Заказать диссертацию


Всего работ:55
Сортировать по: названию | году1. ІСТОРІЯ ЖИВОПИСНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НАОМА І ЙОГО РОЛЬ У ВИХОВАННІ МИСТЕЦЬКИХ КАДРІВ ТА ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЖИВОПИСНОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ 1917-1941 РОКІВ
Год: 2013

2. Халайцан Володимир Петрович Мистецтво паркобудування в культурному житті Поділля XVIII - початку XX століття
Год: 2019

3. Злотник Олександр Йосипович Комунікативний простір музичного мистецтва України кінця XX - початку XXI століття
Год: 2019

4. Велігура Наталія Миколаївна Традиції і новаторство в акварельному живописі у художній культу­рі України XX - початку XXI століття
Год: 2019

5. Карпаш Оксана Мирославівна Театральні фестивалі в культурно-мистецькому житті України кінця XX - початку XXI столітгя: історія, типоло­гія, тенденції розвитку
Год: 2019

6. Марусик Наталія Іванівна Гуцульська хореографія як складова національних мис­тецько-культурних процесів ХІХ - ХХІ століть
Год: 2019

7. Гамалія Катерина Миколаївна Інформативний потенціал архі­тектурно-урбаністичного канону в становленні культури міського простору
Год: 2018

8. Івановська Ніна В’ячеславівна Проект «Мистецький арсенал» у часопросторі культури України початку XXI ст.
Год: 2017

9. Тихоненко Снежана Валерьевна. Деятельность С. Н. Худекова в контексте становления русской профессиональной балетной критики второй половины XIX — начала ХХ века
Год: 2021

10. Тюмбеева Гиляна Эрдмтаевна. Этномузыкальная картина мира в творчестве калмыцких композиторов
Год: 2021ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины