История экономических учений


Всего работ:1271. Чалюк Юлія Олексіївна Соціалізація глобальної економіки у парадигмі постіндустріалізму
Год: 2023

2. Вайнагій Михайло Васильович Теоретико-правові проблеми переговорного процесу
Год: 2021

3. Пустовойт Олег Валентинович Інституційна обумовленість циклів економічного зростання
Год: 2020

4. Соболєва Марина Валеріївна Нецінові методи конкуренції в умовах глобалізації
Год: 2018

5. Ільків Наталія Василівна Політико-економічний аналіз сектору нематеріальних послуг в Україні
Год: 2018

6. ВІТРЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. РОЗВИТОК СФЕРИ ПОСЛУГ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Год: 2017

7. ДЕМИДЮК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Год: 2017

8. ГРАЖЕВСЬКА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РЕНТНИХ ВІДНОСИН У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Год: 2017

9. Ємець Вадим Вікторович Нагромадження капіталу в умовах економічної нестабільності
Год: 2017

10. Калінкова Ірина Юріївна. Економічні шоки в макроекономічній динаміці
Год: 2016

11. Ємельянова Лідія Олегівна. Інституційні реформи у процесі формування акціонерного капіталу в країнах ЦСЄ в умовах європейської інтеграції
Год: 2015

12. Бусарєв Дмитро Вячеславович. Диверсифікація світового ринку енергоресурсів в умовах глобальної енергетичної кризи
Год: 2015

13. Біда Маріанна Богданівна. Механізми впливу міжнародної торгівлі на економічне зростання держав
Год: 2015

14. Власенко Марина Олександрівна. Трансформація фінансового сектору країн Європейського Союзу в умовах інституційної конвергенції
Год: 2015

15. Денисова Катерина Юріївна. Транснаціоналізація міжнародного бізнесу в умовах глобалізації
Год: 2015

16. Дупай Роман Миколайович. Іноземні інвестиції в структурній модернізації економіки України
Год: 2015

17. Козлова Анна Ігорівна. Стратегії інноваційного розвитку міжнародних агрохолдингів Центральної та Східної Європи
Год: 2015

18. Кутовий Тарас Вікторович. Міжнародні ринки первинної публічної пропозиції акцій як джерело зовнішнього фінансування корпорацій
Год: 2015

19. Кібальник Любов Олександрівна. Геоекономічні трансформації в умовах світових фінансових криз
Год: 2015

20. Марковська Влада Станіславівна. Перспективи диверсифікації світового ринку енергоресурсів на основі видобутку сланцевого газу
Год: 2015

21. Михальченко Інна Григорівна. Інституціональне забезпечення функціонування вітчизняних авіакомпаній на світовому ринку авіаперевезень
Год: 2015

22. Навроцька Наталія Анатоліївна. Глобальні детермінанти трансформації інвестиційного процесу
Год: 2015

23. Олексенко Катерина Володимирівна. Стійкість банківських систем в умовах фінансової глобалізації
Год: 2015

24. Олефіренко Вікторія Володимирівна. Нетарифне регулювання товарного обміну в глобальній торговельній системі
Год: 2015

25. Онопко Марія Олександрівна. Трансформація фондів суверенного багатства в умовах глобальної інтеграції
Год: 2015

26. Орнат Михайло Романович. Реформування економіки Китаю в умовах глобальної нестабільності
Год: 2015

27. Процун Наталя Михайлівна. Вплив міжнародного фінансового капіталу на інноваційний розвиток країн з ринками, що формуються
Год: 2015

28. Саєд Суфіан Мохаммад Анкаві. А. Міжнародне торговельно-економічне співробітництво України з країнами Близького Сходу в глобальних умовах розвитку
Год: 2015

29. Серажим Юліан Віталійович. Трансформація механізму саморегулювання міжнародного ринку цінних паперів у сучасних умовах
Год: 2015

30. Співак Інна Віталіївна. Валютний механізм функціонування глобальної економіки
Год: 2015

31. Цівина Маргарита Сергіївна. Стратегії міжнародних банківських груп в Україні
Год: 2015

32. Щитов Дмитро Миколайович. Реалізація експортного потенціалу країн ЄС на світовому ринку високотехнологічних послуг
Год: 2015

33. Якубчик Олеся Сергіївна. Конкурентні переваги ТНК країн БРІКС на глобальних ринках
Год: 2015

34. Ішков Станіслав Володимирович. Енергетична політика ЄС
Год: 2014

35. Ашор Альсадек Ф. Салем. Салем Транснаціоналізація міжнародного бізнесу країн Північної Африки в умовах глобальних трансформацій
Год: 2014

36. Беляєва Оксана Омелянівна. Управління формуванням кредитних портфелів у банківській системі країн Центральної та Східної Європи в умовах євроінтеграції
Год: 2014

37. Бірюк Олександр Сергійович. Формування стратегії експортоорієнтованої компанії в глобальному бізнесі
Год: 2014

38. Василиця Оксана Богданівна. Механізми регулювання прямого іноземного інвестування у забезпеченні економічного розвитку України
Год: 2014

39. Войтов Сергій Геннадійович. Трансформація митно-тарифного регулювання України в умовах інтернаціоналізації національної економіки
Год: 2014

40. Галенко Наталія Олександрівна. Функціонування міжнародного фондового ринку в кризових умовах розвитку
Год: 2014

41. Гасанов Магомед Магомедович. Імплементація принципів ісламського банкінгу як напрям низькоризикового функціонування традиційних банківських систем
Год: 2014

42. Головачова Ольга Сергіївна. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі продукцією АПК
Год: 2014

43. Головко Анна Ярославівна. Розвиток соціального маркетингу ТНК в умовах трансформації світового господарства
Год: 2014

44. Гончарова Анастасія Олександрівна. Міжнародне співробітництво між Україною та ЄС в галузі машинобудування
Год: 2014

45. Гуменюк Юрій Петрович. Трудова міграція в системі тектонічних зсувів світової економіки
Год: 2014

46. Деделюк Катерина Юріївна. Георегіональні виміри розвитку сфери послуг з транзиту енергоносіїв в Україні
Год: 2014

47. Дем'янчук Юлія Ігорівна. Стабілізаційний вплив приватних трансфертів у трансформаційних економіках
Год: 2014

48. Джусов Олексій Анатолійович. Управління процесом інвестування на міжнародному ринку акцій
Год: 2014

49. Дмитрієв Євген Євгенович. Ліквідність банківських систем в контексті міжнародної фінансової безпеки
Год: 2014

50. Енверов Рустем Ріфатович. Розвиток українсько-турецьких економічних відносин в процесі регіональної інтеграції
Год: 2014


[1] [2] [3]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)