Заказать диссертацию


Всего работ:466
Сортировать по: названию | году71. Дорошенко Анастасія Юріївна Інформаційна технологія інтелектуального аналізу фактографічних текстових ресурсів
Год: 2019

72. Мороз Ольга Григорівна Комбінаторно-генетичний метод індуктивної побудови моделей складних об’єктів
Год: 2019

73. Ткаченко Василь Володимирович Інформаційна технологія під­тримки прийняття рішень при виникненні надзвичайних ситуацій транскордонного характеру
Год: 2019

74. Соклакова Тетяна Ігорівна Моделі і методи кіберфізичного комп’ютингу для моніторингу та управління соціальними процесами
Год: 2019

75. Горбач Тетяна Вікторівна Інформаційна технологія побудови індивідуальної траєкторії навчання у розподіленому віртуальному університеті
Год: 2019

76. Кириченко Ірина Віталіївна Інформаційна технологія іденти­фікації контенту в системах адаптивного електронного навчання
Год: 2019

77. Терещенко Антон Ігорович Інформаційні техноло­гії забезпечення якості продукції на етапі проектування при процесному підході до менеджменту якості підпри­ємств
Год: 2019

78. Козіс Кристина Вікторівна Інформаційні візуально-аналітичні технології розроб­ки і контролю теплозахисних покриттів твердопаливних ракетних двигунів
Год: 2019

79. Дмитроца Леся Павлівна Моделі, методи та інфор­маційна технологія аналізу процесів зі змінним періодом
Год: 2019

80. Фомін Олександр Олексійович Ін­формаційна технологія вторинної спектрально-статистич­ної ідентифікації нелінійних інерційних об’єктів в системах технічної діагностики
Год: 2019ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Камынина Надежда Ростиславовна Повышение качества государственного управления недвижимым имуществом организаций в условиях цифровой экономики
Шилова Анна Эдуардовна Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и совершенствование продовольственного обеспечения промышленного региона (на материалах Кемеровской области)
Бабаева Парвина Мансуровна Повышение социально-экономической эффективности бытового обслуживания населения в условиях рыночных отношений (на материалах Республики Таджикистан)
Дыганова Рената Рафаилевна Повышение социально-экономической эффективности дистанционной торговли
Никонова Наталья Александровна Повышение экономической эффективности производства и переработки молока в сельскохозяйственных организациях (на примере Ленинградской области)