Декоративное и прикладное искусство


Всего работ:1131. Чан Куок Тхинь. Искусство деревянной скульптуры в архитектурном декоре павильона «динь». Северный Вьетнам, XVI-XVIII вв.
Год: 2023

2. Болюк Олег Миколайович Художні вироби з дерева в західноукраїнських церквах ХУІ – початку ХХІ століть: структура, декор, інспірації
Год: 2021

3. Хребтенко Маргарита Сергіївна Іконопис Лівобережної України та Київщини другої половини XVII – першої половини XVIII ст. Особливості техніки, технології та реставрації
Год: 2021

4. Івашків Галина Михайлівна Українська народна фігурна кераміка ХІХ−ХХ ст.: пластика декору та форми, концепція образів
Год: 2021

5. Перфильева Ирина Юрьевна. Ювелирные авторские произведения в контексте стилистических направлений 1920–2010-х гг. РСФСР/Россия
Год: 2021

6. Акрідіна Ганна Володимирівна Монументально-декоративне мистецтво православних храмів Одеси
Год: 2021

7. Шеменьова Юлія Володимирівна Мурали України у світовому стріт-арті: формотворення, пластичне моделювання, художньо-образні особливості
Год: 2021

8. Гаврилюк Роман Миколайович Декоративно-ужиткове мистецтво вижницької школи: традиції та новаторські творчі концепції
Год: 2020

9. Содомора Христина Мирославівна Металеві прикраси і доповнення в традиційному чоловічому костюмі українців Карпат кінця ХІХ – початку ХХ століття: історія, типологія, художні особливості
Год: 2020

10. Головчанська Євгенія Олександрівна Дизайн жіночо­го одягу промислового виробництва: художні засоби та методи формоутворення
Год: 2019

11. Кіщук Наталія Миколаївна Художні вироби зі шкіри Покуття та Західного Поді­лля кінця XIX - початку XX ст. (типологія, художні особли­вості)
Год: 2019

12. Приймак Христина Петрівна Народне мистецтво Сокальщини другої половини XIX - першої половини XX ст. в умовах етнокультурного порубіжжя (історія, типологія, художні особливості)
Год: 2019

13. Студницький Іван Ростиславович Синтез мистецтв в архітектурі вокзалів України кінця XIX - першої третини XX століття
Год: 2019

14. Чжаохуй Ван Дизайн екс­позиційного простору сучасних художніх музеїв Китаю
Год: 2019

15. Ісмайлова Марія Сергіївна Візуально-образна мова типографіки у дизай­ні поліграфічних видань періоду раннього модернізму
Год: 2019

16. Цяо Шубей Дизайн дитя­чих ігрових майданчиків у структурі мегаполісів КНР
Год: 2019

17. Куцир Тетяна Василівна Народне вбрання Опілля останньої третини XIX - першої половини XX століття: класифікація та композиційні особливос­ті декору
Год: 2019

18. Цуркаи Катерина Сергіївна Мистецька освіта в галузі текстилю на Львівщині другої половини XIX - початку XXI ст. (історія, структура, художньо-методичні особли­вості)
Год: 2019

19. Фединчук Ольга Богданівна На­грудні та нашийні прикраси Північної Буковини: історія, типологія, етнічні особливості
Год: 2018

20. Качковська Наталія Ничипорівна Архітек­турне ковальство кінця XIX - початку XX століть у мис­тецькій спадщині Івано-Франківська
Год: 2018

21. Бокотей Михайло Андрійович Львівське гутне скло в контек­сті міжнародного студійного руху: художні особливості та осередки скловиробництва
Год: 2018

22. Луць Сергій Васильович Творчість митців КюД «Лобортас» у контексті україн­ського ювелірного мистецтва кінця XX - початку XXI сто­ліття
Год: 2017

23. Боб’як Діана Дмитрівна Художні тканини західних областей України кінця XX - початку XXI століть (Декоратив­ні засоби виразності)
Год: 2017

24. Кравченко Марта Ярославівна Мистецтво прикрас в Україні останньої трети­ни XX - початку XXI століття: європейський контекст, художні особливості, персоналії
Год: 2017

25. Попенюк Володимир Миколайович. Кивоти Гуцульщини другої половини ХІХ-ХХ століть як сакрально-літургійний центр вівтаря
Год: 2015

26. Стеф'юк Роман Григорович. Художнє різьблення в облаштуванні інтер'єру дерев'яних церков Гуцульщини XVII - початку XXI століття
Год: 2015

27. Тобілевич Галина Миколаївна. Декоративна пластика в сучасному архітектурно-просторовому середовищі (вітчизняний та зарубіжний досвід другої половини XX - початку XXI ст.)
Год: 2015

28. Бавбекова Ірина Олександрівна. Вишивка татар Криму XVIII - початку XX ст. (Історія, типологія, художньо-стилістичні особливості)
Год: 2014

29. Золотарчук Наталія Ігорівна. Процесійні хрести та патериці Західної України XVII - XXI століть (традиції, новаторство, художні особливості)
Год: 2014

30. Назарчук Марія Вікторівна. Художнє ткацтво Волинського Полісся XIX - першої третини XX століть (Витоки. Типологія. Художні особливості)
Год: 2014

31. Радомський Микола Тадеушевич. Вітражне мистецтво Харкова другої половини XX - початку XXI століття: (генеза, стилістичні трансформації)
Год: 2014

32. Студницький Ростислав Олегович. Синтез мистецтв у сакральній архітектурі Східної Галичини кінця XIX- першої третини XX ст.
Год: 2014

33. Хижинський Володимир Вікторович. Професійна кераміка в мистецтві другої половини XX ст.: педагогічний і творчий досвід шкіл Львова та Вроцлава
Год: 2014

34. Частное коллекционирование русской грабюры и литографии в России в конце XVIII - начале XX вв
Год: 2010

35. Современная бронзовая пластика Бурятии
Год: 2010

36. Основы художественной организации произведений декоративно-прикладного искусства в чувашском народном празднике
Год: 2010

37. Формирование конструктивно—декоративны к деталей северной домовой резьбы
Год: 2010

38. Проблема модернизма в русском и советском искусстве
Год: 2010

39. Творчество Мориса Дени в контексте духовных исканий европейского общества конца XIX - начала XX вв.
Год: 2010

40. Готические мотивы в контексте развития русского жилого интерьера XIX века
Год: 2010

41. Искусство костюма эпоки Османской империи XVI-XVIII Вв.
Год: 2010

42. Архитектурная деревянная резьба юга Тюменской области второй половины XIX начала XX вв.
Год: 2010

43. Народные промыслы Тульского края. Ик культурно-историческая и художественная ценность
Год: 2010

44. Искусство второй половины 19 — начала 20 века
Год: 2010

45. Внешние и внутренние ландшафты в фильмак Вернера Херцога
Год: 2010

46. Пластические новации в скульптуре XX века
Год: 2010

47. Образ античности в русской скульптуре конца XVIII - первой трети XIX века
Год: 2010

48. Гносеологические механизмы произведения искусства
Год: 2010

49. Суханова Екатерина Алексеевна. "Моисей и Аарон" Арнольда Шенберга: слово. Музыка. Контекст : слово. Музыка. Контекст
Год: 2010

50. Ваяние и пластика в контексте эволюции художественной культуры Серебряного века
Год: 2010


[1] [2] [3]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)