Общая педагогика, история педагогики и образования


Всего работ:183831. Мартін Аліна Миколаївна Формування основ природознавства у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в історії педагогіки України (ХХ – початок ХХІ століття)
Год: 2024

2. Стойка Олеся Ярославівна Тенденції цифровізації підготовки вчителів в Республіці Польща, Угорщині та Україні
Год: 2024

3. Цибанюк Олександра Олександрівна Теорія та практика фізичного виховання учнівської молоді в навчальних закладах Румунії (кінець ХІХ – початок ХХІ століття)
Год: 2024

4. Бабійчук Світлана Миколаївна Теорія і практика впровадження інформаційно-освітньої системи з основ дистанційного зондування Землі в освітній процес Малої академії наук України
Год: 2024

5. Швець Тетяна Едуардівна Теорія і практика тьюторського забезпечення розвитку соціально-особистісних компетентностей учнів старших класів
Год: 2024

6. Никифоров Андрій Михайлович Теорія і практика навчання декоративного мистецтва в історії розвитку художньої освіти України (ХІХ – початок ХХ століття)
Год: 2024

7. Павленко Віта Віталіївна Теорія і практика розвитку креативності школярів у системі загальної середньої освіти Польщі
Год: 2023

8. Христенко Ольга Мирославівна Теоретико-методичні засади розвитку системи цінностей студентів у медичних закладах вищої освіти України (друга половина ХХ – 20-ті рр. ХХІ ст.)
Год: 2023

9. Матеуш Мухацький Теорія та освітня практика використання інформаційних технологій у розвитку особистостей у Республіці Польща
Год: 2023

10. Нечепорук Яна Сергіївна Іншомовна підготовка в історії розвитку вітчизняної професійної освіти у льотних навчальних закладах України (друга половина ХХ ‒ початок ХХІ століття)
Год: 2023

11. Деленко Валентина Богданівна Українська дитяча література як засіб виховання толерантності у дітей дошкільного віку (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)
Год: 2023

12. Сливка Лариса Володимирівна Теорія та практика здоров’язбережувального виховання учнів загальноосвітніх шкіл Польщі (ХХ – початок ХХІ століття)
Год: 2023

13. Щербак Ірина Володимирівна Стратегії позиціонування провідних університетів Західної Європи в міжнародному інформаційному просторі
Год: 2023

14. Лотоцька Леся Богданівна Формування здорового способу життя у студентів медичних закладів вищої освіти
Год: 2023

15. Ло Ваньци. Организационно-педагогические условия реализации российско-китайских образовательных программ подготовки педагогов
Год: 2023

16. Стрижак Оксана Викторовна. Театрализация как средство формирования воспитывающей детско-взрослой общности в школе
Год: 2023

17. Макажанова Жулдыз Максутовна. Педагогические условия формирования поликультурной личности студентов в образовательной среде колледжа
Год: 2023

18. Подлипалин Алексей Алексеевич. Социально-педагогическая профилактика девиантного поведения подростков в неформальной субкультурной среде
Год: 2023

19. Норбаев Тимур Султанович. Активизация познавательной деятельности студентов вуза в процессе организации самостоятельной работы
Год: 2023

20. Казанина Елена Александровна. Формирование готовности родителей к социально-образовательному партнерству с сельской школой
Год: 2023

21. Мирзоева Наргис Рузибековна. Теория и технология качественного образования в современной школе Республики Таджикистан
Год: 2023

22. Ларионова Диана Владимировна. Формирование социа­­­­льной успешности старшеклассников в условиях медиаобразовательной среды
Год: 2023

23. Ляшевская Наталья Валерьевна. Ресурсное обеспечение информального образования молодых педагогов
Год: 2023

24. Асриев Андрей Юрьевич. Практика реализации современной образовательной политики в области кадетского образования в Сибири
Год: 2023

25. Мелкая Лия Александровна. Развитие понятийно-категориального аппарата теории управления образованием в отечественной педагогике (вторая половина XX - начало XXI вв.)
Год: 2023

26. Рихтер Нина Павловна. Музыкальное образование в отечественной начальной школе второй половины ХIХ − начала ХХ вв.
Год: 2023

27. Тасимова Надежда Владимировна. Развитие самопонимания младшего подростка в воспитывающей деятельности с использованием Интернета
Год: 2023

28. Холбобоева Хосият Боймуродовна. Педагого-психологическое влияние оценочной деятельности учителя на самооценку младшего школьника в процессе его успешного развития (в условиях современных школ Таджикистана)
Год: 2023

29. Рукавишников Артур Владимирович. Организационно-педагогические условия развития социальной ответственности у военнослужащих войск национальной гвардии
Год: 2023

30. Слепушкин Виктор Владимирович. Формирование познавательной активности обучающихся на основе применения электронных средств обучения
Год: 2023

31. Минигалеева Альбина Зуфаровна. Формирование потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки средствами проектно-пропагандистской деятельности
Год: 2023

32. Галимуллина Эльвира Зуфаровна. Педагогическое обеспечение достижения предметных образовательных результатов школьниками в цифровой образовательной среде
Год: 2023

33. Еретнова Евгения Павловна. Становление сельской школы в условиях социокультурной модернизации образования
Год: 2023

34. Заярная Марина Викторовна. Социально-педагогическое взаимодействие семьи и сельской школы по формированию семейных ценностей у подростков
Год: 2023

35. Дубченкова Наталия Олеговна. Педагогический дизайн развития лидерских качеств старших дошкольников средствами игровой симуляции
Год: 2023

36. Ендовицкая Елена Анатольевна. Формирование правовой культуры старших школьников в организациях дополнительного образования
Год: 2023

37. Лях Геннадий Юрьевич. Формирование личностной конкурентоспособности студентов в здоровьесберегающей образовательной среде вуза
Год: 2023

38. Алиев Тимур Имирбегович. Государственно-патриотическое воспитание сотрудников правоохранительных органов и специальных служб России на основе аксиологического подхода
Год: 2023

39. Гагиева Лиана Албековна. Организационно-педагогические условия повышения качества воспитательного процесса в исправительном учреждении
Год: 2023

40. Хаади Тарим Анверовна. Развитие педагогической культуры татар-мусульман Поволжья и Приуралья (конец ХVIII – начало XX вв.)
Год: 2023

41. Демин Павел Николаевич. Современные методы и формы социализации подростков и молодежи за рубежом
Год: 2023

42. Чжун Фанцзян. Эстетическое самоопределение иностранных студентов в образовательном процессе вуза
Год: 2023

43. Гу Ифань. Эстетическое воспитание обучающихся в системе общего музыкального образования Китая
Год: 2023

44. Федулова Инесса Владиславовна. Формирование социально-гражданского потенциала студентов- медиков средствами волонтерской деятельности
Год: 2023

45. Сеньчукова Ирина Викторовна. «Становление педагогики среды периода 50 – 80-х годов ХХ века в России»
Год: 2023

46. Валиев Сухбатхон Тугаевич. Педагогические особенности использования информационно-коммуникационных технологий при обучении английскому языку в высших учебных заведениях Республики Таджикистан
Год: 2023

47. Тлепцеришева Сюзанна Аслановна. Этнопедагогические особенности культурного наследия представителей зарубежной черкесской диаспоры
Год: 2023

48. Святохо Елена Анатольевна. Особенности профессиональной деятельности педагога по проектированию исследовательской деятельности одарённых подростков
Год: 2023

49. Золотова Анна Дмитриевна. Теоретико-методологические основы профилактики аддиктивного поведения детей в условиях социально-педагогической среды
Год: 2023

50. Амирова Гулнисо Гулмировна. Педагогические основы экологического воспитания учащихся в образовательном процессе
Год: 2023


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)