Заказать диссертацию


Всего работ:845
Сортировать по: названию | году271. Фурман Анатолій Анатолійович Психологічні засади пізнання смисложиттєвої сфери особистості
Год: 2018

272. Мазурик Володимир Михайлович Особливості самопроектування життєвого шляху
Год: 2018

273. Семенюк Надія Сергіївна Психологіч­ні особливості життєвих орієнтацій у медичних працівни­ків офтальмологічного профілю
Год: 2018

274. Кривцова Наталя Вячеславівна Психологіч­ні особливості потенціалу самореалізації особистості
Год: 2018

275. Литвинчук Михайло Юрійович Формування психологічної готовності майбут­ніх прикордонників до прийняття рішення в кризових ситуаціях
Год: 2018

276. Тепляков Микола Миколайович Психосемантичний аналіз трансформації сві­домості особистості
Год: 2018

277. Больман Світлана Юрїївна Психологічні особливості взаємовпливу почуття сорому та самоставлення особистості
Год: 2018

278. Лісовенко Анна Федорівна Індивідуально-психологічні осо­бливості переживання почуття заздрощів
Год: 2018

279. Посвістак Олеся Анатоліївна Становлення психології сім’ї як галузі наукових знань у XIX - XX століттях
Год: 2018

280. Гайдучик Петро Данилович Ідентифікаційні чинники переживання сепараційної три­воги в умовах лікувальної реабілітації
Год: 2018ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Камынина Надежда Ростиславовна Повышение качества государственного управления недвижимым имуществом организаций в условиях цифровой экономики
Шилова Анна Эдуардовна Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и совершенствование продовольственного обеспечения промышленного региона (на материалах Кемеровской области)
Бабаева Парвина Мансуровна Повышение социально-экономической эффективности бытового обслуживания населения в условиях рыночных отношений (на материалах Республики Таджикистан)
Дыганова Рената Рафаилевна Повышение социально-экономической эффективности дистанционной торговли
Никонова Наталья Александровна Повышение экономической эффективности производства и переработки молока в сельскохозяйственных организациях (на примере Ленинградской области)