Музыкальное искусство


Всего работ:1320351. Ван Дуаньгуй Мелос як пара­дигма вокального мистецтва XX століття: на матеріалі творчої практики України та Китаю
Год: 2019

352. Кундис Руслан Юрійович Діяльність Львівської баянної шко­ли в контексті українського народно-інструментального мистецтва
Год: 2019

353. Стоянова Анна Дмитрівна Жанрові парадигми творчості українських композиторів останніх десяти­літь XX - початку XXI століть
Год: 2019

354. Стрильчук Олена Степанівна Ком­позиторська поетика Олів’є Мессіана у світлі концеп- тологічного підходу
Год: 2019

355. Онищенко Катерина Миколаївна Остинато у музиці XX століття: поняття, специфіка, функції
Год: 2019

356. Щириця Дмитро Олексійович Творчість Едгара Вареза: взаємодія традиційного та креативного
Год: 2019

357. Синяк Любов Валеріївна Музичний театр Бйорнстьєрне Бйорнсона та Едварда Гріга: становлення і розвиток національних художніх традицій
Год: 2019

358. Сокачик Рената Миколаївна Оперна творчість Петера Етвеша в контексті розвитку угорської музики XX - XXI століть
Год: 2019

359. Гнатишин Оксана Євстафіївна Історичний вимір українських музично-теоретичних концепцій
Год: 2019

360. Міщенко Іван Михайлович Музично-стилістичні особливості візантійської, слов’яно-руської та української монодії (на матеріалі самогласних стихир Преображення)
Год: 2019

361. Немченко Катерина Вікторівна в Одеській національ­ній музичній академії імені А. В. Нежданової
Год: 2019

362. Дун Сіньюань Семантика оперного образу у творчості М. А. Римського-Корсакова: діалог інтер­претацій
Год: 2019

363. Чжао Цзиюань Націо­нально-стильові архетипи образу-маски в оперному мистецтві XX століття
Год: 2019

364. Батовська Олена Миколаївна Сучасне академічне хорове мистецтво a cappella як системний музично-ви­конавський феномен
Год: 2019

365. Ден Цзякунь Китайська оркестрова духова музика у контексті діалогу культур
Год: 2019

366. Яницький Тарас Йосипович Теоре­тичні засади художнього перекладення музичних творів для бандури
Год: 2019

367. Вавшко Ірина Василівна Музич­на поетика рок-балади
Год: 2019

368. Фізер Катерина Сергіївна Заголовок музичного твору та його функціонування в Новітній музиці (на прикладі творчості українських ком­позиторів)
Год: 2019

369. Овдійчук Оксана Петрівна Творча спадщина Полікарпа Барановського в контексті проблем виконавства на струнно-смичкових ін­струментах
Год: 2019

370. Лян Цзітао Оперна творчість Умбер­то Джордано як текст епохи: інтерпретологічний підхід
Год: 2019

371. Чжоу Дапін Жанрова образність в фортепіанній музиці XX століття (на матеріалі творів європейських та китайських композиторів)
Год: 2019

372. Чабан Тетяна Ігорівна Стильові засади символізму в сонатах західноукраїнських композиторів кінця XIX - першої поло­вини XX століття
Год: 2019

373. Лі Фанюань Образи «Божественної комедії» Дайте в композиторській поетиці доби романтиз­му
Год: 2019

374. Кучурівський Юрій Степанович Жанрова традиція реквієму у творчості композиторів Великобританії останньої трети­ни XX - початку XXI ст.
Год: 2019

375. Го Цяньпін Вокальна декламація як музично-семантичний феномен в європей­ській оперній творчості XIX - XX століть
Год: 2019

376. Вежневець Ірина Леонідівна «Музич­ний портрет» як художня форма французької вокаль­ної культури XX століття»)
Год: 2019

377. Смородська Марина Миколаївна Стиль соул у естрад­но-джазовому вокальному мистецтві другої половини XX століття
Год: 2019

378. Ван Лунчуань Оперна сюжетологія як пред­мет сучасного музикознавства
Год: 2019

379. Чжан Мяо Вокально-виконавські чинни­ки оперного стилю: інтонаційно-мелодійна типологія
Год: 2019

380. Сунь Пейянь Жанровий стиль як категорія музично- виконавського мислення (на матеріалі фортепіанної творчості)
Год: 2019

381. Фрасинюк Анастасія Борисівна Гра як діалогіч­ний феномен у творчості Моріса Равеля
Год: 2019

382. Павленко Андрій Михайлович Симфонії у творчості Франсуа-Жозефа Госсека: авторська версія жанру
Год: 2019

383. Найдюк Олеся Миколаївна Трансформаційні процеси у жанрах музичної критики (за матеріалами української преси 1990–2005 років)
Год: 2019

384. Леонтьєв Сергій Анатолійович Композиторські технології в музичній практиці американського ігрового кінематографа
Год: 2019

385. Каушнян Яна Миколаївна Вокаліз в українській музиці: традиції та жанрово-стилістичні новації
Год: 2019

386. Русіна Влада Сергіївна Музичний фольклор Слобідської України: композиційні особливості протяжних пісень
Год: 2019

387. Однолькіна Марія Сергіївна Ґенеза та специфіка української скрипкової фантазії в контексті розвитку жанру
Год: 2019

388. Федорняк Наталія Богданівна Трансформація музичної фольклорної традиції у середовищі української діаспори Північної Америки: історико-виконавський аспект
Год: 2019

389. Церковно-певческая культура Курской епархии (на примере деятельности архиерейского хора) Сидорова Марина Павловна
Год: 2019

390. Cтиль поздних симфоний C.М. Слонимского Валитова Марина Галиевна
Год: 2019

391. Стилевые тенденции в инструментальном творчестве современных композиторов Казахстана Харламова Татьяна Валерьевна
Год: 2019

392. Английская духовная музыка эпохи ранних Тюдоров (конец XV – первая половина XVI века) Наумова Наталья Игоревна
Год: 2019

393. Функциональные аспекты оркестрового тембра (на материале симфоний Авета Тертеряна) Тихомирова Анна Борисовна
Год: 2019

394. Английский антем XVI - первой половины XVIII века. Особенности воплощения библейского текста Евдокимов Александр Сергеевич
Год: 2019

395. Русский космизм в музыкальной культуре рубежа XIX - XX вв. Топилин Данил Игоревич
Год: 2019

396. Фортепианное творчество Ван Цзяньчжона в контексте национальных традиций и современного музыкального мышления Ли Юнь
Год: 2019

397. Китайская «образцовая революционная опера»: жанрово-стилевые особенности Жэнь Шуай
Год: 2019

398. Серийная техника в китайской камерно-инструментальной музыке 1980-1990-х годов Фань Юй
Год: 2019

399. Музыкальный театр Царицына – Сталинграда – Волгограда в историко-культурном контексте Сиксимова Марина Васильевна
Год: 2019

400. Трактовка европейских симфонических жанров в творчестве вьетнамских композиторов XX века (Нгуен Ван Нам, До Хонг Куан, Нгуен Чонг Банг, Зоан Ньо) Чан Вионг Тхань
Год: 2019ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)