Заказать диссертацию


Всего работ:14113
Сортировать по: названию | году1. ДОКУМЕНТ КАК НОСИТЕЛЬ ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ
Год: 2006

2. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Год: 2007

3. Колосова Світлана Вікторівна Формування індивідуального стилю професійної ді­яльності майбутніх вихователів в процесі фахової підго­товки
Год: 2017

4. Тітова Світлана Віталіївна Підготовка вчителів філологічних спеціальностей до професійної діяльності в інноваційному освітньому середовищі
Год: 2017

5. Гражевська Олександра Юріївна Формування умінь невербальної комунікації з молодшими школярами май­бутнього вчителя початкової школи
Год: 2017

6. Пастушенко Любомир Андрійович Педагогічна тех­нологія розвитку професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у вищих мистецьких на­вчальних закладах
Год: 2017

7. Шевченко Ілона Андріївна Розвиток фахової ком­петентності вчителів природничих дисциплін у післядип- ломній педагогічній освіті
Год: 2018

8. Дзигаленко Людмила Миколаївна Розвиток фахової компетентнос­ті вчителів технологій у системі післядипломної освіти
Год: 2018

9. Костиря Ірина Валентинівна Форму­вання лідерської позиції майбутніх інженерів у вищих тех­нічних навчальних закладах
Год: 2018

10. Козацька Ірина Вікторівна Підготовка майбутніх учителів математики в системі педагогічної освіти України (друга половина XX століття)
Год: 2018ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины