Социология медицины


Всего работ:401. Институционализация и роль социальных агентов в детской онкологической практике Гевандова Маргарита Грантиковна
Год: 2022

2. Медико-социологические предикторы трансформации кадрового ресурса регионального здравоохранения и направления его совершенствования (по материалам Саратовской области) Ковалев Евгений Петрович
Год: 2022

3. Медико-социологическое исследование ресоциализации военных пенсионеров трудоспособного возраста и направления её совершенствования Агапова Екатерина Геннадьевна
Год: 2022

4. Медико-социологический анализ профессиональной социализации фармацевтических специалистов аптечной организации Смолина Виктория Александровна
Год: 2022

5. Медико-социологическое исследование сельского здравоохранения в современных социально-экономических условиях (по материалам Саратовской области) Еремина Мария Геннадьевна
Год: 2022

6. Шмеркевич Александр Борисович Медико-социологическое исследование институционализации региональной модели интегрированной медико-социальной помощи онкологическим больным
Год: 2021

7. ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМИ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я
Год: 2009

8. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ІНТЕНСИВНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ  
Год: 2009

9. НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ  
Год: 2009

10. СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОФІЛАКТИКИ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ВІРУСНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА РІВНІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Год: 2009

11. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЖІНКАМ З УСКЛАДНЕНИМ ПЕРЕБІГОМ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ
Год: 2009

12. Обґрунтування та розробка системи надання медико-соціальної допомоги дітям-інвалідам
Год: 2009

13. ОПТИМІЗАЦІЯ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКИМ МЕШКАНЦЯМ  
Год: 2009

14. ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ СТУДЕНТАМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ
Год: 2009

15. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЛІКАРІВ-ПЕДІАТРІВ ПОЛІКЛІНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ
Год: 2009

16. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ (на прикладі сільського населення Харківської області)
Год: 2009

17. ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СЛУЖБИ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
Год: 2009

18. медико-соціальне обґрунтування оптимізації перинатальної допомоги сільському населенню
Год: 2009

19. РОЗРОБКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ПЕРВИННОЇ ТА ВТОРИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
Год: 2009

20. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
Год: 2009

21. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У НАСЕЛЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ
Год: 2009

22. ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА МОДЕЛІ АКУШЕРСЬКОЇ CТАЦІОНАРНОЇ ДОПОМОГИ, ЗОРІЄНТОВАНОЇ НА СІМ’Ю
Год: 2009

23. ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРНЯНИХ КАС
Год: 2009

24. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я СІЛЬСЬКИХ ЖІНОК НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Год: 2008

25. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗДОРОВ’ЯМ ЖІНОК В ІНВОЛЮЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
Год: 2008

26. Наукове обґрунтування оптимізації системи медичної реабілітації в умовах реформування охорони здоров’я в Україні
Год: 2008

27. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ СТАЦІОНАРНОЇ ДОПОМОГИ У ВЕЛИКОМУ ПРОМИСЛОВОМУ МІСТІ
Год: 2008

28. CТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЕРІАТРИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
Год: 2008

29. ВПЛИВ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА РОЗВИТОК ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ В ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНІ ДО ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Год: 2008

30. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ПРИВАТНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ З ЗАВЕРШЕНИМ ЦИКЛОМ ДОПОМОГИ
Год: 2008

31. Обґрунтування системи міжсекторальної протидії розвитку епідемії ВІЛ/СНІД у мегаполісі
Год: 2008

32. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ ІНВАЛІДИЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Год: 2008

33. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЖІНОК І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ В УМОВАХ ЕНДЕМІЧНОГО РЕГІОНУ
Год: 2008

34. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СЕРЕД МІСЬКИХ ШКОЛЯРІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
Год: 2008

35. БАГАТОФАКТОРНА СИСТЕМА РЕАБІЛІТАЦІЇ, ПРОГНОЗУВАННЯ ІНВАЛІДНОСТІ І КОМПЛЕКСНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФАРКТУ МІОКАРДА
Год: 2007

36. ФАКТОРИ РИЗИКУ ЗАХВОРЮВАНОСТІ І СМЕРТНОСТІ НЕМОВЛЯТ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
Год: 2007

37. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКОЙ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА
Год: 2007

38. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
Год: 2007

39. ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМИ ДОСЯГНЕННЯ РІВНОСТІ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ СТРАТИФІКАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Год: 2004

40. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРОВИХ РЕСУРСІВ ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ
Год: 2002


[1]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)