Политические институты, процессы, технологии


Всего работ:91551. Алмугхід Іслам Мохаммад Агенти політичних змін як чинник інституалізації демократичної публічної сфери
Год: 2021

52. Андрієвський Тимур Григорович Гібридна війна у політичному процесі: особливості проявів та засоби протидії
Год: 2021

53. Панчук Роман Михайлович Україна у міждержавному співробітництві країн Балтійсько-Чорноморського простору
Год: 2021

54. Татай Едуард Олександрович Громадська активність в Україні: сутність, структура та динаміка розвитку
Год: 2021

55. Федоренко Володимир Володимирович Політична консолідація територіальних громад як чинник формування громадянського суспільства в Україні
Год: 2021

56. Буря Катерина Миколаївна Політико-правові засади легітимації локальної демократії в умовах політичних трансформацій
Год: 2021

57. Котов Едуард В’ячеславович Дискурсивна природа сучасного політичного процесу: моделювання та прогнозування
Год: 2021

58. Сабадах Андріан Броніславович Безпекова політика України у контексті регіональних та локальних загроз міжнародного тероризму
Год: 2021

59. Ріаханов Шингиз Нуртасович Формування політичної нації в Республіці Казахстан
Год: 2021

60. Копинець Юрій Юрійович Вплив сучасних тенденцій розвитку партійних систем країн Європейського Союзу на еволюцію та функціонування партійної системи України
Год: 2021

61. Узун Юлія Вадимівна Територіальна політика держав ЄС: стабілізація та конструювання політичних систем
Год: 2021

62. Белов Сергей Игоревич. Трансформации политики памяти в отношении Второй мировой войны в 2008 – 2018 гг.
Год: 2021

63. Шмелева Ольга Юрьевна. Формирование образа государства в современной России: политическая теория и практика
Год: 2021

64. Голофаст Анастасия Витальевна. Современный политический морфогенез: процессы и технологии
Год: 2021

65. Абдуллаев Абас Абдулахович. Внутренняя миграция как фактор регионального политического процесса в Республике Дагестан
Год: 2021

66. Сагитова Лилия Варисовна. Политика идентичности и ее акторы в условиях социальной трансформации в Республике Татарстан
Год: 2021

67. Надеждин Александр Евгеньевич. Влияние современных миграционных процессов на национальную безопасность Германии
Год: 2021

68. Ушурелу Ольга Владимировна. Российская «мягкая сила» в Молдавии: особенности и эффективность применения
Год: 2021

69. Зуборева Мария Андреевна. Трансформация политических партий в Германии на современном этапе
Год: 2021

70. Шмелева Ольга Юрьевна. Формирование образа современного российского государства: политическая теория и практика
Год: 2021

71. Леонтьева Ольга Васильевна. Особенности формирования и развития политической элиты Приднестровья
Год: 2021

72. Новицький Олександр Олександрович Тригери в ЗМІ як засіб соціально-політичної конфліктності
Год: 2021

73. Прохоренко Аліна Марленівна Концепт інноваційних політичних технологій та особливості впровадження їх в Україні
Год: 2021

74. Свистун Ірина Юріївна Громадські об’єднання як чинник демократизації українського суспільства
Год: 2021

75. Портнов Ігор Андрійович Політичні партії як суб’єкти виборчого процесу на місцевих виборах в Україні та державах-членах Європейського Союзу (порівняльно-правовий аналіз)
Год: 2021

76. Николаева Мария Витальевна. Репрезентации политических субъектов в публичном онлайн-пространстве современной России
Год: 2021

77. Тишкин Дмитрий Николаевич. Политико-значимые риски организованной преступности в условиях современных политических систем
Год: 2021

78. Татаров Роман Александрович. Особенности реализации национальных интересов Приднестровья в процессе государственного строительства
Год: 2021

79. Болотина Инна Ивановна. Этнополитические процессы в современной России: институциональные и социокультурные факторы
Год: 2021

80. Федорченко Сергей Николаевич. Технологии легитимации политических режимов в условиях цифровизации
Год: 2021

81. Ключкович Анатолій Юрійович Еволюція моделі суспільно-політичного розвитку в Словацькій Республіці
Год: 2020

82. Костенко Андріана Миколаївна Роль інститутів громадянського суспільства в контексті євроінтеграційних процесів України
Год: 2020

83. Вінникова Наталія Анатоліївна Політичні рішення в контексті постдемократичних трансформацій
Год: 2020

84. Бусленко Василь Володимирович Взаємовідносини влади та опозиції в контексті демократизації політичних систем
Год: 2020

85. Зіскін Олександр Семенович Інститут соціальної держави: підходи до модернізації в умовах новітніх викликів
Год: 2020

86. Шлемкевич Тетяна Вікторівна Інформаційно-комунікаційний вимір сучасної політичної системи України
Год: 2020

87. Лешанич Мирослав Михайлович Особливості процесу інституціалізації політичних партій і партійної системи України в умовах демократичного транзиту
Год: 2020

88. Кольцов Віталій Михайлович Особливості становлення та структуризації політичної опозиції в країнах Вишеградської групи
Год: 2020

89. Бадер Антон Васильович Збройне насилля як фактор впливу на функціонування та зміну політичних систем
Год: 2020

90. Чабанна Маргарита Валеріївна Опортунізм у прийнятті політичних рішень у бюджетній сфері у період фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. в Україні (на прикладі формування державних видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення)
Год: 2020

91. Гаджиев Магомедэмин Магомедрасулович. Государственная национальная политика: базовые подходы к моделированию межнациональных отношений и политические технологии их оптимизации (на примере Республики Дагестан)
Год: 2020

92. Грабевник Михаил Владимирович. Политическая стратегия Шотландской национальной партии: региональная versus национальная повестка
Год: 2020

93. Гузь Екатерина Вячеславовна. «Особенности государственной политики РФ по организации общего исторического образования в контексте демократического процесса»
Год: 2020

94. Зуборева Мария Андреевна. Трансформация политических партий в Германии на современном этапе
Год: 2020

95. Лаврикова Анастасия Александровна. Конфликт и согласование интересов в процессе политического участия граждан
Год: 2020

96. Попиль Василина Андреевна. «Государственная региональная политика Российской Федерации: территориальный брендинг в современной стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока»
Год: 2020

97. Сюй Сяобо. «Религиозный фактор в общественно-политической жизни китайской народной республики»
Год: 2020

98. Ушурелу Ольга Владимировна. Российская «мягкая сила» в Молдавии: особенности и эффективность измерения
Год: 2020

99. Чекменев Дмитрий Сергеевич. Конструирование общественно-политического дискурса в современной российской публичной политике
Год: 2020

100. Чжан Янь. «Политика Китайской Народной Республики и Российской Федерации в области высшего образования в условиях его реформирования: общее и особенное»
Год: 2020ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)