ГІДРОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КИСНЕВОГО РЕЖИМУ КАНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА : ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ Кислородного режима Каневского водохранилища

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ГІДРОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КИСНЕВОГО РЕЖИМУ КАНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА
 • Альтернативное название:
 • ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ Кислородного режима Каневского водохранилища
 • Кол-во страниц:
 • 129
 • ВУЗ:
 • Інститут гідробіології
 • Год защиты:
 • 2007
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
  Інститут гідробіології

  На правах рукопису

  Тімченко Олег Володимирович

  УДК [556.531.5:627.8] (282.247)


  Гідрологічні чинники формування
  кисневого режиму Канівського водосховища


  11.00.07 гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата географічних наук


  Науковий керівник
  Линник Петро Микитович
  доктор хімічних наук, професор
  Київ 2007

  Зміст  стор.
  ВСТУП


  4
  РОЗДІЛ 1
  Особливості гідрологічного та гідрохімічного режимів Канівського водосховища


  9
  1.1. Екологічно значущі елементи гідрологічного режиму


  11
  1.1.1. Водний режим та гідрофізичні характеристики водних мас та донних ґрунтів річкової ділянки


  15
  1.1.2. Водний режим та гідрофізичні характеристики водних мас та донних ґрунтів озерної ділянки


  20
  1.2. Загальні відомості про гідрохімічний режим водосховища


  27
  РОЗДІЛ 2
  Роль кисню в поверхневих водах. Особливості кисневого режиму Канівського водосховища


  32
  2.1. Розчинений у воді кисень і його роль у функціонуванні водних екосистем


  32
  2.2. Формування кисневого режиму водойм. Складові кисневого балансу


  35
  2.2.1. Атмосферна аерація


  37
  2.2.2. Фотосинтетична аерація та біологічне споживання кисню


  41
  2.2.3. Витрати кисню на хімічне окиснення неорганічних та органічних речовин


  42
  2.2.4. Поглинання розчиненого у воді кисню донними відкладами


  43
  2.3. Головні характерні риси кисневого режиму Канівського водосховища


  45
  РОЗДІЛ 3
  Регулювання кисневого режиму річкової ділянки Канівського водосховища в літній період


  49
  3.1. Регулювання вмісту кисню шляхом збільшення об’ємів попусків Київської ГЕС


  51
  3.2. Регулювання кисневого режиму нерівномірними попусками ГЕС


  58
  РОЗДІЛ 4
  Поліпшення кисневого режиму озерної ділянки водосховища в літній період


  68
  4.1. Потенційні можливості збільшення вмісту у воді розчиненого кисню шляхом активізації водообміну в мілководдях


  68
  4.2. Покращення показників кисневого режиму шляхом посилення динаміки вод


  72
  4.3. Канівська ГАЕС потенційний чинник поліпшення кисневого режиму водосховища


  83
  РОЗДІЛ 5
  Регулювання кисневого режиму на річковій ділянці водосховища в зимовий період


  90
  5.1. Методика розрахунку та можливість регулювання розмірів пригреблевої ополонки


  92
  5.2. Регулювання вмісту кисню у воді річкової ділянки


  100
  РОЗДІЛ 6
  Поліпшення кисневого режиму озерної ділянки водосховища в зимовий період


  104
  6.1. Теоретичні передумови та методичні засади регулювання кисневого режиму озерної ділянки шляхом короткочасних коливань рівня води


  105
  6.2. Використання процесу штучного виштовхування води для покращення кисневого режиму застійних зон водосховища


  112
  Висновки


  118
  Список використаних джерел


  120
 • Список литературы:
 • Висновки

  1. На підставі узагальнення матеріалів багаторічних спостережень і результатів досліджень автора встановлено, що кисневий режим Канівського водосховища як водойми з активною проточністю характеризується дещо кращими показниками, ніж інших водосховищ дніпровського каскаду. Водночас, в літній та зимовий періоди ці показники можуть сягати інколи екстремально низьких значень.
  2. З метою поліпшення кисневого режиму як верхньої (річкової), так і нижньої (озерної) ділянок Канівського водосховища в зазначені критичні періоди рекомендовано методологію, яка базується на регулюванні об’ємів та режиму попусків ГЕС. Відмінність гідрологічних і пов’язаних з ними гідрохімічних та біологічних умов формування кисневого режиму цих ділянок зумовила дещо різний методичний підхід до розробки конкретних важелів штучного покращення в них показників розчиненого у воді кисню.
  3. Влітку підвищення концентрації кисню у воді річкової ділянки водосховища можна здійснювати шляхом збільшення об’ємів та нерівномірності попусків Київської ГЕС. Несталий режим стоку і коливання рівня води зумовлюють посилення водообміну між основним руслом та придатковою мережею. Оскільки в літній період в придатковій водній мережі за рахунок процесів фотосинтезу водяної рослинності вміст кисню у воді, як правило, більший, то зазначений водообмін сприяє поліпшенню кисневого режиму в основній русловій мережі (до 1,5 2 мг О2/дм3 за термін перебування води на ділянці).
  4. За умови особливо низьких показників вмісту кисню у воді озерної ділянки водосховища влітку покращення кисневого режиму досягається:
  а) несинхронною роботою Київської та Канівської ГЕС, що призводить до підйому рівня води і посилення водообміну між збагаченими на кисень мілководдями і основною акваторією (вміст кисню у воді основної акваторії збільшується на 0,10,2 мг/дм3 за один цикл підйому рівня);
  б) збільшенням об’ємів попусків обох ГЕС (зростання транзитних витрат від 300 до 3000 м3/с зумовлює збільшення коефіцієнта атмосферної аерації до 3 разів);
  в) експлуатацією агрегатів Канівської гідроакумулятивної електростанції, що проектується, яка активізуватиме динаміку вод та зумовить підвищення коефіцієнта атмосферної аерації на 30 40 %.
  5. Єдиним засобом поліпшення кисневого режиму річкової ділянки водосховища в зимовий період може бути збільшення ополонки у нижньому б’єфі Київської ГЕС. Розроблено технологію регулювання довжини ополонки, яка базується на урахуванні основних складових теплового балансу. Визначено величини приросту вмісту кисню за рахунок атмосферної аерації в межах ополонки та необхідні об’єми і витрати попусків ГЕС. Запропоновано відповідні формули і номограми.
  6. Збільшення концентрації кисню у воді озерної ділянки водосховища взимку можна досягнути короткочасними коливаннями рівня води, генерованими асинхронною роботою Київської та Канівської ГЕС. За реально можливого найвищого підйому рівня (до 50 см) в так званих застійних зонах, у тому числі в місцях зимівлі риб, вміст кисню можна збільшити на 0,60,7 мг/дм3.
  7. Методичні розробки заходів поліпшення показників розчиненого у воді кисню в Канівському водосховищі відкривають шлях до системного вирішення проблеми управління кисневим режимом каскадних водосховищ, де існують можливості штучного регулювання водного режиму попусками ГЕС.  Список використаних джерел

  1. Айзатуллин Т.А., Лебедев В.Л., Хайлов К.М. Океан. Активные поверхности и жизнь. Л.: Гидрометеоиздат, 1979. 191 с.
  2. Алтунин В.С., Белавцева Т.М. Контроль качества воды: Справочник. М.: Колос, 1993. 367 с
  3. Андреев О. А., Соколов А. В. Численное моделирование динамики вод и переноса пассивной примеси в Невской губе // Метеорология и гидрология, 1989. - №12. С. 7885.
  4. Баклановская В.Ф., Блатов А.С., Косарев А.Н., Перминов С.М. Численная нестационарная модель течений в Северном Каспии // Водные ресурсы, 1985. - №6. С. 9197.
  5. Белов В. П., Филиппов Ю. Г. Расчет уровня и течений Днепро-Бугского лимана при естественном и зарегулированном водообмене с Черным морем // Тр. ГОИН, 1986. 168. С. 3235.
  6. Богословский Б.Б. Внешний водообмен и некоторые особенности водных масс пресных озер // Тр. Всесоюз. симпоз. по основным проблемам озер. Вильнюс, 1970. 1. С. 237-258.
  7. Богословский Б.Б., Самохин А.А., Иванов К.Е., Соколов Д.П. Общая гидрология (гидрология суши). - Л.: Гидрометеоиздат, 1984. - 358 с.
  8. Бородавченко И.И., Зарубаев Н.В., Васильев Ю.С. и др. Охрана водных ресурсов. - Г.: Колос, 1979. - 247 с.
  9. Бреховских В.Ф. Гидрофизические факторы формирования кислородного режима водоемов. М.: Наука, 1988. 168 с.
  10. Бреховских В.Ф., Конюшко В.С. О кислородном режиме култучной зоны дельты р. Волги // Гидрофизика Северного Каспия. М.: Наука, 1985. С. 177-181.
  11. Булатов С.Н. Расчет прочности тающего ледяного покрова и начала ветрового дрейфа льда// Тр. Гидрометцентра СССР, 1970. Вып.74. 118 с.
  12. Буторин Н.В., Литвинов А.С., Фомичев И.Ф., Поддубный С.А. Горизонтальная циркуляция вод в Рыбинском водохранилище и возможные ее изменения при перераспределении стока / Экологические исследования водоемов ВолгоБалтийской и СевероДвинской водных систем. Л.: Наука, 1981. С. 150167.
  13. Винберг Г.Г. Первичная продукция водоемов. Минск: Изд-во АН БССР, 1960. 329 с.
  14. Вишневский В.И. О максимальных уровнях на р. Десне, определяющих затопление её поймы // Тр. УкрНИГМИ. -1993. -Вып.245 -С.64-72.
  15. Вольцингер Н. Е., Пясковский Р. В. Основные океанологические задачи теории мелкой воды. Л.: Гидрометеоиздат, 1968. С.
  16. Геграфічна енциклопедія України. Т.1. Київ: "Українська Радянська Енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 1989. 416 с.
  17. Гидробиологичекие процессы в водоемах / Под ред. Распопова И.М., Гейны С. - Л: Наука, 1983. - 243 с.
  18. Гидрологические характеристики водохранилищ Днепровского каскада (заключительный отчет). - Киев: ИГБ НАН УССР, 1980. - 351 с.
  19. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С. і др. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. -К.: РВПС, 1999. -716 с.
  20. Дейли Дж., Харлеман Д. Механика жидкости. - М.: Энергия, 1971. - 480 с.
  21. Денисова А.И. Формирование гидрохимического режима водохранилищ Днепра и методы его прогнозирования. Киев: Наук. Думка, 1979. 292 с.
  22. Денисова А.И., Нахшина Е.П., Новиков Б.И., Рябов А.К. Донные отложения водохранилищ и их влияние на качество воды. Киев: Наук. думка, 1987. 164 с.
  23. Денисова А.И., Тимченко В.М., Нахшина Е.П. и др. Гидрология и гидрохимия Днепра и его водохранилищ. Киев:Наук. думка, 1989.212с.
  24. Добровольская З.Н., Коряков П.П., Моисеев Н.Н. Математические модели для расчета динамики и качества сложных водных систем // Водные ресурсы, 1981. - №3. С. 3351.
  25. Дубняк С.С. Оцінка водного режиму і пропускної здатності верхньої ділянки Канівського водосховища в умовах інтенсивної урбанізації // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Київ: Ніка-центр, 2004. С. 145-158.
  26. Ефремова.Т. В., Пальшин Н. И. Оценка водообмена Петрозаводской губы с Онежским озером // Исследование водных ресурсов Карелии. Петрозаводск, 1989. С. 2125.
  27. Железняк И.А., Шерешевский А.И. Упрощенный расчет трансформации половодья в Киевском водохранилище // Тр. УкрНИГМИ.- 1970.- 88.- С.148-162.
  28. Журавлева Л.А. Многолетние изменения минерализации и ионного состава воды водохранилищ Днепра // Гидробиол. журн. 1998. Т. 34, № 4. С. 8896.
  29. Киевское водохранилище / Под ред. Цееба Я.Я., Майстренко Ю.С.; - Киев: Наук. думка, 1972. - 460 с.
  30. Клімат України (За ред. В. М. Ліпінського, В. А. Дячука, В. М. Бабіченко) Київ: Вид-во Раєвського, 2003. 343 с.
  31. Лаврик В.И. Методологические аспекты математического моделирования экосистемы // В кн.: Научно-технический прогресс и биология. -Киев: Наук. думка, 1988 - 51 с.
  32. Линник П.М., Тімченко О.В. Кисневий режим Канівського водосховища і можливі шляхи його поліпшення в критичних умовах. Наук. праці УкрНДГМІ. Вип. 251. К.: Ніка-Центр, 2003. -204 с.
  33. Линник П.М., Тімченко О.В. Особливості формування кисневого режиму Канівського водосховища // Тези ІІ Всеукраїнської конференції „Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”. К., 2003. С. 97-98.
  34. Линник П.Н. Донные отложения водоемов как потенциальный источник вторичного загрязнения водной среды соединениями тяжелых металлов // Гидробиол. журн. 1999. Т. 35, № 2. С. 97109.
  35. Линник П.Н. Тяжелые металлы в поверхностных водах Украины: содержание и формы миграции // Гидробиол. журн. 1999. Т. 35, № 1. С. 2242.
  36. Линник П.Н. Формы миграции и сезонная динамика марганца в воде рек Днепра и Десны. Автореф. дис. канд. хим. наук. Киев: 1978. 21с.
  37. Линник П.Н., Васильчук Т.А., Болелая Н.В. Гумусовые вещества в воде днепровских водохранилищ. // Гидробиол. журн., 1995. т.31, № 2. С. 74-81.
  38. Линник П.Н., Набиванец Б.И. Формы миграции металлов в пресных поверхностных водах. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 270 с.
  39. Литвинов А.С. Опыт расчета установившихся ветровых течений на большом мелководном водоеме // Тр. Института биологии внутренних вод АН СССР, 1972. Вып. 23 (26). С. 186192.
  40. Лифшиц Б. Х., Раутнайнен Ю. С. Пример расчета установившихся течений в озерах с применением метода полных потоков // Тр. Северного НИИ гидротехники и мелиорации, 1965. Вып. 23. С. 5668.
  41. Луховицкий О.Л., Титов В.С., Филатов Н.Н. Изменчивость циркуляции вод Ладожского озера / Изменчивость гидрофизических полей в озерах. Л.: Наука, 1978. С. 147162.
  42. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / О.М. Арсан, О.А. Давидов, Т.М. Дьяченко та ін.; За ред. В.Д. Романенка. - НАН України. Ін-т гідробіології. - К.: ЛОГОС, 2006. - 408 с.
  43. Методика расчета установившихся течений в мелководных морях / Под ред. Еремеевой Г. В. М.: Наука, 1970. 64 с.
  44. Мур Дж. В., Рамамурти С. Тяжелые металлы в природных водах: Контроль и оценка влияния. М.: Мир, 1987. 288 с.
  45. Несмеянов С.А. Донные отложения и кислородный режим водоемов. М.: Изд-во АМН СССР, 1950. 160 с.
  46. Новиков Б.И. Донные отложения днепровских водохранилищ. К.: Наук. думка, 1985. 172 с.
  47. Ободовский А.Г., Онищук В.В., Гребінь В.В. Оцінка гідрологічного стану нижнього бєфу Канівського гідровузла. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Київ: Обрії. 2006, т 11. С. 101-110.
  48. Огородников В.И., Канивец В.В. Донные отложения Каневского водохранилища и основные закономерности формирования их состава // Водные ресурсы. 1995. 22, №3. С.282-291.
  49. Оксиюк О. П., Тимченко В. М., Давыдов О. А. и др. Экологические попуски Киевской ГЭС. Киев: ЛОГОС, 2003. 72 с.
  50. Оксиюк О.П., Стольберг Ф.В. Управление качеством воды в каналах. Киев: Наук. думка, 1986. 176 с.
  51. Оксиюк О.П., Тимченко В.М., Давыдов О.А. и др. Состояние экосистемы Киевского участка Каневского водохранилища и пути его регулирования. К.: Випол. 1999 60 с.
  52. Оксиюк О.П., Тимченко В.М., Давыдов О.А. и др. Экологические попуски Киевской ГЕС. Киев: Институт гидробиологии. НАНУ, 2003 72 с.
  53. Оксиюк О.П., Тимченко В.М., Полищук В.С. и др. Управление состоянием экосистемы и качеством воды в устьевом участке Днепра. К.: Ин-т. гидробиологии НАНУ, 1996 64 с.
  54. Оксиюк О.П., Тимченко В.М., Якушин В.М. и др. Прогнозирование и пути улучшения кислородного режима Киевского водохранилища в зимний период. - Киев: Ин-т. гидробиологии НАНУ, 2000. - 44с.
  55. Осадчий В.І. Основні тенденції формування хімічного складу поверхневих вод України у 1995-1999 рр. // Наук. праці Укр.НДГМІ. Київ, 2000. Вип. 248. С. 138-153.
  56. Основные положения плана эксплуатации водохранилищ каскада ГЭС на р.Днепре. Том 1.- Харьков, Гидропроект, 1965.
  57. Охрана водных ресурсов / Бородавченко И. И., Зарубаев Н. В., Васильев Ю. С. и др. М.: Колос. 1979. 247 с.
  58. Пелешенко В.І., Тімченко О.В. Оцінка процесу формування кисневого режиму заток Дніпра в районі Києва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Київ: Ніка-центр, 2001. С. 488-492.
  59. Пикуш Н.В. Гідрологічні дослідження водосховищ на Дніпрі // Вісн. АН УРСР. - 1975. - № 2. - С. 59-64
  60. Плазий Е. П., Тимченко О. В. Трансформация попусковых волн ГЭС как фактор функционирования екосистем речных участков Днепровских водохранилищ // Наук. записки Тернопільського педуніверситету. Серія: біологія. Спецвипуск: гідроекологія. 2001. - №4. С. 214215.
  61. Правила експлуатації водосховищ дніпровського каскаду / Яцик А.В., Томільцева А.І. та ін. -К.: Генеза, 2003. - 176 с.
  62. Пясковский Р. В., Молчанов В. Н. Моделирование динамического переноса загрязняющих веществ в Невской губе // Метеорология и гидрология, 1976. - №3. С.
  63. Растительность и бактериальное население Днепра и его водохранилищ / Сиренко Л.А., Корелякова И.Л., Михайленко Л.Е. и др.: - Киев: Наук. думка, 1989. - 232 с.
  64. Рекомендації щодо поліпшення екологічного стану прибережної території дніпровських водосховищ. - Київ: Канадський центр доліджень міжнародного розвитку, 1996. - 162 с.
  65. Розенгурт М.Ш. Гидрология и перспективы реконструкции природных ресурсов одесских лиманов. Киев: Наук. думка, 1974. 224 с.
  66. Романенко В.Д. Основи гідроекології: Підручник. - К.: Обереги, 2001. - 728 с.
  67. Романенко В.Д., Оксиюк О.П., Жукинский В.Н. и др. Экологическая оценка воздействия гидротехнического строительства на водные объекты. Киев: Наук. думка, 1990. 256 с.
  68. Руководство по гидрологическим прогнозам, вып.4 // Прогнозы ледовых явлений на реках и водохранилищах. -Ленинград: Гидрометеоиздат, 1963. 292 с.
  69. Руховец Л.А. Математическое моделирование водообмена и распространения примесей в Невской губе // Метеорология и гидрология, 1982. №7. С. 7887.
  70. Рябов А.К., Сиренко Л.А. Искусственная аэрация природных вод. Киев: Наук. думка, 1982. 202 с.
  71. Справочник по климату СССР, вып.10, Украинская ССР. Ч.2. Температура воздуха и почвы. - Л.: Гидрометеоиздат, 1967. - 607 с.
  72. Строительные нормы и правила. М.: Стройиздат, 1983. 38 с.
  73. Тимченко В.М. Расчет и прогноз вскрытия р.Зеи ниже Зейской ГЭС //Тр.Гидрометцентра СССР, 1977. Вып. 184. С.48-63.
  74. Тимченко В.М. Экологическая гидрология водоемов Украины. - Киев: Наук. думка, 2006. 384 с.
  75. Тимченко В.М. Экологическая гидрология: предмет, задачи, методы, опыт исследований в Украине // Гидробиол. журн. 1993. т.29, № 4. С. 3-15.
  76. Тимченко В.М. Экологические исследования водоемов Северо-Западного Причерноморья. -К.: Наук.думка, 1990. -240 с.
  77. Тимченко В.М., Дубняк С.С. Экологические аспекты водного режима Киевского участка Каневского водохранилища // Гидробиол. журн. -2000. - Т.36, №3. - С.57-67.
  78. Тимченко В.М., Дубняк С.С., Тимченко О.В. Моделирование течений в водоемах Украины при экологических исследованиях / Наук. записки Тернопіль. Нац. пед. Ун-ту. Серія: Біологія. Спец. Випуск „Гідроекологія”, №3 (26). 2005. С. 432433.
  79. Тимченко В.М., Дубняк С.С., Тимченко О.В. Опыт применения метода полных потоков при моделировании циркуляции вод во внутренних водоемах // Тр. VІ Всероссийской конференции «Динамика и термика рек, водохранилищ и прибрежной зоны морей». М., 2004. - С. 98-100. (Верифікація результатів математичного моделювання течій на крупних мілководних водоймах України)
  80. Тимченко В.М., Меленчук Г.В., Лукашенко Н.С., Тимченко О.В. Стан та перспективи розвитку методичної бази управління якістю водного середовища каскадних водосховищ шляхом регулювання їх водного режиму / Наук. записки Тернопіль. Нац. пед. Ун-ту. Серія: Біологія. Спец. Випуск „Гідроекологія”, №3 (26). 2005. С. 430431.
  81. Тимченко В.М., Оксиюк О.П. Кислородный режим речных участков Днепровских водохранилищ в зимний период и его улучшение попусками ГЕС // Гидробиол. журн. 2002. т.38, № 6. С.89-98.
  82. Тимченко В.М., Оксиюк О.П., Тимченко О.В. Возможность регулирования кислородного режима днепровских водохранилищ в зимний период попусками ГЭС // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Київ: Ніка-центр, 2003. С. 195-205
  83. Тимченко В.М., Оксиюк О.П., Тимченко О.В. Методические аспекты регулирования кислородного режима речных участков днепровских водохранилищ в летний период (на примере Киевского участка Каневского водохранилища) // Гидробиол. журн., 2006. Т. 42, № 1. С. 99-107.
  84. Тимченко В.М., Петренко Л.В., Тимченко О.В. Методика расчета и прогноза размеров полыней в нижних бьефах Киевской и Каневской ГЭС // Наук. праці УкрНДГМІ. Вип. 247. К.: Ніка-Центр, 1999. С. 150-158
  85. Тимченко В.М., Петренко Л.В., Тимченко О.В. Регулирование длины приплотинной полыньи попусками Киевской ГЭС на Днепре // Тр. V Всероссийской конференции «Динамика и термика рек, водохранилищ и прибрежной зоны морей». М., 1999. - С. 152-154.
  86. Тимченко В.М., Петренко Л.В., Тимченко О.В. Регулирование содержания кислорода в воде Каневского водохранилища в зимний период // Гидробиол. журн., 2001. Т. 37, № 6. С. 89-94.
  87. Тимченко В.М., Тимченко О.В. Застосування моделювання динаміки вод при розробці способів поліпшення кисневого режиму каскадних водосховищ. / Природничий альманах. Біол. науки, вип. 8. Збірник наук. праць. Херсон. 2006 р. С. 234-251
  88. Тимченко О.В. Внешний водообмен экогидрологическая характеристика водоема (на примере Сулеевского водохранилища, Польша) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Київ: Ніка-центр, 2004. С. 138-145
  89. Тімченко О.В. Вплив зимових екологічних підйомів рівня води на кисневий режим "затишних зон" Кременчуцького водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Київ: Ніка-центр, 2003. С. 303-307.
  90. Толмазин Д. М. Расчет течений, параметров турбулентности и распределения соленых вод в мелком водоеме // вод. Ресурсы, 1975. - №6. С. 133155.
  91. Толмазин Д. М., Шнайдман В. А. Статистический анализ течений и параметров горизонтальной турбулентности в Каховском водохранилище // Метеорология и гидрология, 1972. - №4. С. 5560.
  92. Толмазин Д. М., Шнайдман В. А., Ациховская Ж. М. Проблемы динамики вод северо-западной части Черного моря. Киев: Наук. думка, 1969. 130 с.
  93. Фельзенбаум А. И. Динамика морских течений / Итоги науки. Механика. Гидромеханика, 1968. М.: ВИНИТИ, 1970. С. 97339.
  94. Фельзенбаум А.И. Теоретические основы и методы расчета установившихся морских течений. - М.: Изд-во АН СССР, 1960. - 122 с.
  95. Филатов Р. В. Динамика озер. Л.: Гидрометеоиздат, 1983 168 с.
  96. Фомичев И. Ф., Литвинов А. С. О циркуляции вод Белого озера при различном ветре / Биология внутренних вод. Информационный бюллетень №4. Л.: Наука. 1979. С. 6265.
  97. Шерешевский А.И. Исследования движения волн попусков в нижнем бьефе Киевской ГЭС // Тр. УкрНИГМИ.- 1970.- 88.- С.128-147.
  98. Штокман В. Б. Избранные труды по физике моря. Л.: Гидрометеоиздат, 1970. 336 с.
  99. Шуляковский Л.Г. Появление льда и начало ледостава на реках, озерах и водохранилищах. Расчеты для целей прогноза. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1960. 212 с.
  100. Щербань Э.П., Линник П.Н., Васильчук Т.А. Биотестирование токсичности водной среды, содержащей ионы Cu2+ и гуминовые кислоты // Гидробиол. журн. 2002. Т. 38, № 4. С. 7086.
  101. Adeney W.E., Becker H.G. The determination of the rate of solution of atmospheric nitrogen and oxygen by water // Phil. Mag. 1919. Vol. 38, N 228. P. 317-337.
  102. Allender Y., Saylor Y. Model and Observed Circulation Throughout the Annual Temperature Cycle of Lake Michigan // Phys. Ocean, 1979. V.9, #1. P. 573579.
  103. Banks R.B. Some feature of wind action on shallow lakes // J. Environ. Eng. Div. ASCE. 1975. Vol. 101, N 5. P. 813-817
  104. Bennett J.P., Rathbun R.E. Reaeration in open-channel flow // Geol. Surv. Profess. Pap. 1972. N 737. P. 1-75.
  105. Boyle W.C. Campbell H.J. Experiences with oxygen transfer testing of diffused air systems under process conditions // Water Sci. And Technol. 1984. Vol. 16, N 10/11. P. 91-106.
  106. Burns N.M. Oxygen depletion in the Central and Eastern basins of Lake Erie, 1970 // J. Fish. Res. Board Canada. 1976. Vol. 33, N 3. P. 512-519.
  107. Camp T.R. Field estimation of oxygen balance parameters // J. Sanit. Eng. Div. Proc. ASCE. 1965. Vol. 91, N 5. P. 1-16.
  108. Chiaro P.S., Burke D.A. Sediment oxygen demand and nutrient release // J. Environ. Eng. Div. Proc. ASCE. 1980. Vol. 106, N 1. P. 177-195.
  109. Churchill M.A., Elmore H.L. The prediction of stream reaeration rates // J. Sanit. Eng. Div. Proc. ASCE. 1962. Vol. 88. N 4. P. 1-46.
  110. Connell D.W., Morton H.C., Bycroft B.M. Oxygen budget for an urban estuary // Austral. J. Mar. and Freshwater Res. 1982. Vol. 33, N 4. P. 607-617.
  111. Elmore H.L., West W.F. Effect of water temperature on stream reaeration // J. Sanit. Eng. Div. Proc. ASCE. 1961. Vol. 87, N 6. P. 59-71
  112. Gameson A.L.H., Truesdale G.A. Some oxygen studies in streams // Ibid. 1959. Vol. 13. N 2. P. 175-187.
  113. Gameson A.L.H., Truesdale G.A., Downing A.L. Reaeration studies in a Lakeland Beck // Ibid. 1955. Vol. 9. N 7. P. 571-594.
  114. Hanes B.N., Irvine R.L. New technique for measuring oxygen uptake rate of benthal systems // J. Water Pollut. Contr. Fed. 1968. Vol. 40, N 2, pt 1. P. 223-232.
  115. Lewis W.K., Whitman W.G. Principles of gas absorption // Ind. And Eng. Chem. 1924. Vol. 16, N 12. P. 1215-1220
  116. Lick W. Numerical models of lakes currents. EPA 60013 76020, 1976. 140 p.
  117. Lin Shino-Kung, Leedertse I.I. Multidimensional numerical modeling of estuaries and coastal seas // Adv. Hydrosci., 1978. Vol. 11.
  118. Ondok J.P., Pokorny J. Model of diurnal regime of DO and CO2 in stands of submerged aquatic vegetation // Ekologia (CSSR). 1982. Vol. 1, N 4. P. 381-394.
  119. Polak J., Haffner G.D. Oxygen depletion of Hamilton Harbour // Water Res. 1978. Vol. 12, N 4. P. 205-215.
  120. Rathbun R.E. Reaeration coefficient of streams state of the Art // J. Hydraul. Div. Proc. ASCE. 1977. Vol. 103, N 4. P. 409-424.
  121. Sheng J., Lick W., Gedney R. T., Molls F. B. Numerical computation of three-dementional circulations in lake Erie: Acomparison of free-surface model and rigin. Lid. Model // J. of Phys. Ocean, 1978. V.8. P. 713727.
  122. Streeter H.W., Phelps E.B. A study of pollution and natural purification of the Ohio river: Publ. Health Bull. N 146. Wash. (D.C.): US Publ. Health Serv. 1925. 50p.
  123. Timchenko V. Application of the Ecohydrology Theory in Ukraine // Ecohydrology and Hydrobiology. 2004. Vol. 4, № 3. P. 327336.
  124. Timchenko V., Oksiyuk O. Ecosystem condition and water quality control at impounded sections of rivers by the regulated hydrological regime // Ecohydrology and Hydrobiology. 2002. 2, № 1 4. P.259 264.
  125. Timchenko V.M., Timchenko O.V. Technology of struggle with fishes suffocation in winter period for Dnipper reservoirs // Ecohydrology and Hydrobiology. 2001. 1, № 3. P. 373-375. (Побудова залежностей приросту кисню в озерній ділянці водосховища від короткочасних попусків ГЕС)
  126. Tsivoglou E.C., Cohen J.B., Shearer S.D., Godsil P.J. Tracer measurement of stream reaeration. II. Field studies // 1968.Vol. 40, N 2, pt 1. P. 285-305.
  127. Tsivoglou E.C., Neal L.A. Tracer measurement of reaeration. III. Predicting the reaeration capacity of inlands steams // Ibid. 1976. Vol. 48, N 12. P. 1537-1552.
  128. Tsivoglou E.C., O’Connell R.L., Walter C.M., Godsil P.J., Logsdon G.S. Tracer measurement of atmospheric reaeration. I. Laboratory studies // Ibid.1965. Vol. 37, N 10. P. 1343-1362.
  129. Welander P. Wind-driven circulation in one- and two-layer oceans of variable depth. // Tellus, 1968. 20. P. 115.
  130. Whitman W.G. The two-film theory of absorption // Chem. And Met. Eng. 1923. Vol. 29, N 4, P. 146-148.
  131. Wilcock R.I. Simple predictive equations for calculating stream reaeration rate coefficients // N.Z. J. Sci. 1982. Vol. 25, N 1. P. 53-56
  132. Zogorski J.S., Faust S.D. Atmospheric reaeration capacity of streams. Pt II. Direct measurement of the atmospheric reaeration rat constant in the Upper Raritan river basin // J. Environ. Lett. 1973. Vol. 4, N 1. P. 61-85.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины