Теория и история культуры


Всего работ:18511. Андрусишин Володимир Йосифович Політична культура сучасного українського суспільства: культурологічний аналіз
Год: 2024

2. Бабій Надія Петрівна Актуальні культурно-мистецькі практики та процеси Західної України кінця ХХ – початку ХХІ століть: культурні домінанти, форми репрезентації, перспективи
Год: 2024

3. Гресь Олександра Ігорівна Балетна гоголіана в Україні (1940-і – початок 2020-х років)
Год: 2024

4. Качуринець Лілія Валеріївна Диригентська проєктна діяльність у XX – на початку XXI століть
Год: 2024

5. Коломієць Вячеслав Анатолійович Хореографічне мистецтво Радянської України 1920-х – 1930-х років у системі координат «академізм – модернізм – соцреалізм»
Год: 2024

6. Фішер Володимир Михайлович Мистецько-технологічні особливості режисури масових видовищ: сучасний український поліжанровий контекст
Год: 2024

7. Коломієць Вячеслав Анатолійович Хореографічне мистецтво Радянської України 1920-х – 1930-х років у системі координат «академізм – модернізм – соцреалізм»
Год: 2024

8. Комарніцька Олеся Василівна Проєктна діяльність у сфері української культури: транслювання цінностей сталого розвитку
Год: 2024

9. Коломієць Вячеслав Анатолійович Хореографічне мистецтво Радянської України 1920-х – 1930-х років у системі координат «академізм – модернізм – соцреалізм»
Год: 2024

10. Миронюк Наталія Миколаївна Кафедра хореографії Київського державного інституту культури у розвитку національної хореографічної школи (1970–1990-і роки)
Год: 2023

11. Полтавець-Гуйда Оксана Вікторівна Художньо-історичні домінанти творчості Віктора Полтавця в українському образотворчому мистецтві другої половини ХХ – початку ХХІ століття
Год: 2023

12. Обух Людмила Василівна Менеджмент академічної музики в соціокультурному просторі України (кінець ХХ – початок ХХІ століть)
Год: 2023

13. Совгира Тетяна Ігорівна Феномен техніки та технології в художньому культуротворчому процесі
Год: 2023

14. Белименко Ліляна Іванівна Дитячий мюзикл у сучасному українському сценічному мистецтві
Год: 2023

15. Шестопал Лідія Віталіївна Бальний танець в радянській Україні 1950-х–1980-х рр.
Год: 2023

16. Танська Людмила Вацлавівна Гармонізація глобалізаційних процесів як соціокультурний проект
Год: 2023

17. Пивцайкина Ольга Александровна. Жизненный и творческий континуум И. Д. Воронина: культурологическое измерение
Год: 2023

18. Ляо Яньни. Российское кино как культурная индустрия в контексте развития цифровых медиа
Год: 2023

19. Мартынов Владимир Анатольевич. Реализм и конструктивизм в культурологии
Год: 2023

20. Ларина Татьяна Юрьевна. Развитие вышивки полиэтничного населения Алтая в конце XVIII – втором десятилетии XXI века
Год: 2023

21. Перхина Евгения Михайловна. Культурная память в пространстве художественного текста (интерпретация творчества Григория Горина)
Год: 2023

22. Рыков Сергей Сергеевич. Любительский марафонский бег: социокультурные смыслы и практики репрезентации в пространстве современной культуры
Год: 2023

23. Радаева Элла Александровна. Традиции экспрессионизма в мировой культуре второй половины ХХ – начала XXI вв.
Год: 2023

24. Лондаджим Стелла Нгониам. Инкультурация африканских граждан в западноевропейских странах и в России
Год: 2023

25. Уланова Алина Улановна. Институты детской художественной культуры в истории Кыргызстана
Год: 2023

26. Богданова Мирра Витальевна. Современный православный свадебный ритуал как культурная система
Год: 2023

27. Дюкин Сергей Габдульсаматович. Рок в современной культуре: опыт антропологического анализа
Год: 2023

28. Орищенко Светлана Серафимовна. "Свои – чужие" в культурологическом дискурсе: метаязык современного отечественного кино
Год: 2023

29. Пиков Никита Олегович. Роль цифровой среды в становлении новых культурных форм и практик для сохранения культурного наследия (на материале анализа культурной деятельности Сибирского федерального университета)
Год: 2023

30. Гордиенко Елена Витальевна. Культ духов-покровителей местности во Вьетнаме (тханьхоанг) как феномен современной народной культуры
Год: 2023

31. Доронин Дмитрий Юрьевич. "Советская икона" как социокультурный феномен (по материалам нижегородского региона)
Год: 2023

32. Мащенко Іванна Олегівна Репрезентації спортивно-художніх дійств у ХХ – поч. ХХІ ст.: соціокультурні виміри
Год: 2022

33. Шпитковська Наталія Дмитрівна Мистецьке колекціонування як історико-культурне явище XVII-XXI століття
Год: 2022

34. Дмитрієва Олена Дмитрівна Школа Бориса Лятошинського у культуротворчих процесах XX–XXI століття
Год: 2022

35. Шевченко Мирослава Євгеніївна Культуротворчі інтенції художників-шістдесятників у поступі національного мистецтва: традиції та новації
Год: 2022

36. Мандра Наталя Борисівна Мистецтвознавчі поняття у системі культури: функціонально- типологічний аспект (на прикладі живопису кінця ХХ – початку ХХІ століття)
Год: 2022

37. Штефюк Валерія Дмитрівна Інтеркультурність акторського тренінгу в сучасному театральному мистецтві
Год: 2022

38. Венкова Алина Владимировна. Феномен иммерсивности в современной художественной культуре
Год: 2021

39. Щур Людмила Богданівна Народна хореографічна культура Західного Поділля: трансформація та збереження танцювальної традиції
Год: 2021

40. Підлипський Андрій Ігорович Народно-сценічна хореографічна культура Тернопільщини середини ХХ – початку ХХІ століття
Год: 2021

41. Шумило Сергій Вікторович Розвиток українсько-афонських духовно-культурних зв’язків у XVІI – першій третині ХІХ століття
Год: 2021

42. Ужинський Михайло Юрійович Сценофонія як культурно-мистецький феномен
Год: 2021

43. Копилова Надія Олександрівна Еволюція гендеру: проблематизація гендерних інверсій
Год: 2021

44. Соболєвська Світлана Олександрівна Культуротворча функція українського аматорського театру (кінець ХХ – початок ХХІ століття)
Год: 2021

45. Братіцел Марина Леонідівна Екокультурні практики ресторанів у контексті українських традицій і світового досвіду
Год: 2021

46. Васюта Олег Павлович Музичне мистецтво Чернігівщини як культуротворчий феномен України ХХ - початку ХХІ століття
Год: 2021

47. Кравченко Анастасія Ігорівна Семіологія камерно-інструментального мистецтва України кінця ХХ – початку ХХІ століть
Год: 2021

48. Погребняк Галина Петрівна Авторський кінематограф у художній культурі другої половини ХХ – початку ХХІ століття
Год: 2021

49. Лук’яненко Катерина Аркадіївна Балетний театр у культурі України середини 50-х –70-х років ХХ століття
Год: 2021

50. Шворак Інна Юріївна Міфологічні структури у традиційному весільному обряді Західної Волині
Год: 2021ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)