Заказать диссертацию


Всего работ:1313
Сортировать по: названию | году11. Качан Юлія Вікторівна Еволюція селянської сім’ї південноукраїнського регіону в контек­сті модернізаційних процесів кінця XIX - першої чверті XX ст.
Год: 2018

12. Каран Дмитро Борисович Костянтин Харлампович (1870 - 1932): особис­тість, науковець, громадський діяч
Год: 2018

13. Мерінг Василь Олександрович Родина Мерінгів в освітньому та громадському житті України другої половини XIX - початку XX століття
Год: 2018

14. Ніколайчук Дмитрій Олександрович Київська губернська адміністрація (1860-ті - 1917 р.): повноваження, структура, кадровий склад
Год: 2018

15. Погуляєв Олександр Ігорович Етнічні меншини Правобережної України в період Української революції 1917 - 1921 рр.
Год: 2018

16. Пословська Аліна Віталіївна Економічний, суспільно-політичний та культурний розвиток Волині в Х - ХVІ ст. (за матеріалами археоло­гічних джерел)
Год: 2018

17. Боженко Анастасія Олегівна Формування міського способу життя у другій половині XIX - на початку XX ст. (на матеріалах м. Харкова)
Год: 2018

18. Клименко Оксана Михайлівна Кон­струювання пам’яті «нової людини» у 1920-х - 1930-х рр. (на матеріалах УСРР)
Год: 2018

19. Падалка Сергій Сергійович Хабарництво на Правоборежній Україні: суспільно-історичні передумови, особливості та засоби протидії (друга половина XIX - по­чаток XX століття)
Год: 2018

20. Демідко Ольга Олександрівна Театр у соціокультурному житті Північного Приазов’я (середина XIX - XX ст.)
Год: 2018ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины