Механизмы государственного управления


Всего работ:15571. Базиляк Наталія Олегівна Реалізація державної гуманітарної політики в контексті інтеграції України до Європейського освітнього простору
Год: 2024

2. Котов Ілля Вікторович Удосконалення механізмів публічного управління сталим розвитком територіальних громад в умовах кризи
Год: 2024

3. Горін Артур Володимирович Механізми державного регулювання фізкультурно-спортивної діяльності в Україні
Год: 2024

4. Коротенко Денис Олександрович Формування дієвих механізмів публічного регулювання діяльності громади
Год: 2024

5. Міхайлов Денис Сергійович Організаційно-правовий механізм розвитку місцевого самоврядування
Год: 2024

6. Ковальський Максим Романович Публічне управління сталим територіальним розвитком в умовах модернізації соціально- економічної системи України
Год: 2024

7. Кукін Ігор Вʼячеславович Механізми державного управління інформаційною безпекою особистості
Год: 2024

8. Петькун Світлана Михайлівна Теоретико-методологічна концептуалізація механізмів державного управління соціальною безпекою України в умовах цифрової трансформації
Год: 2024

9. Харченко Тетяна Олександрівна Механізми державного регулювання сталого розвитку аграрного сектору економіки України
Год: 2024

10. Шаульська Галина Миколаївна Взаємообумовлений розвиток публічного управління та громадянського суспільства на засадах людиноцентризму в Україні
Год: 2024

11. Шандрик В’ячеслав Іванович Трансформація публічного управління будівельною галуззю на засадах цифровізації: європейський та український досвід
Год: 2024

12. Макаренко Максим Валерійович Трансформація публічного управління у сфері охорони здоров’я в умовах непрогнозованих епідеміологічних впливів: концептуальні засади та механізми реалізації
Год: 2024

13. Малачинська Марія Йосипівна Державне регулювання системи перинатальної допомоги в умовах системних реформ
Год: 2024

14. Черкаска Валерій Володимирович Механізми державного регулювання розвитку аграрного сектору України
Год: 2024

15. Одноворченко Ігор Володимирович Механізми державної політики щодо розвитку фізичної культури та спорту в закладах вищої освіти
Год: 2024

16. Чиж Віктор Васильович Механізми державного управління вищою освітою у сфері фізичної культури та спорту
Год: 2024

17. Горблюк Сергій Анатолійович Теоретико-методологічні засади формування та реалізації публічної політики ревіталізації міст
Год: 2023

18. Делія Оксана Вікторівна Механізм впливу складників середовища на вироблення державної політики
Год: 2023

19. Цимбал Богдан Михайлович Механізми публічного управління безпекою особистості в контексті забезпечення сталого розвитку України
Год: 2023

20. Шевчук Роман Володимирович Розвиток механізмів публічного управління у сфері охорони здоров’я в сучасній Україні
Год: 2023

21. Краско Іван Андрійович Удосконалення державного регулювання забезпечення ринку праці трудовими ресурсами в Україні
Год: 2023

22. Колісник Сергій Олексійович Механізми державного регулювання розвитку нафтопереробного комплексу в Україні
Год: 2023

23. Барзилович Анастасія Дмитрівна Державне регулювання ринку медичних послуг в Україні
Год: 2023

24. Гринько Юрій Миколайович Формування державної політики патріотичного виховання молоді
Год: 2023

25. Чурилов Валерій Володимирович Механізми реалізації публічно-приватного партнерства у будівництві
Год: 2023

26. Ігнатенко Валентин Володимирович Механізми державної підтримки розвитку аграрного сектору України
Год: 2023

27. Черевко Наталія Олександрівна Механізми державного управління системою трудових відносин в Україні
Год: 2023

28. Чоудрі Саван Механізми державного регулювання розвитку сфери охорони здоров’я в Україні
Год: 2023

29. Довгань Лариса Іванівна Механізми формування та реалізації державної політики у сфері протидії поширенню туберкульозу в Україні
Год: 2023

30. Малюга Анжела Володимирівна Механізм реалізації права громадян на рівний доступ до державної служби в Україні
Год: 2023

31. Романчук Руслан Васильович Розвиток напрямів організації та реалізації державного фінансового контролю в Україні
Год: 2023

32. Краско Ольга Андріївна Державна політика управління людським капіталом в умовах соціально-економічного розвитку України
Год: 2023

33. Гвоздь Євгеній Вікторович Державне управління логістичними процесами у сфері енергетики
Год: 2023

34. Іванова Вікторія Миколаївна Механізми публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки України
Год: 2023

35. Коваль Олександр Васильович Державна кадрова політика у Збройних Силах України в умовах сучасних викликів
Год: 2023

36. Дуброва Оксана Миколаївна Державне регулювання розвитку інтелектуального капіталу у сфері вищої освіти України в умовах європейської інтеграції
Год: 2023

37. Телендій Андрій Андрійович Новітні технології стратегічного планування регіонального розвитку в системі публічного управління та місцевого адміністрування України
Год: 2023

38. Ахмедова Олена Олегівна Державна політика у сфері забезпечення безпеки туристичної галузі
Год: 2023

39. Банчук-Петросова Олена Вікторівна Механізми державного регулювання розвитку зовнішньоекономічної діяльності України
Год: 2023

40. Кручиненко Вікторія Анатоліївна Фінансовий механізм державного регулювання розвитку підприємства
Год: 2023

41. Федець Андрій Володимирович Державна політика фінансової безпеки банківського сектору України
Год: 2023

42. Старущенко Ярослав Володимирович Механізми державного управління у сфері розвитку професійної культури державних службовців
Год: 2023

43. Вельган Олександр Олександрович Механізми державного регулювання розвитку оборонної промисловості України
Год: 2023

44. Гринь Дмитро Володимирович Механізми використання соціальних мереж у діяльності органів публічної влади
Год: 2022

45. Крихтіна Юлія Олександрівна Механізми формування та реалізації державної політики розвитку транспортної галузі України
Год: 2022

46. Котух Євген Володимирович Теоретикометодологічні засади забезпечення кібербезпеки в публічному секторі
Год: 2022

47. Кропивницький Віталій Станіславович Механізми публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні
Год: 2022

48. Гавриченко Дмитро Георгійович Публічні механізми трансформації та розвитку сфери охорони здоров’я України
Год: 2022

49. Сторожев Роман Іванович Механізми забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності
Год: 2022

50. Кравченко Любов Андріївна Стратегічне планування розвитку регіональної системи професійно-технічної освіти як інноваційний механізм державного управління
Год: 2022ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)