Международные отношения, глобальные и региональные исследования


Всего работ:643451. Тельпіс Ольга Володимирівна. Еволюція дискурсу політичного лідера в сучасних міжнародних відносинах
Год: 2014

452. Трутенко Андрій Олександрович. Зовнішньополітичний механізм України: структурно-функціональний вимір міжінституційної взаємодії
Год: 2014

453. Утко Галина Мирославівна. Міжнародно-політичні основи становлення та функціонування Європейської служби з питань зовнішньої діяльності ЄС
Год: 2014

454. Федорова Катерина Олегівна. Національні інтереси Іспанії в умовах сучасної євроінтеграції
Год: 2014

455. Чебан Олександр Якович. Ядерний вибір Ірану: теоретичний та міжнародно-політичний аспекти
Год: 2014

456. Шеренговський Дмитро Володимирович. Конфліктогенність у сучасних міжнародних системах
Год: 2014

457. Ямчук Анна Михайлівна. Особливості операцій ООН із підтримання миру на Африканському континенті
Год: 2014

458. Цирфа Юлія Анатоліївна. Зовнішньополітична ідентичність у теорії міжнародних відносин
Год: 2014

459. СЕМЕНОВИЧ Андрій Сергійович РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ У КОНТЕКСТІ ВСТУПУ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Год: 2013

460. Виговська Ольга Сергіївна. Зовнішньополітичні аспекти національної безпеки України в інформаційній сфері
Год: 2013

461. Кузнєцова Анастасія Сергіївна. Чинники деструктивних впливів у міжнародних відносинах
Год: 2013

462. Черцова Оксана Валеріївна. Еволюція демократизаційного впливу США на постбіполярну міжнародну систему
Год: 2013

463. Черінько Ігор Павлович. Політика Великої Британії щодо розширення Європейського Союзу (1997-2010 рр.)
Год: 2013

464. Буренков Віталій Володимирович. Еволюція політичних систем Субсахарської Африки в постколоніальний період
Год: 2013

465. Романова Вікторія Олександрівна. Інститути глобального управління постбіполярної системи міжнародних відносин
Год: 2013

466. Черкас Богдан Олександрович. Дарфурський конфлікт як чинник міждержавних відносин у Північно-Східній Африці
Год: 2013

467. Коршунов, Сергей Александрович. ОБЪЕДИНЕНИЕ БРИКС И РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Год: 2013

468. МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ УКРАИНЫ
Год: 2012

469. МІСЦЕ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Год: 2012

470. ПОЛИТИКА США В ОТНОШЕНИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АРАБСКОМ МИРЕ (1991 – 2011 гг.)
Год: 2012

471. УКРАЇНСЬКА ПРОБЛЕМА У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ПРОВІДНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ ПЕРІОДУ 1914-1923 рр.
Год: 2012

472. ІНІЦІАТИВА «СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО» В РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Год: 2012

473. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПРИКОРДОННІ
Год: 2012

474. РЕГІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Год: 2012

475. МУСУЛЬМАНСЬКІ КРАЇНИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИНАХ
Год: 2012

476. ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ІЗ НАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ РОЗВИТКУ
Год: 2012

477. ПОЛІТИКО-ІНФОРМАЦІЙНА ПАРАДИГМА БЕЗПЕКОВОЇ СТРАТЕГІЇ США
Год: 2012

478. НАДНАЦІОНАЛЬНІ ІНСТИТУТИ У ФОРМУВАННІ СПІЛЬНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЄС
Год: 2012

479. УКРАЇНСЬКИЙ НАПРЯМ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: ЧИННИКИ, ВИМІРИ, ЕВОЛЮЦІЯ.
Год: 2011

480. СИСТЕМА ГЕОПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ У ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ
Год: 2011

481. ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНЕ СОЮЗНИЦЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ЧИННИК ГЕОПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ В ЄВРОПІ
Год: 2011

482. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ УКРАЇНИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Год: 2011

483. БАЛТО-ЧЕРНОМОРСКАЯ СИСТЕМА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ГРУЗИИ
Год: 2011

484. ЗОВНІШНІЙ СУВЕРЕНІТЕТ ДЕРЖАВИ У ПОСТБІПОЛЯРНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Год: 2011

485. ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ПОЛІТИКО-ІНСТИТУЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК СУСПІЛЬНО-РЕЛІГІЙНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
Год: 2010

486. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА СТРАТЕГІЯ США та РФ щодо КНР
Год: 2009

487. ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Год: 2009

488. КУЛЬТУРНИЙ ФАКТОР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ)
Год: 2009

489. Зовнішні аспекти енергетичної політики України
Год: 2009

490. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯПОНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКОГО ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО СОЮЗУ В ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД
Год: 2009

491. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖУРЯДОВОГО ТА НАДНАЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ
Год: 2009

492. ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ СОЮЗИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ДЕРЖАВ
Год: 2009

493. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ ТА БЕЗПЕКОВИЙ ФЕНОМЕН РЕЙГАНІЗМУ
Год: 2009

494. ПРОБЛЕМА СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
Год: 2009

495. ГЕОПОЛІТИКА ТА ГЕОСТРАТЕГІЯ ФРАНЦІЇ
Год: 2009

496. НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ США
Год: 2009

497. ПОЛИТИКА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ КАК БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ: СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Год: 2009

498. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ
Год: 2009

499. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ, РОСІЇ ТА БІЛОРУСІ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОСТРАДЯНСЬКИХ СУСПІЛЬСТВ
Год: 2009

500. ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА ФРАНЦІЇ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА ЖАКА ШИРАКА
Год: 2009ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)