Музыкальное искусство


Всего работ:1320901. Комарницький Андрій Степанович. Образ Богородиці і художня культура Київської Русі (становлення національних особливостей)
Год: 2014

902. Кондратьєва Тетяна Сергіївна. Сучасна гармонія та ії функції у творчості В. С. Губаренка
Год: 2014

903. Корнєв Андрій Юрійович. Героїка Хмельниччини як культурна і мистецька парадигма XVII-XIX століть
Год: 2014

904. Котанджян Гарегин Николаевич. Художественное наследие импрессионизма и армянская живопись (вторая половина XIX - первая половина XX веков)
Год: 2014

905. Кравченко Анастасія Ігорівна. Камерно-інструментальне мистецтво Одеси в культурному просторі України кінця XIX - початку XXI століття
Год: 2014

906. Кривошея Тетяна Олександрівна. Естетичне виховання в сучасному культуротворчому процесі
Год: 2014

907. Лозова Лідія Ярославівна. Теологічний вимір ленінградської школи мистецтва авангарду 1920 - 1960-х років
Год: 2014

908. Ляхіна Тетяна Володимирівна. Фантазії для скрипки на запозичені теми в контексті становлення віртуозно-романтичного стилю виконавства
Год: 2014

909. Лігус Ольга Марківна. Жанрово-стильова динаміка української фортепіанної музики XIX - початку XX ст. у контексті європейського романтизму
Год: 2014

910. Мазуркевич Ольга Павлівна. Звичаєві норми етикету у традиційній культурі українців (XIX - початку XX ст.)
Год: 2014

911. Матвеічева Юлія Олегівна. Регіональна культурна політика української держави доби незалежності (на прикладі Донецького регіону)
Год: 2014

912. Меликян Лилит Рафаеловна. Предпосылки художественно-прикладного и общественного формирования дизайна в Армении в 1960- 80-ые годы
Год: 2014

913. Мельник Лідія Олександрівна. Музична журналістика: теорія, історія, стратегії (на прикладах із щоденної преси Львова від початків до сьогодення)
Год: 2014

914. Мельничук Олена Миколаївна. Символістські пошуки Якова Мамонтова в контексті модерністської культури України
Год: 2014

915. Мицик Сергій Васильович. Святкова культура Миколаївщини кінця XIX- початку XX ст.
Год: 2014

916. Мнацаканян Карен Мясникович. Иконографическая система "распятия" (на примере армянского искусства X - XVI веков)
Год: 2014

917. Мойсюк Ольга Сергіївна. Народне художнє ткацтво Житомирського Полісся та інтерпретація його традицій у виробничих і освітніх процесах XX - початку XXI століть
Год: 2014

918. Нечитайло Володимир Степанович. Народне хореографічне мистецтво як чинник трансляції національно-культурних цінностей у сучасній Україні
Год: 2014

919. Опанасюк Олександр Петрович. Інтенціональність у просторі культури: засади, принципи, функції
Год: 2014

920. Паславська Людмила Олександрівна. Українська керамічна миска в контексті народної художньої культури кінця XIX - початку XX століття
Год: 2014

921. Перепелиця Олександр Олександрович. Актуальні жанрово-стильові тенденції сучасного фортепіанного виконавства (на матеріалі творів Б. Бартока, В. Рунчака, В. Сильвестрова, К. Цепколенко)
Год: 2014

922. Пилявець Людмила Степанівна. Глобалізаційні процеси сучасності: культурологічний вимір
Год: 2014

923. Полячок Дмитро Олександрович. Камерно-вокальна творчість Кароля Шимановського: специфіка стильових процесів
Год: 2014

924. Пославський Антон Олександрович. Специфіка струнно-смичкового інструменталізму в камерних ансамблях композиторів Нововіденської школи
Год: 2014

925. Пухлянко Марія Євгенівна. Конкурс музикантів-виконавців як феномен сучасного культурного простору
Год: 2014

926. Савченко Анжеліка Анатоліївна. Культурологічні виміри енергоінформаційної складової еволюціонізму
Год: 2014

927. Сапсович Олександра Аркадіївна. Фразування як основа музично-виконавської логіки (на прикладі фортепіанної творчості С. Слонімського)
Год: 2014

928. Смірнова Олена Олександрівна. Трансцендентне в сучасному культурному просторі
Год: 2014

929. Солов'яненко Анатолій Анатолійович. Оперна режисура як феномен української культури XX- початку XXI століття
Год: 2014

930. Ставиченко Анна Валеріївна. Останні опери Ріхарда Штрауса (до проблеми типології пізніх етапів у мистецтві)
Год: 2014

931. Старко Володимир Григорович. Фаготове мистецтво в Україні: генеза, сучасний стан, шляхи розвитку
Год: 2014

932. Сугробова Юлія Юріївна. Культуротворчість як фактор консолідації поліетнічного суспільства Криму в сучасних умовах України
Год: 2014

933. Сун Жуйлун. Китайсько-російсько-українські музичні зв'язки в соціокультурному континуумі Північного Китаю (на прикладі музичного життя Харбіна першої третини XX ст.)
Год: 2014

934. Сєрова Олена Юріївна. Парадигма мінімалізму у просторово-часових вимірах музичної культури постмодерну
Год: 2014

935. Утіна Анна Миколаївна. Камерно-інструментальна творчість донецьких композиторів: жанрово-стильові тенденції
Год: 2014

936. Федорків Оксана Петрівна. Динаміка професіоналізації української музичної освіти в Галичині першої половини XX століття
Год: 2014

937. Федорченко Олександр Сергійович. Феномен вокальної імпровізації в джазі
Год: 2014

938. Фоміна Наталія Павлівна. Прагматика присвяти в творчості Сергія Прокоф'єва
Год: 2014

939. Цао Шифунь. Моцартіанство як стильова парадигма фортепіанної творчості XIX-XX століть
Год: 2014

940. Чень Жуньсюань. Імпресіонізм в фортепіанній музиці китайських композиторів
Год: 2014

941. Черниш Маріанна Олегівна. Збереження культурного розмаїття в добу глобалізації (середина XX - початок XXI ст.)
Год: 2014

942. Чукасзян Сатеник Левоновна. Миниатюры рукописи №9422 Матенадарана имени М. Маштоца в контексте искусства Средиземноморья
Год: 2014

943. Чілікіна Наталія Олександрівна. Тілесні практики в сучасній хореографічній культурі
Год: 2014

944. Школьна Ольга Володимирівна. Мистецтво фарфору-фаянсу України кінця XIX - початку XXI століття: типологія, художні особливості, стилістика
Год: 2014

945. Шульц Ніна Анатоліївна. Творчість і педагогічна діяльність Дмитра Жудіна в контексті культурного життя Кам'янеччини кінця XIX - початку XX століття
Год: 2014

946. Кабачок Наталя Леонідівна. Феномен неокласики в хореографічній культурі ХХ ст. (на досвіді Дж. Баланчіна)
Год: 2013

947. Богданова Марина Вікторівна. Конкурсний бальний танець у контексті хореографічного мистецтва ХХ - початку ХХІ ст.
Год: 2013

948. Дробышевская Надежда Семеновна. Специфика индивидуальной вокальной подготовки певца в профессиональном хоровом коллективе (из истории Придворной певческой капеллы)
Год: 2013

949. ДИРИЖЕРСКОЕ ТВОРЧЕСТВО К. СИМЕОНОВА В МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖИЗНИ УКРАИНЫ (1946-1976 гг.)
Год: 2012

950. ЦИКЛИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ В КОМПОЗИТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ ХХ СТОЛЕТИЯ: ОТ ЖАНРОВОЙ ПЕРЕХОДНОСТИ К ИНТЕРСТИЛЕВЫМ СВОЙСТВАМ
Год: 2012ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)