ПЕРІОД КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ЯК ФЕНОМЕН ЕВОЛЮЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Год: 2009

1085. ПУТИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ В КИТАЕ
Год: 2009

1086. ФОРТЕПИАННЫЕ ФАНТАЗИИ ВЕНСКИХ КЛАССИКОВ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ ВООБРАЖЕНИЯ РУБЕЖА XVIII-XIX ВЕКОВ
Год: 2009

1087. «КАРТИНА СВІТУ» В СИСТЕМІ КАТЕГОРІЙ АНАЛІЗУ МУЗИКИ (НА ПРИКЛАДАХ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ)
Год: 2009

1088. ПОЭТИКА КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЙ ЛИРИКИ ФРАНСИСА ПУЛЕНКА
Год: 2009

1089. Специфіка виявлення принципів діалогу та гри у скрипкових концертах ХХ століття
Год: 2009

1090. ІРМОЛОЙ ГАВРИЛА ГОЛОВНІ – УНІКАЛЬНА ПАМ’ЯТКА УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКОВНО-СПІВАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ XVII–XVIII СТ.
Год: 2009

1091. Василіянське піснярство кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. як феномен галицької музичної культури
Год: 2009

1092. РОЛЬ ВІДЕНСЬКОЇ ФОРТЕПІАННОЇ ШКОЛИ У ФОРМУВАННІ ПІАНІСТИЧНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ (ГАЛИЧИНА ТА УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ)
Год: 2009

1093. ХАРЬКОВСКАЯ ДОМРОВАЯ ШКОЛА В КОНТЕКСТЕ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ
Год: 2009

1094. ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРТЕПІАННОЇ ТВОРЧОСТІ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВА
Год: 2009

1095. ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО АКТЕРА ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА: ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Год: 2009

1096. ФОРМИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КОНЦЕПЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Год: 2009

1097. Розвиток виконавсько-педагогічних засад Фелікса Блуменфельда та Генріха Нейгауза в діяльності львівських піаністів (1950-1990 рр.)
Год: 2009

1098. ТВОРЧІСТЬ ВІТАЛІЯ КИРЕЙКА В АСПЕКТІ БІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Год: 2009

1099. Тарасова Ольга Владимировна. Хоровое творчество Юрия Фалика
Год: 2009

1100. УКРАИНСКИЙ АНСАМБЛЬ ТРОМБОНОВ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Год: 2008ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)