Заказать диссертацию


Всего работ:84

Сортировать по: названию

51 ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПАГОНІВ ОЖИНИ СИЗОЇ ТА СТВОРЕННЯ НА ЇЇ ОСНОВІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

52 ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АЗУЛЕНВМІЩУЮЧИХ РОСЛИН РОДУ ARTEMISIA L. ФЛОРИ УКРАЇНИ З МЕТОЮ ОДЕРЖАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ДІЇ

53 Синтез и утеростимулирующая активность производных 1-алкокси-3-диалкиламино-2-пропанола

54 Хіміко-токсикологічне дослідження кеторолаку

55 СИНТЕЗ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОЛІЦИКЛІЧНИХ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ 4-ТІАЗОЛІДОНІВ

56 СИНТЕЗ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ 4-АЗОЛІДОН-3-АЛКАНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ

57 Хімічні перетворення та біологічна активність сполук синтезованих на основі N´-антраноїл-α-гідразиду (±)-камфорної кислоти

58 СИНТЕЗ, БУДОВА ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ БРОМ- і СУЛЬФАМОЇЛЗАМІЩЕНИХ ОРТО-ХЛОРБЕНЗОЙНИХ, N-R-АНТРАНІЛОВИХ КИСЛОТ ТА ЇХ ПОХІДНИХ

59 СИНТЕЗ, ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ І БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ 2-ТІОКСО-2,3-ДИГІДРО[1]БЕНЗОФУРО [3,2-d]ПІРИМІДИН-4-ОНІВ ТА ЇХ 2-ОКСОАНАЛОГІВ

60 СИНТЕЗ, ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ 3,5-ДІАМІНОТІОФЕНІВ З ЕЛЕКТРОНО¬ДЕФІ¬ЦИТ¬НИМИ ЗАМІСНИКАМИ В ПОЛОЖЕННЯХ 2 ТА 4ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины