Заказать диссертацию


Всего работ:59

Сортировать по: названию

11 ХУДОЖНЯ ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗУ КОЗАКА В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ ПРОЗІ

12 “ФОЛЬКЛОР ЧУДЕС” У ПІДРАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 1920-х рр.

13 УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ЗАМОВЛЯННЯ: ПИТАННЯ ПОХОДЖЕННЯ І ПОЕТИКИ

14 УКРАЇНСЬКИЙ ОКАЗІОНАЛЬНО–ОБРЯДОВИЙ ФОЛЬКЛОР : СТРУКТУРНО–ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

15 ПІСЕННА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ ПІДЛЯШШЯ: ЕТНОРЕҐІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА, ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

16 ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІ ПРАЦІ М.Ф.СУМЦОВА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

17 ВЕСНЯНА КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВА ПОЕЗІЯ УКРАЇНЦІВ: РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ТА ЖАНРОВА ДИНАМІКА

18 ГАЛИЦЬКО-РУСЬКІ НАРОДНІ ПРИПОВІДКИ” ІВАНА ФРАНКА: ПАРЕМІОЛОГІЧНИЙ ТА ПАРЕМІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ, ПОЕТИКА ТЕКСТІВ

19 СИМВОЛІКА В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ БАЛАДІ

20 МІФОЛОГІЧНІ МОТИВИ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗКАХ ПРО ТВАРИНПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины